--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Ianuarie 2014, nr. 1 (285), an XXV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

Să începem Anul Nou cu Hristos-Dumnezeu

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

El este Pantocratorul ce șade pe scaunul cel în chipul focului. Și de pe tronul slavei Sale proniază toate lucrurile. Troparul Praznicului Tăierii Împrejur, când începem Anul Nou, afirmă lucrul acesta: Cel ce șezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început și cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naște pe pământ din Fecioara, Maica Ta, care nu știe de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai și fost tăiat împrejur a opta zi ca un om. Slavă Sfatului Tău celui preabun; slavă rânduielii Tale; slavă smereniei Tale, Unule iubitorule de oameni[1]. La Crăciun am învățat că El este Soarele dreptății. El revarsă căldura și lumina spirituală, pe lângă cea materială, peste toată făptura. Și după cum pământul are echilibru și este covârșit de căldură și de lumină, rotindu-se în jurul soarelui natural, tot așa și omul nu poate duce o viața normală decât gravitând în jurul Soarelui dreptății. De la El primește căldură și lumină spirituală. Drumul vieții lui are o traiectorie normală doar învârtindu-se în jurul Său. Însuși Domnul Hristos precizează faptul că El este sursa de lumină și căldură spirituală: Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții (Ioan 8, 12). Cu El și în lumina Sa dorim să umblăm și în anul 2014. De fapt, pe tot parcursul vieții dorim să fim cu El. De aceea, și în cântecul duhovnicesc se precizează că noi călătorim cu El pân’ la sfârșitul vieții. Însăși Ortodoxia este, după afirmația lui Sergiu Bulgakoff, viață nouă în Hristos și cu Hristos, condusă de Duhul Sfânt[2]. Cel ce are sufletul rănit de dragostea lui Hristos trăiește frumos: Dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi (2 Corinteni 5, 17). Primul lucru pe care trebuie să-l facem în 2014 este să ne rugăm Domnului Hristos cu stăruință și vom birui toate încercările și necazurile. Îndemnul Părintelui Toma Chiricuță este sugestiv în acest sens: Cât de târziu, în noapte, cât de singur și ostenit, cât de tulburat și nesigur, cât de deziluzionat de oameni, dacă în preajma încheierii zilei Îl chemi pe Iisus cu simplitate, El vine și-ți mângâie fața și te adoarme spunându-ți: nu te teme, nu vei naufragia, căci Eu veghez[3]. Al doilea lucru pe care tre... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2-3

Cuvânt la inaugurarea noului sediu al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (6 dec. 2013)

de Pr. Vasile Stanciu

„De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte”. (Ps. 126, 1) Înaltpreasfinţiile Voastre, Preasfinţiile Vostre, Domnule Prim Ministru, Domnule Rector, Distinse oficialităţi, Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi, Stimaţi colegi, Dragi studenţi şi onoraţi invitaţi, N e-a binecuvântat Dumnezeu să fim martorii unui eveniment ce ne umple sufletele de o sfântă bucurie şi de o nezdruncinată speranţă: inaugurarea noului sediu al Facultăţii noastre de Teologie, eveniment ce marchează în mod solemn începutul unei activităţi de apostolat misionar, la temelia căruia s-a aşezat cea mai ziditoare virtute a vieţii creştine şi umane deopotrivă, ce nu cade niciodată: IUBIREA, dublată de speranţă şi încredere. Într-o fericită împrejurare, la un an de la sfinţirea Catedralei, în anul 1934, episcopul Nicolae Ivan spunea: „printre preocupările de căpetenie şi mai arzătoare, am considerat de la început: zidirea Catedralei şi înfiinţarea Academiei Teologice. Astfel gândind, am pus la contribuţie tot sufletul şi toată energia mea, ca să le pot duce la bun sfârşit. Am conside... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

Inaugurarea Campusului Universitar „Nicolae Ivan”

de Pr. Ştefan Iloaie

La sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae din 6 decembrie 2013 a fost inaugurat noul sediu al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității ”Babeș-Bolyai” – Campusul Teologic „Nicolae Ivan”. Situat pe strada Episcop Nicolae Ivan din cartierul Mărăşti, imobilul a fost ridicat la inițiativa şi cu deosebita purtare de grijă a IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Piatra de temelie a Campusului a fost pusă la data de 23 mai 2011. Noua clădire a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca este la ora actuală cea mai modernă din ţară, fiind dotată cu săli de curs, bibliotecă, laboratoare de restaurare și pictură, Aula Magna, amfiteatre și birouri. Proiectul clădirii este realizat de arhitectul Cristina Spin, iar lucrările de construire se datorează echipei de specialiști conduse de inginerul Vasile Bercan. Campusul este ridicat pe un teren oferit de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, în memoria episcopului Nicolae Ivan, ctitor al Eparhiei Clujului după Unirea din 1918 şi ctitor al Academiei Teologice Ortodoxe clujene. Alături de noul sediu al Facultăţii, vor fi construite două cămine pentru studenţi, cu o capacitate de 250 de locuri, în prezent fiind începute lucrările de construcţie la primul dintre acestea. ... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Marea Unire: câteva gânduri

de Alexandru Nemoianu

Zona Banatului „muntos” a avut o istorie deosebită, caracteristica ei principală fiind independenţa şi libertatea locuitorilor ei. Din cele mai vechi timpuri, sub conducerea fruntaşilor locali, a cnezilor, locuitorii acestei zone au avut rosturi nobiliare, adică libertate individuală şi dreptul de a purta arme. În schimb, ei trebuiau să apere zona de năvălirile din afară. Aceste rosturi s-au perpetuat în tot cursul vremii, în vremea ocupaţiei otomane prin nesupunere, prin „lotrie”, iar în vremea dominaţiei habsburgice sub şi în sistemul „graniţei militare”. Foarte multe dintre amănuntele istorice au fost prezentate în studii, articole şi lucrări beletristice. Ceea ce aş vrea să amintesc aici sunt câteva amănunte, care pot fi ilustrate prin cazul Văi Almajului şi al „casei” Boldea din Borlovenii-Vechi. Aceşti locuitori au rosturi nobiliare, după statutele medievale, nu au de-a face cu decorul romantic care însoţeşte construcţiile imaginare. Aceşti oameni erau ţărani, şi cel mai adesea ţărani săraci. Dar această împrejurare nu îi făcea mai puţin nobili. Circumstanţa că erau liberi, că aveau dreptul şi voinţa de a apăra ceea ce era al lor cu arma, la caz de nevoie, faptul că rosturile militare îi... mai mult


Aniversare
--- pagina: 4

Părintele Mitropolit Andrei, la 65 de ani

de Pr. Vasile Stanciu

A cum, în pragul aniversării a 65 de ani ai Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, aşternem în scris câteva gânduri ca expresie ca preţuirii şi dragostei filiale. 1. Vocaţia unui tânăr iubitor de Dumnezeu şi Biserica Sa L-am cunoscut întâia dată pe Părintele Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în timpul studenţiei mele la Sibiu, iar dânsul era atunci tânăr preot în cea mai izolată şi năpăstuită parohie din Turda, a cărei bisericuţă se găsea pe strada Armata Roşie. Era într-un început de toamnă, în anul 1979. Picasem la examenul de admitere la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu împreună cu alţi colegi de seminar, destul de mulţi, şi intrasem într-o derivă spirituală aproape necontrolabilă. Aveam două variante: să mă căsătoresc (la doar 20 de ani), şi apoi să-mi găsesc o parohie, sau să mă angajez pe orice post inferior la o biserică şi să urmez la fără frecvenţă anul 1 la Sibiu. Am optat, ca şi alţi colegi, pentru a doua variantă. Am fost angajat pe un post de cântăreţ bisericesc la o parohie din Turda, iar bunul meu prieten şi coleg Ioan Ciungu la o alta, tot în Turda. Preluasem şi conducerea corului acelei biserici şi eram foarte feric... mai mult


Aniversare
--- pagina: 4

2014 - Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română

de Biroul de presă al Patriarhiei Române

La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 29 octombrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2014 să fie declarat Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc, care se va desfăşura sub următoarele coordonate: În primul semestru al anului 2014, tema va fi tratată sub genericul „Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic-moral, liturgic şi pastoral”. În al doilea semestru al anului 2014, tema va fi tratată complementar sub genericul Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul lor. La Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2014 se va trata tema „Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii), iar conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2014 va avea tema „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”. În anul 2014, Patriarhia Română va organiza un congres euharistic internaţional... mai mult


Breviter
--- pagina: 5

Visul lui suntem

de Aurel Sasu

Am ascultat, într-o zi, un cântec. Era acolo o propoziţie, o rugăminte care m-a făcut atent: „eliberează-mă de mine însumi”. Superbă idee! Dragostea este ciudată. Te apropii de celălalt, faci eforturi să te identifici cu el, cu gândurile lui, cu emoţiile, trăirile şi cu singurătăţile lui. Dacă reuşeşti sau nu, este o altă problemă. Uneori e suficient să te poţi bucura de utopia acestui vis, alteori să-l accepţi doar ca probă de bună intenţie, de o parte şi de alta. Numai că poate veni o zi când, pierdut în admiraţie şi certitudine ori în superlativele cuvintelor cu iz taumaturgic, să ai o surpriză. Eşti dăruit cu întregul sufletului tău iubirii, trăirii zilnice a basmului, eşti, vorba poetului, o simplă prelungire în vis din nevoia respirării împreună. Şi, totuşi, ai impresia că parte din tine a fost uitată pe drum, că ispita dăruirii tale nu este deplină, că, exaltând clipa, o pângăreşti prin depărtarea ta, cu amintirile, prejudecăţile şi obsesiile destrămării tale. Şi atunci, fără să te audă, strigi celuilalt: „eliberează-mă de mine însumi”. Îl provoci, îl întristezi, îl acuzi, ţi-l faci adversar, aşteptând să riposteze, să se imoleze în neliniştea ta, să plângă pentru... mai mult


Eseu
--- pagina: 5

George Enescu, mărturisindu-și credinţa

de Mircea Gelu Buta

În anul 1945 a apărut o carte singulară în felul ei, intitulată „Lumea de mâine”, conţinând 22 de dialoguri cu tot atâtea personalităţi ale artei, științei și culturii din România de atunci, unele aflate încă în devenire, precum poetul Geo Dumitrescu sau eseistul Ioan D. Gherea. Autorul acestui volum, Ion Biberi, născut în anul 1904, era medic, specializat în psihiatrie, şi scriitor de notorietate, care îşi pusese numele pe coperta câtorva romane. În timpul defunctului regim comunist, „Lumea de mâine” a fost o carte citată adesea ori la care s-a făcut trimitere, dar care nu a fost reeditată, probabil în mod deliberat. Deşi ziua de 6 martie 1945 este considerată astăzi de istorici drept începutul comunizării României, odată cu instalarea Guvernului Petru Groza, libertatea cuvântului şi, într-o bună măsură, libertatea presei încă mai constituiau realităţi, deşi cenzura ocupantului începuse să se simtă într-o formă incipientă. Dovadă este că un interlocutor al lui Ion Biberi, fost bursier în Statele Unite şi autor a două cărţi despre această ţară, Petru Comarnescu, face un elogiu frenetic culturii americane şi modului de viaţă american. La rândul său, Petre Pandrea, scriitor şi publicist de st... mai mult


Tinerii în Biserică
--- pagina: 6

Punţi între generaţii: Şezătoarea din Postul Crăciunului

de Profesoară la Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr”, Cluj-Napoca Ioniţa Timiş

Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociaţia Şcolilor Păstrătoare de Tradiţii, cu Asociaţia Meşterilor Populari Clujeni şi cu Parohia „Sf. Dumitru cel Nou” Cluj-Napoca, a organizat o activitate de suflet pentru sufletul celor ce ne-au transmis valori perene, care ne caracterizează ca neam păstrător de tradiţii. Această activitate a adunat 15 meşteri populari din generaţia vârstnică şi aproximativ 50 de elevi din mai multe şcoli clujene. Coordonatorul acestui proiect este profesoara Ioniţa Timiş de la Colegiul Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” în colaborare cu meşterul popular Pălăguţa Hodor, ambele purtând acelaşi sânge nobil de maramureşence. Acţiunea sa dorit a fi o rememorare şi practicare a ceea ce a fost odinioară şezătoarea la români, fiind intitulată „Promovarea valorilor tradiţionale româneşti prin Şezătoarea din Postul Crăciunului. Punţi între generaţii.” Concepută ca o activitate metodică la nivelul oraşului, acţiunea s-a desfăşurat în Sala culturală a Parohiei Ortodoxe „Sf. Dumitru cel Nou” din Gheorgheni, arătând prin aceasta temelia spiritualităţii româneşti, care nu este străină de valorile tradiţiei, împletindu-se strâns cu a... mai mult


Tinerii în Biserică
--- pagina: 6

Festivalul de colinde și tradiții de Crăciun «Episcop Nicolae Ivan»

de Alexandra Andereş

Zeci de copii din județele Cluj și Bistrița Năsăud au încântat inimile clujenilor cu colinde și tradiții de Crăciun, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului-concurs de colinde și tradiții de Crăciun „Episcop Nicolae Ivan”, desfășurat în data de 14 decembrie 2013, la Cluj-Napoca. Evenimentul a avut loc în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai, în prezența ÎPS Andrei, a profesorilor coordonatori ai grupurilor participante, precum și a părinților și membrilor de familie veniți să susțină elevii. În deschidere, inspectorul de religie al județului Cluj, pr. Marian Sidon, moderatorul evenimentului, a prezentat pe scurt obiectivele acestui festival-concurs ajuns la a 3-a ediție. Pe scenă au urcat 14 cete de colindători din județele Bistrița-Năsăud și Cluj, îmbrăcați în costume tradiționale. Tinerii au prezentat în fața publicului, dar și a juriului de specialitate colinde tradiționale și diferite obiceiuri și tradiții străvechi de Crăciun. Deschiderea reprezentațiilor a fost făcută de un grup de elevi ai Liceului Tehnologic special „Samus” din Cluj-Napoca, care au emoționat publicul prin interpretarea unor colinde de Crăciun în limbaj mimico-gestual. Ei au fost coordonați de pr... mai mult


Theologica
--- pagina: 7

Iisus Hristos, Icoana împlinirii umanului!

de Arhim. Dumitru Cobzaru

Nașterea Domnului Iisus Hristos la „plinirea vremii”[1] reprezintă reconsiderarea potențialului uman, de a deveni „asemenea lui Dumnezeu”! Colindul românesc învață că „strămoșii iară, prin Sfânta Fecioară, s-au înnoit”! Ceea ce înseamnă că, datorită ei, există șansa izbăvirii, dar și a înnoirii, a regenerării...! Această însușire a Maicii Domnului trebuie să devină un deziderat pentru orice creștin adevărat. Responsabilitatea umană trebuie să se răsfrângă asupra întregului Adam. Maica Domnului este rezultatul generațiilor anterioare ei și, în același timp, regenerarea arborelui genealogic și, nu mai puțin „începutul mântuirii noastre”[2], a generațiilor de după ea, dacă punem la socoteală timpul, deși ea transcende orice dimensiune limitată. Revenind la potențialul și idealul creștin, orice om botezat în numele Sfintei Treimi trebuie să aibă în vedere împlinirea umanului realizat de Mântuitorul Hristos – Fiul lui Dumnezeu, de Maica Domnului, de Sfinți – și să nu uităm că primii creștini se numeau așa – și, de ce nu, de Monahi, care iau în serios acest deziderat. Așadar, Praznicele Împărătești care ne stau în față, Nașterea, Tăierea împrejur și Botezul Do... mai mult


Eseu
--- pagina: 7

În cel care dă cu piatră, dă cu pâine!

de Pr. Bogdan Marian

Mântuitorul Hristos, în cunoscuta-I Predică de pe munte aminteşte printre altele: „cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide; că oricine cere, primeşte; cel ce caută află; şi celui ce bate i se va deschide. Cine este oare omul acela dintre voi căruia fiul său îi va cere pâine şi el îi va da piatră sau de-i va cere peşte, el îi va da şarpe? Deci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, că cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor ce cer de la El!” (Mat. 7, 7-12). Legat de aceste cuvinte, un proverb arab spune următoarele: „În cel care dă cu piatră în tine, tu dă cu pâine.” Nu ştim dacă acesta exista înainte de rostirea minunatelor cuvinte de către Domnul Iisus sau a luat naştere după. Cert este faptul că ambele sintagme sunt îndeobşte cunoscute. Dar sunt ele aplicate? Sau mai bine zis, aplicabile? Vom încerca să oferim un răspuns concret în cele ce urmează. S-a întâmplat la sfârşitul toamnei lui 1990, mai exact în 11 noiembrie. Era o zi de duminică. Dar nu ca ori care alta. Ci una specială: înscăunarea Prea Sfinţitului Justinian Chira Maramureşanul ca episcop titular al reînfiinţatei Episcopii a Maramureşului şi S... mai mult


Recenzie
--- pagina: 7

Mircea păcurariu, O viaţă închinată Bisericii şi Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Atât autorul, cât şi subiectul acestei prezentări sunt arhicunoscuţi în mediul bisericesc, cultural şi academic românesc. Cel dintâi, părintele academician Mircea Păcurariu, a marcat în mod decisiv generaţiile de teologi şi cercetători ai istoriei ecleziastice româneşti din ultimele decenii prin inegalabila sa sinteză dedicată istoriei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în trei volume şi reeditată în trei ediţii revizuite şi completate. Ajuns la o venerabilă vârstă a senectuţii, părintele Păcurariu a revenit asupra unui subiect pe care l-a mai abordat pe parcursul carierei sale academice, oferind publicului interesat de trecutul Ortodoxiei ardelene o amplă monografie despre cel mai faimos ierarh al românilor transilvăneni: Sfântul mitropolit Andrei Şaguna. Gândul întocmirii acestei lucrări, mărturiseşte autorul, a odrăslit cu mulţi ani în urmă, însă evenimentele canonizării mitropolitului au dus la materializarea acestuia şi la publicarea cărţii, considerată de părintele magistru „o ofrandă, o cinstire a memoriei” şaguniene şi, astfel, o împlinire a unei datorii de conştiinţă pe care a simţit-o a-i reveni datorită calităţii sale didactice. Efortul octogenarului profesor trebuie salutat deoarece apariţia ... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj în Țara Sfântă – ISRAEL (20-26 Februarie 2014)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Centrul de pelerinaje „Renașterea”, organizează în perioada 20-26 FEBRUARIE 2014, un Pelerinaj în Israel. Pelerinajele își propun să refacă geografia locului în care a predicat și învățat Mântuitorul Hristos, ca un drum inițiatic pentru fiecare creștin, care se angajează în descoperirea rădăcinilor profunde ale credinței. Prețul întregului pachet se ridică la valoarea de 670 Euro. Preţul include: Bilete de avion Bucureşti – Tel-Aviv şi Tel-Aviv – Bucureşti; Taxe de aeroport; Asistenţă în aeroport la sosire şi plecare; Primire şi transfer de la şi la aeroport la sosire şi plecare în Israel; 6 nopţi cazare la hotel de 4* în Tiberias (2 nopţi), Betlehem (4 nopţi) – categoria hotelurilor este cea oficială pentru Israel şi Palestina 7 zile demi-pensiune (mic dejun şi cină bufet suedez); Taxa de intrare la obiectivele religioase şi turistice din program (Capernaum, Ierihon, Betlehem, Grădina Ghețimani şi taxi pentru Muntele Tabor și la Sfântul Sava); Autocar 3* pentru transport în Israel pe toată durata programului; Ghid evreu de naţionalitate română în Israel; Preot însoţitor pentru grup:Pr. Marțiș Ciprian Ovidiu – Cluj-Napoca Preţul nu... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj la Sfântul Munte Athos (14-21 martie / 15-22 septembrie 2014)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

14 martie: Cluj-Napoca (10,00) – Bucureşti – Giurgiu – Ruse;

15 martie: Sofia – Seres – Thesalonik (Biserica Sf. Dimitrie – Izvorâtorul de Mir, Arcul lui Galerius, Turnul Alb Veneţian, Biserica Sf. Grigore Palama, Biserica Sf. Sofia, Bazarul) – Ouranopolis – cazare;

16 – 19 martie: Vizită la Mănăstirile de pe Sfântul Munte Athos (Vatopedi, Grigoriu, Prodromu, Dionisiu, Schitul Lacu, Schitul Sf. Andrei, Sf. Pavel, Iviron, Caracalu, Filoteu, Stavronichita, Pantocrator, Schitul Sf. Ilie, Cutlumus, Chilia Pr. Paisie Aghioritul);

20 martie: Ieşirea din Sfântul Munte Athos (Dafni) – Thesalonik;

21 martie: Sosirea la Cluj-Napoca;

Preţ: … Euro*

Preţul include:

• Transport cu microbuz clasificat 3*

• 1 cazare la hotel 3*, demipensiune

• 3 cazări la mănăstirile din Sf Munte Atos

Ghidaj şi asistenţă religioasă

Preţul nu include:

• Intrarea la obiective turistice

• Viza de intrare în Sfântul Munte (Diamonitirionul – 25 EURO)

• Taxa de vapor pe ruta Ouranopoulis – Dafni – Ouranopoulis (15 EURO)

transportul prin Sfântul Munte (aprox 60 EURO)Pelerinaje
--- pagina: 8

Pelerinaj la ISTANBUL, fosta capitală a Imperiului Bizantin (17–22 martie 2014)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua I: Plecarea de la Cluj-Napoca(ora 10.00) pe următorul traseu: Alba Iulia – Giurgiu – Svilengrad – Edirne – Istanbul. Ziua II: Pelerinajul nostru începe cu vizitarea celor mai reperezentative obiective din Istanbul: Biserica Sf. Sofia, Biserica Cisterne, Moscheea Albastră, Hipodrom, Coloana Million, Coloana Serpente, Fântâna Germană, Mănăstirea Cora (cazare şi cină). Ziua III: A treia zi continuăm vizitarea fostei capitale a Imperiului Bizantin cu biserica românească Sf. Paraschiva (ctitorie Constantin Brâncoveanu), zona imperială Vlaherne: Biserica Vlaherne, Palatul Vlaherne, Palatul lui Constatin Profirogenetul. După amiază, vom vizita Palatul Topkapi (Biserica Sf. Irene, Piaţa Yoli Kosku – locul martiriului Sf. Constantin Brâncoveanu). Seara, opţional, deplasare cu vaporul pe Bosfor. (cazare şi cină). Ziua IV: Continuăm pelerinajul nostru vizitând Patriarhia Ecumenică, Mânăstirea Pantocrator, Apeductul lui Valens, Biserica Izvorul Tămăduirii, Poarta de Aur; după amiază – Marele Bazar (cazare şi cină). Ziua V: Dimineaţa. (10:00) – îmbarcare în autocar şi plecare spre Cluj-Napoca. Preţ: … Euro* Servicii incluse în preţ: • Transportul cu autocarul clasificat 3* • 3 nopţi cazare la h... mai mult


Eseu
--- pagina: 9

Părintele Ioan Bunea (1906-1990) şi problema catehizării

de Pr. Fabian Seiche

O completare stârnită de emoţionantul articol al pr. Eugen Goia despre preotul şi profesorul Ioan Bunea[1], o aducem prin câteva rânduri ale generaţiei tinere de teologi şi preoţi. „Cel mai iubit profesor pe care l-a avut Seminarul Teologic Ortodox din Cluj” (pr. E. Goia), părintele Bunea a fost şi lector de limbă greacă la Institutul Teologic din Cluj (1948-1952), profesor la Şcoala de cântăreţi şi Seminarul teologic din Cluj (1952-1959). Odată cu reorganizarea învăţământului religios din 1948, acesta a rămas numai în Institutele Teologice, Seminarii Teologice şi în şcolile de cântăreţi bisericeşti. Educaţia religioasă a credincioşilor trebuia să se facă exclusiv în Biserică şi legată de cultul divin, prin predici şi cateheze. Mirenii au pierdut orice posibilitate de a participa la un învăţământ religios sistematic şi organizat. Catehizarea se făcea doar după slujbele religioase şi cu toţi credincioşii (în grup). Or, condiţia elementară cere ca aceasta să se facă după gradul de înţelegere, vârsta, pregătirea, mediul social etc. al ascultătorilor. Este suficient să amintim de suferinţele preoţilor profesori Ioan Bunea şi L.G. Munteanu de la Cluj care au întocmit un pl... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Decembrie 2013

de PS Vasile Someşanul

1 decembrie: Slujește Sfânta Liturghie în biserica parohiei „Sfântul Lazăr” Pomet, Prot. Cluj 2, cu participarea cenaclului literar-patriotic „Lumină Lină” din Sibiu. Oficiază Slujba Vecerniei în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca, Mănăștur. 4 decembrie: Slujește Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Ierarh Nectarie ” de la CIP „Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca și inaugurează activitatea Centrului de zi din acest așezământ. 5 decembrie: La Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca participă la festivitatea organizată de Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca pentru omagiile distinsului pediatru Prof. Univ. Dr. Nicolae Miu. 6 decembrie: În sobor de ierarhi slujește Sfânta Liturghie și participă la festivitățile organizate cu ocazia sfințirii noului sediu al Facultății de Teologie în „Nicolae Ivan” din Cluj-Napoca. 7 decembrie: Oficiază Slujba Vecerniei în biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca. 8 decembrie: Oficiază Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din Năsăud. Slujește vecernia și participă la Festivalul de Colinde românești în biserica din Chiuiești, prot. Dej. 10 decembrie: Participă la Concertul Caritativ al ... mai mult


In memoriam
--- pagina: 10

Părintele Profesor Gheorghe Şoima – Un apostol al cântecului religios şi popular –

de Pr. Eugen Goia

„Muzica este un grai al sufletului. Ea stârneşte în noi nu instinctele, ci gândurile cele mai profunde” (Ludwig van Beethoven) La noi la români întâi se aude cântecul. Şi apoi răsare soarele. (Nicolae Iorga) Există în tradiţia bisericească practica popasurilor culturale, religioase şi artistice, în care sunt aduse în memoria prezentului viaţa şi realizările unor personalităţi a căror contribuţie la îmbogăţirea patrimoniului cultural, artistic şi religios, este de necontestat. Printre aceste personalităţi se numără părintele profesor Gheorghe Şoima, care a lăsat în urma sa nu numai lucrări de o inegalabilă valoare muzicală, dar şi discipoli credincioşi, care au încercat să se apropie de urmele paşilor săi. Evocarea profesorilor noştri dragi, destinaţi de Dumnezeu să fie „creatori de oameni” ne umple sufletul şi inima de bucurie, îmi trezeşte sentimente de mândrie. Ori de câte ori îmi amintesc de părintele prof. Gheorghe Şoima, de anii de studenţie de la Institutul Teologic din Sibiu, îmi răsar înaintea ochilor chipurile venerabile ale profesorilor noştri, oameni de cultură şi de inimă. Ei au fost modelele noastre de viaţă. Sufletul nostru, în intimitatea lui, îi păstre... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Decembrie 2013

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 Decembrie (Ziua Naţională a României): Săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte diacon pe tânărul Vlad-Valentin Marc. Cu prilejul Zilei Naţionale a României, în prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, militare şi civile, slujeşte slujba Te-Deum. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. În Piaţa Avram Iancu, participă la manifestările dedicate Zilei Naţionale. La Muzeul Etnografic, participă la dezvelirea plăcii comemorative dedicată Procesului Memorandiştilor. Rosteşte o rugăciune de binecuvântare. În sala de festivităţi a Muzeului Etnografic, participă la spectacolul „Vin Lăturenii din Monor”şi la lansarea cărţii „Lăturenii din Monor”. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, rosteşte o cateheză şi participă la concertul de colinde al Corului Armonia din Baia-Mare. 2 decembrie: În Palatul Patriarhal din Bucureşti, participă la manifestările dedicate comemorării Părintelui Arhimandrit Ilie Cleopa. Rosteşte un cuvânt evocator. 3 decembrie: Prezidează comisia de evaluare a candidaţilor pentru ocuparea postului de preot paroh la parohiile Vermeş (prot. Beclean) şi Cătina (prot. Gherla)... mai mult


Eseu
--- pagina: 12

Simion Cismaş (1909-1981), lătureanul-cronicar din Monor

de Pr. Iustin Tira

În vara anului 2013, editura Argonaut din Cluj-Napoca, în seria Ethnologica, a scos de sub tipar un volum cu totul aparte cu titlul: „LĂTURENII din Monor” de SIMION CISMAŞ. Volumul este special şi cu un parfum aparte, mai ales prin autorul său, care este un ţăran din localitatea Monor, judeţul Bistriţa Năsăud, născut în ziua de 1 decembrie 1909. Pregătirea lui şcolară s-a încheiat odată cu absolvirea celor patru clase primare, dar a adăugat acestora o întreagă universitate de înţelepciune şi bun simţ, peste care a aşezat şi a păstrat toată viaţa credinţa în Dumnezeu şi iubirea pentru neamul românesc. În anul 1935 s-a căsătorit cu Ioana Tomuţ, împreună cu care a întemeiat o familie foarte frumoasă, care a însemnat: 5 copii, 12 nepoţi şi 18 strănepoţi. De foarte tânăr a avut adevărate preocupări intelectuale, fiind interesat de tot ceea ce se întâmpla în comunitate, în ţară şi în lume. Consemnarea Obiceiului cu lăturenii este doar una din preocupările sale cărturăreşti. Piesa de rezistenţă este Jurnalul,pe care l-a ţinut vreme de 44 de ani. Începe jurnalul în anul 1937, când se naşte primul copil, şi îl încheie în anul 1981, în ziua de 28 martie, când se naşte ultima nepoată, con... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

La trecerea dintre ani, sub semnul frumuseţii

de Maria-Magdalena Goia

Oricine alege să nu se înşele, să-şi păstreze luciditatea, este conştient că începutul de an nu e numai un prilej de bucurie şi de a urzi noi aşteptări şi speranţe. Mai adevărat e că Revelionul marchează un moment dinaintea unei noi perioade de încercări, probleme pe care le vom avea de rezolvat şi ispite de biruit. De aceea, primele zile ale anului vin şi cu un îndemn tăcut, dar acut de a nu uita să Îi cerem cu stăruinţă lui Dumnezeu să ne izbăvească din cele ce ne stau înainte, pentru ca la sfârşitul anului care începe să ne găsim tot în curţile Sale. Petrecerea primelor zile din an la o mănăstire se face, astfel, prilej de întărire şi odihnă sufletească, prin participarea la Sfintele Liturghii, prin cugetarea la felul în care ne găsim noi înşine înaintea lui Dumnezeu şi prin cuvintele de folos pe care le primim de la părinţi încercaţi în viaţa duhovnicească. Tinerii din filiala din Cluj-Napoca a ASCOR-ului, alături de membrii altor filiale ale organizaţiei din ţară (Timişoara, Oradea, Sibiu, chiar Bucureşti) au avut în ultimii ani ocazia de a constata ei înşişi cât folos aduce să poposeşti de Revelion la mănăstire, adunându-se în zilele Sărbătorilor de iarnă pe lângă obştea Mănăs... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

O discuţie în turnul Bisericii Studenţilor

de Ana-Maria Neag

Interviu cu Nicoleta-Silviana Sacalîş, membră a comunităţii acestei biserici şi una dintre educatoarele de la grădiniţa Sfântul Stelian din Cluj-Napoca N icoleta-Silviana Sacalîş are mult entuziasm. Dacă te cucereşte prin ceva, aceea e faptul că te găseşti la loc larg în inima ei. În prezenţa ei, te simţi copil pe dealurile cu greieri şi cicori din satul bunicilor. Nicoleta are 23 de ani, este studentă la Drept, anul IV, lucrând cu normă întreagă la Grădiniţa Sfântul Stelian din Cluj-Napoca. E înaltă, are bucle aurii, ochi albaştri. Îi place să cânte. Dimineaţa o mai vezi aranjând candele la Biserica Studenţilor din Campusul Universitar Hasdeu. Tot aici, împreună cu sora ei, Lorena Anca Sacalîş, cântă în strană, iar de sărbători este una dintre coordonatoarele repetiţiilor de colinde. În taberele de vară organizate de ASCOR Cluj-Napoca stă pitită pe sub vreun stejar sau prin podul Bisericii şi învaţă speţe. Greu o opreşti din plâns când se întristează, dar un zâmbet al ei cu siguranţă îţi descreţeşte fruntea... Mai jos sunt doar câteva cadre din viaţa acestei tinere. Ana-Maria Neag: Care este motivul pentru care ai ales să lucrezi cu copiii? Care au fost împrejurările p... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Un alt tip de horă… ASCOR la patinoar

de Iulia Anamaria Mureşan

Cu dor de ducă pe patine şi de a uita pentru câteva minute de cum e să mergi cu papuci normali, 20 de tineri ascorişti clujeni şi-au dat întâlnire pe patinoarul de lângă supermarketul Cora duminică, 12 ianuarie, pentru a intra într-o „horă alunecoasă” care s-a lăsat, în unele cazuri, şi cu mici căzături, tipice „jocului”. Ne-am bucurat să avem printre noi membri noi, studenţi în primul an de facultate, dar și adevărați „veterani” ai asociației. De asemenea, am avut plăcerea ca grupul să fie completat de buni cunoscători ai „jocului”, care i-au ajutat și îmbucurat cu „câte o tură” și pe cei mai timizi şi să vedem cum, spre diferență de anul trecut, cei care erau începători, s-au lansat în „horă” cu mai multă pricepere și perseverență. Acest fapt nu a fost sesizat doar participanţii la eveniment, ci și de Oana Băilă, vicepreședinta filialei din Cluj a ASCOR și, totodată, organizatoarea ieșirii, care a exclamat cu bucurie că aceasta a fost „data în care s-a stat cel mai mult în picioare!” În curând începe seisunea de iarnă. Cu toate acestea, pentru a petrece timpul tot împreună şi tot cu voie bună, voluntarii ASCOR vor desfăşura în continuare toate atelierele specifi... mai mult