--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Decembrie 2015, nr. 12 (308), an XXVI (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Copiii şi tinerii bine educaţi devin cu vârsta tot mai înţelepţi

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Iisus sporea cu înţelepciunea şi cu vârsta şi cu harul la Dumnezeu şi la oameni (Luca 2, 52). Un tânăr bine educat este de mare preţ şi în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor. Când vezi un copil bine crescut ţi se bucură sufletul. În copilul bine educat vezi amestecate inocenţa, drăgălăşenia, bunătatea şi multe alte virtuţi. Pentru ca lumea în care trăim să devină mai bună, nu există altă soluţie decât educarea copiilor şi tinerilor. Aşa precum pentru înnoirea unei grădini trebuie să se sădească arbuşti noi, iar, ca să crească şi să înflorească, trebuie să fie bine îngrijiţi, mai ales că nu există posibilităţi prea mari de a transplanta arbori bătrâni şi de a-i face să rodească[1], tot aşa, pentru îmbunătăţirea atmosferei din societate, de care ne plângem, nu există altă posibilitate decât educarea tinerilor. Atunci când ei vin pe lume sunt fiinţe nevinovate. Lipsa unei educaţii corecte îi poate denatura. Ei pot îndulci viaţa noastră amară. Pe bună dreptate se spune că zâmbetul copilului este pentru mamă ca o rugăciune pentru Dumnezeu. În preajma copilului stăruie mereu o atmosferă de lumină şi frumuseţe[2]. A educa copiii şi tinerii înseamnă a te îngriji ca sufletele lor să fie ferite de stricăciunea lumii şi ca seminţele onestităţii împlântate în ei să ajungă să încolţească fericit, prin neîncetate îndemnuri şi exemple, apoi ca minţile lor să fie pătrunse de cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu[3]. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă s-ar putea ca viaţa lor să fie ratată. Iar marele pedagog Comenius se întreabă: Ce sunt cei bogaţi fără înţelepciune, decât nişte porci îngrăşaţi cu tărâţe? Şi ce sunt cei săraci fără înţelegerea lucrurilor, decât nişte măgăruşi condamnaţi să ducă poveri? Ce este cel frumos care n-a învăţat nimic, decât un papagal împodobit cu pene?[4] Modelul absolut de copil şi de tânăr educat este Domnul Iisus Hristos, Cel născut în ieslea Betleemului. Îmi veţi zice că El este Dumnezeu. Este adevărat. Este Dumnezeu desăvârşit, dar şi om desăvârşit. Noi nu putem spune ca monofiziţii că dumnezeirea din el a absorbit umanitatea. Prin întrupare, făcându-Se asemenea oamenilor (Filipeni 2, 7), S-a manifestat exact ca un om, în afară de păcat. Colindul ne spune că Pe Fiul în al Său nume,/ Tatăl L-a trimis în lume,/ Să se ... mai mult


Eseu
--- pagina: 2

O globalizare a Răului

de Pr. Bogdan Ivanov

Scena europeană a ultimei săptămâni ne arată că asistăm la dezvoltarea unei culturi a fricii, care destabilizează nu doar societatea franceză însângerată de atentatele teroriste de acum câteva zile, ci chiar o lume întreagă. La orizontul continentului nostru se profilează tot mai mult terorismul, ca armă de revendicare politică, dar şi de sancţiune morală. Această erupţie violentă de ură a devenit tot mai prezentă în inima unui continent care se defineşte pe sine ca fiind ospitalier, deschis şi primitor cu toţi. Iar violenţa cu care se răspunde acestor valori ne pune serioase semne de întrebare privind limitele unei astfel de convieţuiri. În primul rând asistăm la o proliferare a morţii ca sancţiune morală pentru un anumit tip de politică externă a unei ţări. Nu este o pedeapsă să ucizi oameni pentru o anumită orientare politică a ţării lor, ci este în primul rând un atentat la adresa încrederii cu care acea ţară te-a primit şi a semenilor lângă care ai convieţuit. Terorismul îşi asumă rolul unei instanţe morale supreme, care în mod fals încearcă să lupte împotriva violenţei cu o violenţă şi mai mare. De aici lupta poate părea inegală, întrucât nu poţi învinge cu armele un inamic care lupt... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Prezenţa lui Artur Silvestri

de Alexandru Nemoianu

Rămâne un adevăr că cel mai adesea viitorul vine între cei vii mai devreme decât ei se așteaptă și îi află "nepregătiți". Cred că aceasta este dovada că ne aflăm sub paza unui "plan" și a unei purtări de grijă a cărei măreție nu o vom putea pricepe vreodată, ci o putem doar contempla. Cred că cele spuse mai sus sunt adevărate și în privința tragicelor împrejurări care au confruntat ceea ce, după cunoștinta și conștiința mea, este cultura românească autentică, în Postul Crăciunului din 2008. În 30 Noiembrie al acelui an, de Sfântul Apostol Andrei, Cel dintâi chemat, Artur Silvestri pleca fulgerător dintre noi. În termeni omenești și sub înțelegere omenească această plecare nu poate fi înțeleasă și nu poate fi acceptată. Prin urmare ea, plecarea de care vorbesc, a fost sub semnul unei altei Voințe, despre care, în această clipă de imensă durere și tristețe, trebuie, trebuie să ne încăpățânăm să credem că este Infinit Bună. Daca nu vom crede asta, ne vom pierde și vom pierde și lumea aceasta, și pe cea viitoare. Nu este rostul acestor rânduri și nici nu este în puterea semnatarului lor să vorbească acuma despre ce este Opera lui Artur Silvestri. Poate mai târziu, când ceva din durere... mai mult


Liturgica
--- pagina: 3

Călătorim spre Betleem alături de Maica Domnului…

de Cezar Login

Au trecut treizeci şi cinci de zile de post şi rugăciune stăruitoare. Acum călătoria duhovnicească spre sărbătoarea Naşterii Domnului se apropie de ţinta sa. Nevoinţa se intensifică, iar cateheza imnografică ne călăuzeşte paşii tot mai atent pentru a străbate în mod adecvat şi ultima parte a Postului Crăciunului. După cum praznicul Naşterii Domnului este adesea numit în imnografie „al doilea Paşti”, tot aşaşi perioada cuprinsă între 20-24 decembrie este frecvent numită „Săptămâna Mare a Crăciunului”. Mai mult, această perioadă are drept model chiar Săptămâna Sfintelor Pătimiri. Şi este firesc, pentru că între Întruparea Domnului şi Învierea Sa, care este punctul culminant al iconomiei mântuirii, există o legătură indisolubilă. Începând cu data de 20 decembrie, la slujba Pavecerniţei apar canoane de rugăciune speciale, alcătuite după modelul canoanelor cântate la Deniile Săptămânii Mari. „Titlurile” (acrostihurile) acestor canoane fac referire la Săptămâna Mare şi sunt preluate nemodificat din cadrul slujbei Deniilor. Aceste „titluri” ne călăuzesc paşii. În data de 20 decembrie există două canoane, corespunzătoare primelor două zile (luni şi marţi) ale Săptămânii Mari: prim... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 4

Închinarea Magilor oglindită în icoane

de Marcel Muntean

Inspirată din textul evanghelic, tema Închinarea Magilor o întâlnim în iconografie încă din veacul al II-lea. Sfântul Evanghelist Matei (2, 1-22) prezintă evenimentul explicând, cu multe detalii, circumstanţele naşterii Mântuitorului întâmplate în timpul lui Irod Idumenul. Acesta, tulburat (împreună cu tot Ierusalimul), a convocat pe toţi cărturarii şi arhiereii, dorind să afle unde va fi locul de naştere a Mântuitorului. Conform proorocului, acesta va fi Betleemul. În acest context, ne este menţionată întâlnirea secretă dintre rege şi magi (fără a fi menţionat numărul lor), care îi destăinuie prezenţa stelei călăuzitoare. Irod îi îndeamnă să afle cât mai multe despre Pruncul Nou-născut, cerându-le ca, la întoarcere, să îi vestească şi lui locul precis de la Betleem. Reluându-şi călătoria, magii au fost luminaţi de steaua de la Răsărit până când au ajuns în casa unde au aflat Pruncul, împreună cu mama sa, Maria, căruia I s-au închinat, aducându-i aur, tămâie şi smirnă. Întorcându-se în ţara lor, au fost înştiinţaţi, în vis, spre a urma o altă cale, şi deci, a nu îl mai întâlni pe Irod.[1] Sfântul Evanghelist Luca (2, 8-20) aduce mărturie evocatoare întâmplări, adăugând la ... mai mult


Eseu
--- pagina: 4

Darul Domnului Hristos Cel Născut în iesle

de Drd. Liliana-Elena Boamfă

Ce vom aduce Ție, Hristoase? Că Te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi. Fiecare din făpturile cele zidite de Tine mulțumire aduce Ție: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioara. Dumnezeule, Cel ce ești mai înainte de veci, miluiește-ne pe noi”. (Stihiră din slujba Vecerniei Praznicului Nașterii Domnului) Cu pași mărunți ne îndreptăm cu gândul spre ieslea din Betleem... Fiecare dintre noi, de la mic la mare, și-a pregătit, cred, într-o oarecare măsură, darul pentru Pruncul minunat, Mântuitorul lumii. Dacă totuși, încă n-am făcut-o, nu e prea târziu... Domnul ne așteaptă pe toți, blând și smerit, chiar dacă suntem lipsiți de daruri alese. Recunoaștem că, deși în „sărăcia” noastră nu ne-am asemănat nici păstorilor, nici magilor, căci cu adevărat lipsiți suntem de Aur, dar totuși tăcerea noastră poate fi un dar; n-avem Smirnă a-I aduce, să suspinăm ca vameșul înaintea Lui, iar ca Tămâie să înălțăm glasul către Cer și din adâncuri să grăim cu mare mulțămită: Îți mulțumesc, Bucuria mea, Doamne al slavei, că ai primit chipul meu prin întrupare din Preacurata Fecioară și ai cinstit ... mai mult


Profesorul de religie
--- pagina: 5

Tereza Pruncului Iisus şi copilăria duhovnicească

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

O foarte tânără călugăriță din spațiul occidental, Tereza de Lisieux, se confrunta cu o dilemă de maximă importanță privind itinerariul său spiritual – cum se poate împlini chemarea pe care i-o face Dumnezeu omului, aceea de-a deveni sfânt, ținând cont de starea sa vulnerabilă și caracterul său limitat. Nu se mulțumea doar să fie bună, să aibă o viață morală, ci dorea să atingă maximul. Și, în consecință, preocuparea sa era să identifice calea prin care oamenii simpli, care trăiesc ascunși, cu o viață măruntă, ce nu iese în evidență cu nimic, categorie în care considera că se încadrează, pot să devină sfinți. Își notează această preocupare în jurnalul său: „Am dorit întotdeauna să devin o sfântă. Din păcate, atunci când m-am comparat pe mine însămi cu sfinţii, am găsit mereu că între sfinţi şi mine există aceeaşi diferenţă care există între un munte şi un grăunte de nisip, călcat în picioare de trecători. În loc să mă descurajez, mi-am spus: Dumnezeu nu m-ar face să doresc ceva imposibil, deci, în ciuda micimii mele, pot să năzuiesc că voi deveni sfântă. Să devin mai mare îmi este imposibil. Trebuie să mă suport aşa cum sunt cu toate imperfecţiunile mele. Dar vreau s... mai mult


Breviter
--- pagina: 5

Un obstacol de lumină

de Aurel Sasu

De mai mulţi ani, Europa a dispărut în spatele frazelor frumos ticluite ale unei corectitudini politice din ce în ce mai tiranice şi mai inchizitoriale. Fraze născute din foşnirea mătăsoasă a mânecuţelor scurte şi nu din inteligenţa celor care trebuiau să ştie că istoria, gândită astăzi după bunul plac, poate naşte mâine monstrul cu mai multe capete. Adevărata Europă ne-a fost mereu ascunsă de teamă să nu-i vedem rănile, să nu-i judecăm neputinţele şi să nu-i arătăm cu degetul prejudecăţile. Credeam că lecţia colonialismului comunist o va găsi suficient de matură să înţeleagă pericolul autoizolării în mirajul fericirii. Exerciţiile duplicitare din ultimii ani, cărora li s-au adăugat strategiile improvizate din conflictele provocate şi abandonate nu puteau duce decât la o insecuritate generală şi la o falsă retorică a pacificării voluntare. Europa s-a lăsat târâtă în iluzia unui aşa-zis multiculturalism lucrativ şi democratic, fără să fi obţinut vreodată consensul elitei intelectuale sau al masei de imigranţi, rămaşi, ombilical, legaţi de incultura lor, de ura lor endemică şi de intoleranţa lor. Evenimentele din ultimul timp dovedesc că libertatea nu este doar un cuvânt de strigat în strad... mai mult


Cronica
--- pagina: 6

Biserica din Deal- 220 de ani de istorie românească şi ortodoxă în Cluj

de Pr. Bogdan Ivanov

Începuturile acestei biserici se leagă de pătrunderea în Cluj, în secolul al XVIII-lea a câtorva familii de negustori macedo-români, oameni bogaţi, inteligenţi şi determinaţi în a-şi atinge scopurile lor. Marea lor dorinţă a fost aceea de a avea o biserică în care să se roage, cea mai apropiată biserică ortodoxă fiind cea din Someşeni, pe care o frecventau doar la marile sărbători. Astfel, în anul 1788, negustorii Ioan Constantin şi Ienache Mavrodin au înaintat o cerere contelui Adam Teleki, comisarul regal, în care solicitau aprobarea construirii unei biserici ortodoxe (oratorium) în Cluj. Contele a trimis cererea Consiliului oraşului Cluj, care a respins-o la 6 aprilie 1789, motivând că pot construi biserici şi şcoli doar acele confesiuni care au mai avut asemenea instituţii şi mai înainte. În plus, documentul reamintea faptul că o astfel de aprobare pentru construirea unei noi biserici se acordă pentru cel puţin 100 de familii de credincioşi. În urma unei noi cereri şi a recensământului din februarie 1790, în care au fost identificate 129 de persoane ortodoxe, Cancelaria Aulică din Viena, la recomandarea Guvernului, a aprobat, la 14 februarie 1790, ridicarea bisericii. Consiliul orăşenesc a formulat un protest în c... mai mult


Cronica
--- pagina: 6-7

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, noiembrie 2015

de Dacian But-Căpuşan

Luni, 2 noiembrie 2015, în Aula “Episcop Nicolae Ivan” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Pr. prof. univ. dr. Ioan Sauca, director al Institutului Ecumenic din Bossey a susţinut o conferinţă cu tema: Provocări actuale ale misiunii ortodoxe în diaspora. Moderator a fost Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, prodecanul facultăţii. * Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat, în perioada 2-5 noiembrie 2015, Simpozionul internaţional: Misiunea parohiei și a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Manifestarea ştiinţifică se încadrează în seria de evenimente prilejuite de proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi“ şi „An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii“. Simpozionul a fost deschis oficial în dimineața zilei de 3 noiembrie, în Aula Magna a Universității Babeş-Bolyai cu un cuvânt inaugural rostit de Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii. A rostit o alocuţiune Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii transmiţând și un mesaj de bun-venit oaspeţilor. Au urmat comu... mai mult


Cronica
--- pagina: 7

Vizită a doctoranzilor clujeni la Universitatea din Fribourg

de Pr. Ioan Tănase Chiş

În Fribourg, capitală și centru economic al cantonului elvețian cu același nume, călătorul atent va descoperi o comoară culturală, un adevărat tezaur religios, social, arhitectural, ale cărui resorturi străbat orizontul timpului revendicându-și identitatea încă din vremea Evului Mediu. Fondat în anul 1157 orașul convinge și nu constrânge, seduce și impresionează prin frumusețea caracteristică omului virtuos a cărui forță de relație creează în celălalt sentimentul familiarității și al atașamentului. Departe de mine îndrăzneala de a picta în culorile subiectivității excesive imaginea acestei comunități bilingve (franco-germane) de nici 32 mii de locuitori. Îmi rezerv însă bucuria de a face o mențiune: în fiecare an, sfârșitul primei săptămâni din decembrie găzduiește procesiunea solemnă ce animează străzile orașului; este cinstit Sfântul Ierarh Nicolae, patronul spiritual al cantonului. Am avut și noi cinstea de a săruta racla cu părticele importante din moaștele Sfântului, adăpostite la catedrala Sf. Nicolae din Fribourg. Această întâlnire ne-a fost prilejuită cu ocazia festivităților dedicate zilelor Universității din Fribourg. Grupul de la Cluj a fost reprezentat de șapte tineri doctoranzi c... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 8

Chipuri de părinţi îmbunătăţiţi Protosinghelul Vasile Luncan, arhimandritul Dometie Manolache şi ieromonahul Adrian Făgeţeanu - mărturii vii ale misiunii pastorale în mănăstire şi parohie

de Protos. Gavril Horţ

[1]Sfântul Sinod a declarat anul acesta ”Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, de aceea în prezentarea de față aducem în atenția părinților și maicilor adunați la această sinaxă modelul unor foști viețuitori ai eparhiei noastre și ai mănăstirii Piatra Fântânele, duhovnici iscusiți care s-au jertfit pe potecile mănăstirilor, prin munți și locuri izolate, chiar și-n închisori, în timpuri grele de război și sărăcie, și-n prigonire atee-comunistă, dar care prin truda și osteneala lor, și-au adus un real aport la întărirea credinței în popor și, implicit, la deschiderea căii spre mântuire pentru cei din vremea lor, dar și pentru noi, urmașii acestora, și pentru cei de mâine, care vor mai ”privi cu luare aminte la felul cum și-au încheiat viața” (Evr.13, 7) ca niște vrednici înaintași demni de urmat și ascultat. Respectând ordinea cronologică în care au trăit, redăm aici câteva aspecte din viața părintelui protosinghel Vasile Luncan, primul stareț și ctitor al mănăstirii Piatra Fântânele[2]. A văzut lumina zilei la 2 februarie 1902, în satul Fundeni, comuna Săcuieni, județul Bacău, din părinții Gheorghe a lui Petrache și Voichița Luncanu; a urmat cinci clase primare ... mai mult


Ştiri
--- pagina: 8

Un grup de 30 de studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a donat sânge

de Direcţia de Comunicare şi PR a UBB

Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2015 Interesul crescut al studenților UBB față de Campania de donare de sânge ,,Donăm împreună, UBB dă startul” s-a manifestat şi în rândul studenţilor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, din cadrul UBB. Astfel, un grup de 30 de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, împreună cu decanul acestei facultăți, Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu s-au prezentat luni, 23 noiembrie, de la ora 8.00, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, pentru a dona sânge. Cei mai mulți dintre ei au donat sânge pentru prima dată şi vor repeta experienţa pe viitor . „Iniţiativa colegilor şi studenţilor de la UBB este una lăudabilă şi bine venită. Pe parcursul acestei săptămâni vor mai veni încă 20 de studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, pentru a dona sânge. Astfel de campanii sunt mai mult decât un gest civic pentru că acestea pornesc din dragoste pentru semeni și prin dăruirea propriului sânge se dăruiește viață din viața ta”, a declarat Pr. Prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Campania ,,Donăm împreună, UBB dă startul” reprezintă un program mai amplu de donare de sânge, care îi vizează atât pe studenţii UBB, cât ş... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 9

Naşterea de copii – bucurie şi responsabilitate

de Protos. Simeon Pintea

Nașterea unui copil în sânul unei familii creștine este rodul împlinirii rugăciunilor de la Cununie. Venirea lui pe lume este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu și de aceea reprezintă un prilej de bucurie. Pruncii sunt un dar de la El, întregesc familia și-l fac oglindă al iubirii Preasfintei Treimi. Nașterea de copii implică însă și o maximă seriozitate și asumarea unei responsabilități deosebite față de persoana umană care tocmai pășește în această lume. Modul cum ne raportăm la această responsabilitate determină întregul parcurs al devenirii unui om. Părinții creștini trebuie să fie conștienți că prin naștere de prunci ei devin colaboratori cu Dumnezeu în lucrarea de creare a unei noi persoane umane. Ei transmit nu numai viața biologică, ci și viața duhovnicească, participând astfel la crearea de noi fii și fice ale lui Dumnezeu. Misiunea familiei creștine stă astfel, pe lângă darul vieții și asigurarea dezvoltării mentale și afective sănătoase a copilului și în susținerea creșterii sale duhovnicești în relația sa cu Dumnezeu. De ce trebuie puși copiii în această relație? Deoarece omul este om real numai în comuniune cu Dumnezeu. Numai această comuniune face deplină umanitatea noas... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 9

Dragi prieteni,

de Redacţia

În contextul în care știm cât de importantă și valoroasă este familia, vă invităm să vă implicați în Săptămâna Căsătoriei, ediția a 6-a, eveniment sărbătorit la nivel internațional sub denumirea de Marriage Week. Vă lansăm invitația ca în intervalul 7-14 Februarie 2016 să derulați evenimente și programe speciale pentru cuplurile căsătorite, cu biserica, organizația sau instituția dumneavoastră. Săptămâna Căsătoriei are ca scop sărbătorirea familiei și încurajarea cuplurilor căsătorite, şi a celor ce se pregătesc pentru căsătorie, în vederea dezvoltării unei vieți de familie armonioase, fondate pe iubire și pe un angajament definitiv. De ce o Săptămână a Căsătoriei? De-a lungul vieții, familiile se pot confrunta cu provocări. Copiii, siguranța emoțională și un viitor stabil sunt rezultate ale căsniciei, ale dragostei și unității cuplului. Calitatea relației de cuplu are efect asupra întregii familii, asupra bisericii și asupra societății. Tocmai de aceea, Săptămâna Căsătoriei se vrea a fi un timp de celebrare, un timp în care cuplurile căsătorite și cele care se pregătesc pentru căsătorie, să aibă oportunitatea să investească în relația lor. Ce evenimente se pot org... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Noiembrie 2015

de Pr. Călin Ficior

1 noiembrie: În Catedrala Mitropolitană, este prezent la Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. La finalul Sfintei Liturghii, asistă la slujba Parastasului săvârşită pentru vrednicul de pomenire Arhiepiscopul Teofil Herineanu, de la a cărui trecere la cele veşnice se împlinesc, 23 de ani. 8 noiembrie: Participă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. Oficiază slujba de înmormântare pentru adormitul întru Domnul, prof. Pop Eugen, în Parohia Adormirea Maicii Domnului din Cartierul Mănăştur Cluj-Napoca. 9 noiembrie: Cu ocazia hramului Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, participă la Sfânta Liturghie. Asistă la slujba de înmormântare săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei pentru adormitul întru Domnul, ing. Iosif Berindeiu, la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Nicula, protopopiatul Gherla. 10 noiembrie: În Biserica Parohiei Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor Cluj-Napoca, participă la slujba Vecerniei, precum si la programul social “Ospăţul credintei”. 14 noiembrie: Vizitează șantierul de construcţi... mai mult


Historia
--- pagina: 10

Dr. Laurenţiu Oanea - unul din secretarii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 şi ortodoxia sângeorzană

de Alexandru Dărăban

Dr. Laurenţiu Oanea (1888-1970), din Sângeorz-Băi, a fost un cunoscut avocat şi om politic. A fost trimis de Alexandru Vaida-Voievod şi de dr. Teodor Mihali în octombrie 1918, la Iaşi să informeze pe I.I.C. Brătianu, generalul Coandă şi pe generalul Prezan de intenţia românilor transilvăneni de a convoca Marea Adunare Naţională. A cerut guvernului ca, după adunare, să trimită armate în Transilvania pentru a preîntâmpina eventualele tulburări pe care le-ar putea provoca elementele maghiare. A participat, ca deputat al românilor pentru judeţele Bistriţa şi Năsăud, la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918. A fost unul dintre cei doi secretari ai acestei adunări. După Unire a fost secretar ministerial al Dr. Ştefan Cicio-Pop, care era ministru fără portofoliu pentru problemele Transilvaniei în guvernul I.I.C. Brătianu. În perioada interbelică a fost deputat şi senator liberal[1]. O primă implicare a lui Laurenţiu Oanea în problemele religioase locale a fost atunci când s-a aflat în fruntea unei cete de oameni aleşi a mers la locuinţa lui Bâznog şi i-au luat clopotele şi le-au dus la primăria comunală[2]. La începutul lunii martie 1931 preotul Susa intentează proces la judecătorie ieromonahului Bâznog[... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Noiembrie 2015

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 noiembrie: Aşează, în mod solemn, în Muzeul Mitropoliei, racla cu Brâul Maicii Domnului adusă de o delegaţie de la Mitropolia de Volos din Grecia, pentru închinarea credincioşilor. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Sfânta Liturghie, rosteşte cuvântul de învăţătură, săvârşeşte slujba Parastasului pentru adormitul în Domnul, Teofil Arhiepiscopul şi rosteşte un cuvânt evocator. În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Vlad Sorin şi Diana Coste. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Participă la întâlnirea festivă cu membrii coralei Catedralei Mitropolitane. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. 2 noiembrie: La Mănăstirea „Mihai Vodă” de la Turda, săvârşeşte slujba de sfinţire a noilor clopote. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. Împreună cu delegaţia din Grecia, face o vizită la sediul Facultăţii de Teologie. 3 noiembrie: În Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai”, participă la deschiderea Simpozionului Internaţional „Misiunea parohiei şi a mănăstiri... mai mult


Eveniment
--- pagina: 12

Să ne reamintim datoriile noastre istorice

de Mircea Gelu Buta

Titlul acestui articol este inspirat din sinteza pe care Academicianul Ioan Aurel Pop, Rectorul UBB Cluj-Napoca, a făcut-o în deschiderea Seminarului „Petru Rareș și bistrițenii”, organizat la Casa Argintarului din Bistrița, în ziua de 17 noiembrie 2015, sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului și Clujului, Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutului de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca, Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin Complexul Muzeal Județean, Centrul Județean pentru Cultură și Biblioteca Județeană „George Coșbuc”. Aplicate pe documente și cercetări științifice, conferințele susținute de Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei - „Episcopia Vadului este Bistrița”, Acad. Ioan Aurel Pop - „Ierarhia bisericească a românilor din ținuturile bistrițene în secolele XIV-XVII” și Prof. Univ. Ioan Chirilă - „Tradiție, continuitate și unitate sau despre moștenirile moldave ale Transilvaniei” au scos în evidență că, într-o Europă a națiunilor, formarea statului român modern este văzută mai degrabă consecință a unei permanențe culturale, mai degrabă decât rezultatul unor ecuații geopolitice. Asfel, legăturile lui Petru Rareș cu bistrițenii reprezi... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Activităţi desfăşurate de ASCOR Cluj-Napoca în timpul Postului Naşterii Domnului Hristos

de Iulia Anamaria Mureşan

Perioada postului Nașterii Domnului Hristos este una deosebită, fiind împodobită cu mult entuziasm în așteptarea venirii Mirelui, a întrupării Cuvântului, Cel Ce ne izbăvește din durerile noastre de toate zilele și mai cu seamă din cele veșnice. Acest entuziasm este exteriorizat prin multitudinea de activități pe care Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, le organizează în acest răstimp. Activitățile sunt multe și diverse. Sfințirea căminelor, repetiții de colinde, concerte și pelerinaje La finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, a avut loc binecuvântarea căminelor. În cadrul acestei activități, Părintele Ciprian Negreanu, împreună cu alți preoți care au făcut parte din ASCOR Cluj, au mers în căminele din campusurile universitare clujene pentru a stropi cu agheasmă camerele unde sunt cazați tinerii. Această lucrare este ocazionată atât de începutul anului universitar, dar și de începutul Postului Nașterii Domnului. Preoții au fost însoțiți de studenți ascoriști și nu numai, care au intonat imnul Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și c... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Să îndrăznim să Îl mărturisim pe Hristos!

de Gabriela Bulgaru

În penultima săptămână din noiembrie, tinerii din Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, şi nu numai, l-au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Serafim Joantă, Mitropolitul Germaniei, al Europei Centrale şi de Nord. Tema conferinţei a fost una dintre cele mai grele: Să îndrăznim să Îl mărturisim pe Hristos!, iar ÎPS Părinte Serafim a răspuns, ca întodeauna, cu multă blândeţe, dragoste şi înţelegere. Subiectul de actualitate, sensibil mai ales în umbra tragediei întâmplate la Bucureşti în Clubul Colectiv, a fost succedat de numeroase întrebări aparent simple, dar complexe şi temerare din partea tinerilor prezenţi la conferinţă. Această deschidere a demonstrat, ca de fiecare dată, că prezenţa ÎPS Serafim este plină de familiaritate şi disponibilitate pentru tineri şi că maniera plină de dragoste în care comunică cu ei a dus mereu la un dialog sincer şi animat. Îndrăzneala presupune dreapta judecată ÎPS Serafim a început, astfel, conferinţa prin evocarea multor exemple din Evanghelie, precum îndrăzneala slăbănogului, a femeii cu scurgere de sânge, a femeii desfrânate etc. Potrivit distinsului invitat, există peste 150 de texte scripturistic... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Pelerinaj pe jos în Oltenia

de Iulia Anamaria Mureşan

În perioada 14-15 noiembrie, a avut loc cel de-al optulea pelerinaj pe jos și cu bicicleta, organizat de ASCOR Cluj-Napoca. De data aceasta, turul a cuprins mănăstirile din nordul Olteniei. Unul dintre scopurile principale ale acestui pelerinaj a fost acela de a parcurge pe jos „Drumul Doamnei”, pe care Doamna Maria Brâncoveanu îl făcea adesea, plângându-și soțul și fiii uciși de către turci. Însă, până acolo, cei 110 pelerini au parcurs cale lungă. Înarmați cu voie bună, aceștia au lăsat în urmă orașul Cluj la primele ore ale zilei de sâmbătă, 14 noiembrie. Prima parte a drumului a fost parcursă, ca de obicei, cu autocarul, iar cel dintâi popas a fost la Mănăstirea Bistrița, unde ne-am închinat moaștelor Sfântului Grigorie Decapolitul, care avea să fie prăznuit pe 20 noiembrie. De acolo, am pornit spre Mănăstirea Arnota. Bicicliștii au pornit la drum încă de pe culmile ce înconjoară frumosul așezământ, iar pelerinii pedeștri s-au întors apoi la Mănăstirea Bistrița, de unde au început mersul pe jos în glas de cântări și acompaniați de nelipsita bătaie de toacă. Ținta noastră a fost Mănăstirea Surpatele, locul unde Doamna Maria și-a petrecut o mare parte a perioadei de văduvie. Acolo, pelerinii... mai mult