--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2016, nr. 2 (310), an XXVII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Omul providenţial pentru Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Pe 3 februarie 2016 se împlinesc 80 de ani de la plecarea la Domnul a marelui episcop Nicolae Ivan. Viaţa spirituală şi edilitară a Arhiepiscopiei Clujului este marcată de misiunea extraordinară a acestui om trimis de Dumnezeu după Marea Unire. Catedrala Mitropolitană a fost ridicată de el, reşedinţa Arhiepiscopală a fost procurată de el, Facultatea de Teologie a fost înfiinţată de el, biserica Sfântul Nicolae a fost ctitorită de el, foaia eparhială „Renaşterea” a fost întemeiată de el şi multe mănăstiri şi biserici îşi au obârşia pe vremea lui. Ce să mai spunem de spiritul gospodăresc ce l-a caracterizat, de baza materială pe care ne-a lăsat-o şi de multe altele? Este adevărat că oamenii, luaţi de grijile zilei, îşi aduc şi nu-şi aduc aminte de el. Mai ales într-o lume marcată de spiritul secularizării. Dar noi n-avem voie să-l uităm. Nu ne lasă sufletul şi, apoi, nu uităm de sfatul Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviţi cu luare-aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7). Este o mare virtute recunoştinţa. Ne zice acelaşi Apostol „să fim mulţumitori” (Evrei 12, 28). Nerecunoştinţa îl caracterizează pe omul ingrat, care crede că lumea începe şi se sfârşeşte cu el. Mihai Eminescu, obiectiv fiind, a scris câteva versuri de un realism trist: „Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfărâmi: ori ce-ai spune,/ Peste toate o lopată de ţărână se depune./ Mâna care-au dorit sceptrul universului, şi gânduri/ Ce-au cuprins tot universul, încap bine-n patru scânduri./ Or să vie pe-a ta urmă, în convoi de-nmormântare/ Splendid ca o ironie, cu priviri nepăsătoare;/ Iar deasupra tuturora va vorbi vr-un mititel,/ Nu slăvindu-te pe tine, - lustruindu-se pe el”[1]. Iar în „Urmarea lui Hristos”, referitor la uitarea celor din viitor, ni se spune: „Nu te încrede în prieteni şi în cunoscuţi şi nu amâna pe viitor mântuirea ta: oamenii te vor uita mai repede de cum socoţi tu”[2]. De multe ori realizările tale le vor pune pe seama lor, uitând faptul că, scoţând în evidenţă faptele măreţe ale înaintaşilor, dai dovadă de caracter. În ceea ce ne priveşte, nu dorim ca înaintaşii noştri să fie trecuţi în uitare, pentru că efectiv aşa ne spune sufletul. Dacă noi vom tăcea, referitor la realizările ep... mai mult


In memoriam
--- pagina: 2

Episcopul Nicolae Ivan şi vocaţia sa de ctitor de lăcaşuri sfinte şi de instituţii laice şi bisericeşti

de Pr. Alexandru Moraru

Când rostim numele episcopului Nicolae Ivan, instantaneu ne ducem cu gândul la primul vlădică și reîntemeietor al vechilor Eparhii de Vad și Feleac cu scaunul la Cluj, în 1921, în capitala culturală a Transilvaniei. În cele ce urmează, vom evoca momentele decisive din viața sa, care l-au evidențiat ca având vocație de întemeietor de lăcașuri sfinte și de instituții laice și bisericești românești. Născut într-o familie numeroasă de țărani mijlocași, la 17 mai 1855, în localitatea Aciliu, în apropiere de Sibiu, s-a dovedit încă din copilărie o ființă isteață, curajoasă, iscoditoare, serioasă, muncitoare, stăruitoare, destoinică și înzestrată cu un evident spirit pragmatic. După încheierea cursurilor primare (1861-1865) în Aciliu, tatăl său, care era un om priceput în ale economiei, a dorit să-l facă și pe fiul său, Nicolae, comerciant. Astfel că l-a dat ca învățăcel la un macedo-român din Sibiu, pe nume Gligor Matei, pentru a-l învăța comerțul. Deși nu i-a plăcut această meserie, totuși a deprins cum se face economia. Probabil că această înclinație i-a rămas în sânge, fapt ce i-a fost de mare folos mai târziu. În urma insistenței pe lângă tatăl său, și cu susținerea fratelui mai m... mai mult


Eseu
--- pagina: 2

Eminescu sărbătorit în Canada

de Sandu Sindile

Duminică, 24 ianuarie 2016, a avut loc la Centrul Cultural Român "Banatul" din Kitchener, Ontario, în organizarea Cenaclului "Florica Batu Ichim", dubla celebrare a poetului naţional Mihai Eminescu şi a Unirii principatelor. În Kitchener, un oraș în sud-vestul provinciei Ontario, situat la mai puțin de o sută de kilometri de Toronto, traiește cea mai densă comunitate de români de pe continentul nord-american. La ultimul recensământ s-au declarat români aproximativ 9.000 de persoane, care, procentual, sunt a doua cea mai puternică minoritate de aici, după polonezi. Există o istorie a prezenței românești în Kitchener. Prima biserică românească, Sfântul Ioan Botezătorul, a fost înființată în 1966. Primul centru cultural românesc, înființat de români, și nu de statul român, a urmat imediat după aceea, în 1967. Biserica românească s-a extins și ocupă acum o proprietate de aproape cinci hectare. Din 2010 există două școli de limba română, de asemenea înființate ca inițiativă civică. Există Asociația Românilor din Triunghiul de Aur (ARTA), asociații ale inginerilor români, ziare românești. Majoritatea acestor asociații au participat la sărbătoarea de pe 14 ianuarie. Copiii celor două școli române... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Omul sfinţeşte locul

de Alexandru Nemoianu

Mai multe Săptămâni din vara anului 2014 le-am petrecut în satul Ciuguzel, satul matern al soției mele, din comuna Lopadea Nouă, Alba. În multe dimineți, înainte de răsăritul soarelui porneam în drumeții fără țintă, simțind aerul curat și frumusețea a ceea ce Ioan Alexandru numea "dealul nostru molcom transilvan". În acea vreme, în liniștea care putea fi simțită fizic, îmi treceau multe prin gând sau, cum spusese Octavian Goga, "nu câte-au fost îmi vin în minte/ ci câte-ar fi putut să fie". Mi-am amintit de prima întâlnire cu Ciuguzelul, cred în Iarna 1969, cu noroaiele absolut incredibile, dar și cu oamenii buni, generoși, primitori. Atunci am cunoscut pe Aron și Maria Marina, bunicii soției mele, care au fost prima mea întâlnire foarte personală cu "țăranul" român. Oameni pe care îi iubesc și respect la superlativ. Apoi am legat prietenie cu diferiți locuitori și vecini. La întâmplare numesc pe "verii" Laurian și Toader, pe Ica și Niculae Jambor, pe vecinul Vasile, pe Silviu și Marioara, pe Marta, pe Unchiul Ion Toma și pe feciorul lui Lia și soția lui Anica, pe "finii" Mircea și Sanica Suciu și încă mulți alții. Speciale sentimente am pentru Părintele Valer Gherghel, un maramureșan t... mai mult


Liturgica
--- pagina: 3

Rugăciunile la a patruzecea zi după naştere

de Protos. Simeon Pintea

Credinţa populară susţine că femeia care a născut nu are voie să-şi părăsească locuinţa până când nu i se face „molitva”. În cazul în care ea totuşi are anumite obligaţii şi îi este trebuinţă de a ieşi din casă, cere ca această rânduială bisericească să i se facă chiar dacă încă nu s-au împlinit cele şase săptămâni de interdicţie, sau pur şi simplu o neglijează. Dar ce este de fapt această „molitvă”? Când se săvârşeşte şi care este adevărata ei semnificaţie? Încercând să răspundem la aceste întrebări, vom vedea că semnificaţia ultimă a acestei rânduieli este din nou grija Bisericii faţă de mamă şi copil, deci față de familie. „Molitva” nu este altceva decât rânduiala pe care Biserica o săvârşeşte la patruzeci de zile după naştere pentru mamă şi pentru copil. Etimologic, cuvântul molitvă vine din limba slavonă, în care înseamnă rugăciune, iar rânduiala de la patruzeci de zile poartă această denumire tocmai pentru că însumează o serie de rugăciuni specifice momentului. Alcătuind această rânduială, Biserica s-a inspirat din evenimentul aducerii Domnului Hristos la templul din Ierusalim potrivit Legii lui Moise. Deci este vorba şi aici, ca în cazul Rugăciunii d... mai mult


Historia
--- pagina: 4

Un aspect inedit din viaţa episcopului Nicolae Ivan: capelan militar în rezervă al armatei cezaro-regeşti, între 1883 şi 1884

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Împlinirea a optzeci de ani de la mutarea la cereștile locașuri a episcopului ctitor de binecuvântată memorie, Nicolae Ivan, oferă, acum la începutul lunii februarie, ocazia potrivită pentru evocarea, comemorarea și readucerea în fața contemporaneității a chipului său fondator, a operei ctitoricești și a moștenirii culturale, naționale și bisericești lăsate atât urmașilor săi în scaunul chiriarhal de la Cluj-Napoca, cât și tuturor românilor ortodocși din Transilvania, în general, și din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului, în special. În ciuda materialelor publicate în volumul comemorativ din 1985 (republicat acum la Editura Renașterea)[1] și în cele aniversare din 2011[2]-2012[3], restituirea unei monografii profesioniste cât mai cuprinzătoare, dacă nu exhaustive a episcopului N. Ivan, care să fructifice nu numai arhiva sa personală de la Cluj, cât și informațiile inedite din fondurile Mitropoliei Ardealului, din cele ale Astrei, ale Partidului și Consiliului Național Român de la Sibiu – al cărui membru și vicepreședinte a fost –, ale arhivelor budapestane și vieneze, iar apoi cele din presa vremii, rămâne încă o sarcină de viitor a istoriografiei ecleziastice românești. Utilitatea accesării fon... mai mult


Breviter
--- pagina: 4

Vieţuirea în Cuvânt

de Aurel Sasu

Prin anii ’70–’80, Horia Bădescu era un baudelerian aducând, prin pub-urile Clujului, în recital şi cântec, imnuri orfice frumuseţii, făcând din mărinimia nopţilor şi din elanul de bucurie al vârstei alternative lirice la cotidianul convulsiv născător de monştri. Baladele lui erau ca o ardere de flăcări într-o lume pe care aventura boemă a acelei generaţii o traducea într-o patetică celebrare a intimităţii opusă celei sumbre şi nedesluşite a pieţelor publice. În fapt, poezia era de-atunci proba unei beatitudini în ritmul pur al existenţei, dincolo de ruina şi urâtul de fiecare zi. Era ca o mângâiere de mormânt deschis şi ca o strălucire de pustiu. Acea mitologie a Clujului s-a pierdut, cu urmări incalculabile pentru istoria recentă a oraşului, când rătăcit în tăcerea depresivă a zidurilor, când luptând eroic cu maladia sumbră a hegemoniei zgomotului ca spectacol. Locurile în care poezia lui Horia Bădescu se făcea pe sine când muzică, pierzând răbojul timpului, când aromă de fiori ai sângelui, purtau litere visătoare ca o temelie de Curte Veche din romanul lui Mateiu I. Caragiale: Mongolul, Urania, Arizona, Croco, Pescarul, Melody, Chios sau Fetiţele vieneze, topografie a unui itinerar de dragoste, de ... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Maica Tereza de Calcutta – creionul lui Dumnezeu

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

Într-o rugăciune adresată lui Dumnezeu, Maica Tereza de Calcutta scria: „Iisuse scump, ajută-mă să răspândesc lumina Ta oriunde merg. Umple-mi inima cu Duhul Tău și cu viața Ta… Luminează prin mine și fii prezent în mine, astfel încât orice suflet cu care intru în contact să simtă prezența Ta din inima mea. Fă ca ceilalți, privindu-mă, să nu mă vadă pe mine, ci pe Tine! Rămâi cu mine și voi începe să luminez așa cum Tu luminezi, astfel încât să fiu lumină pentru alții… Ajută-mă să Te vestesc fără a Te predica, nu prin cuvinte, ci prin exemplul meu, cu o forță puternică care atrage, cu influența binefăcătoare a ceea ce fac, cu plinătatea vizibilă a iubirii pe care inima mea o are pentru Tine”[1]. Aici se cuprinde „planul de lucru” al uneia dintre cele mai cunoscute femei din lumea contemporană, mistic și manager deopotrivă, protagonistă a carității evanghelice la nivel universal. Se naște la 26 august 1910 (Agnesa Gongea Boiagiu) la Skopje, Macedonia, cel mai mic copil al familiei Nicolle și Drana Boiagiu. Tatăl său, un comerciant învățat, de origine aromână, a fost angajat în mișcarea de eliberare a Albaniei de sub stăpânire turcească. După moartea tatălui său, când abia împlinise ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 5

Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire – evoluţie istorică şi relaţii confesionale, Editura Andreiana / Presa Universitară Clujeană, Sibiu / Cluj-Napoca, 2015, 934 p.

de Ierom. Maxim Morariu

Istoria Transilvaniei a fost, încă din Evul Mediu, una mozaicată, ce a presupus interferenţa mai multor naţiuni, culturi şi confesiuni. Între acestea, Ortodoxia şi Luteranismul au ocupat un loc aparte. În ciuda importanţei celor două şi a fructuosului dialog ce a existat între ele, despre aceste aspecte s-a vorbit destul de puţin în cercetarea istoriografică mai veche sau mai nouă. În acest context, apariţia amplei monografii intitulate: Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire – evoluţie istorică şi relaţii confesionale, la bază teza de doctorat în istorie a domnului Mircea-Gheorghe Abrudan, o cercetare aproape, dacă nu chiar exhaustivă dedicată acestui subiect, este una binevenită[1]. Dotat cu acribia cercetătorului istoric, bun cunoscător al limbii germane gotice şi, în acelaşi timp, competent şi în chestiuni de teologie, autorul oferă atât o privire panoramică asupra acestor relaţii, cât şi informaţii detaliate cu privire la evoluţia lor în diferite perioade de timp. Lucrarea beneficiază de un cuvânt de binecuvântare semnat de către Înaltpreasfinţitul Laurenţiu al Sibiului (pp. 9-11), care apreciază cu precădere contribuţiile aduse de autor în privinţ... mai mult


Historia
--- pagina: 6

Episcopul Nicolae Ivan al Clujului şi câteva personalităţi ale vremii sale

de Pr. Asist. Cosmin Cosmuţa

Prin activitatea deosebit de intensă pe care a desfășurat-o în fruntea reînviatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului, între 1921 și 1936 - se poate spune chiar, prin rectitorirea din temelii a acestei eparhii -, episcopul Nicolae Ivan a rămas în istorie ca una din personalitățile românești ale Transilvaniei interbelice. În momentele cele mai importante ale păstoririi sale - alegerea și instalarea în scaunul de la Cluj, sau la sfințirea Catedralei episcopale, precum și la moartea sa -, episcopul Nicolae a avut în preajmă diferite personalități ale vieții culturale, bisericești sau politice din România acelor ani. În cele ce urmează ne propunem să aruncăm o scurtă privire asupra felului în care ierarhul clujean era văzut prin ochii acestor oameni de seamă sau asupra modului de raportare la aceștia. Încă de la înființarea unui Consistoriu ortodox la Cluj în 1919 și apoi a Episcopiei propriu-zise a Vadului, Feleacului și Clujului, în 1921, asesorul și apoi episcopul Nicolae Ivan a avut alături pe viitorii membri ai Adunării eparhiale. Menționăm aici doar câteva nume de rezonanță: Ioan Lupaș, Alexandru Lapedatu, Silviu Dragomir, Sextil Pușcariu, Gheorghe Bogdan-Duică. Prin natura demnității pe care a ocupat... mai mult


Eseu
--- pagina: 6

Datoriile noastre şi deficitul de încredere

de Pr. Bogdan Ivanov

Criza creditelor şi a datoriilor populaţiei continuă să rămână un subiect dramatic pentru mulţi dintre semenii noştri şi o mare dilemă pentru autorităţi, care par tot mai incapabile de a găsi soluţii. Pe de-o parte ne lovim de lipsa de orizont a datornicilor, iar pe de alta de neputinţa unui sistem care, prin lipsa lui de viziune sau, mai grav spus, prin lăcomie a creat acest blocaj. Pentru că în acest moment vorbim de o situaţie fundamentată nu doar pe deficite, ci şi pe păcate. Iar unul din păcatele capitale de care suferă societatea în care trăim şi de care nimeni nu mai vorbeşte astăzi este lăcomia. Dacă ar fi să ne asumăm provocarea de a lectura acest subiect în cheie creştină, am putea spune că dincolo de defecţiunile unui sistem bancar, care este departe de a fi perfect, asistăm la un mare deficit de încredere. Şi tocmai acest lucru subminează substanţa societăţii în care trăim şi respectul faţă de instituţiile care au menirea de a ne face viaţa mai frumoasă şi în care băncile ocupă un loc privilegiat. Privită în esenţa ei, orice relaţie de împrumut este în primul rând un transfer reciproc de încredere de la cel care oferă un capital spre cel care îl primeşte. Şi acest lucru constituie fu... mai mult


In memoriam
--- pagina: 7

Fratele Alain şi-a început călătoria spre ceruri

de Ierom. Maxim Morariu

În dimineaţa zilei de 16 ianuarie a acestui an, călugărul benedictin Alain Thierson din En Calcat (Franţa) şi-a început călătoria înspre ceruri. Celor mai mulţi dintre cititori numele lui nu le spune nimic. Fratele Alain, aşa cum era el cunoscut (şi cum l-am cunoscut şi eu, cu puţin timp înainte de plecarea sa dintre noi), a fost însă, un om de o mare nobleţe sufletească şi un mare iubitor al Ortodoxiei româneşti şi al Înaltpreasfinţitului Andrei. Începând cu anul 1993, între abaţia pomenită şi Arhiepiscopia Alba-Iuliei s-a stabilit o frumoasă legătură, cea dintâi trimiţând de atunci aproape anual câte doi studenţi pentru a petrece un sejur acolo şi a cunoaşte spiritualitatea apuseană în matricea ei genuină (după mutarea IPS Andrei la Cluj, studenţii clujeni au fost cei care au beneficiat de acest lucru)[1], iar cea din urmă efectuând adesea vizite fraterne în România, cu scopul de a-i întâlni pe fraţii Ortodocşi şi de a le cunoaşte obiceiurile şi modul de viaţă[2]. Unul dintre cei care au susţinut această frumoasă legătură a fost fratele Alain. Născut în data de 12 octombrie 1935, intrat ca frate în mănăstirea de la Toumiline din Maroc[3] (aparţinătoare celei din En Calcat), unde a şi fos... mai mult


In memoriam
--- pagina: 7

Părintele Rector Constantin Voicu (1929-2015), un om al tuturor vremurilor

de Pr. prof. univ. dr. habil. Nicu Dumitraşcu

Despre părintele Voicu s-au scris și, sper, se vor mai scrie multe articole în anii care vor veni pentru că – așa cum am notat cu mai multă vreme în urmă, atunci când am coordonat publicarea volumului său omagial, cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani și acordarea titlului de Dr. H.C. al Universității din Oradea – a fost o adevărată instituție a Bisericii Ortodoxe Române. Nu am de gând să reiau aici portretul său bio-bibliografic pentru că au făcut-o alții și este arhicunoscut, ci să redau, pe scurt, doar trei momente din întâlnirile noastre, care fac parte din traseul meu teologic și, sper, să contribuie într-o anumită măsură la descoperirea sa de către cei care n-au avut șansa să-l întâlnească personal, sau să-l cunoască mai îndeaproape. Primul moment În urmă cu aproape treizeci de ani l-am văzut prima oară în curtea vechiului Institut Teologic (acum Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Șaguna" din Sibiu). Era început de iulie, chiar înainte de examenul de admitere care, la vremea aceea, era extrem de complex. Lume multă, candidați emoționați și părinți preocupați de tot ceea ce se întâmpla în jur, atenți la fiecare mișcare și la fiecare persoană care își făcea apariția. ... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Activităţi administrativ-bisericeşti ale anului 2015, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Pr. Cristian Baciu

Anul 2015 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul Omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”. Activităţile desfăşurate de Arhiepiscopia noastră în anul 2015 se înscriu în prevederile şi recomandările programului cadru stabilit de Sfântul Sinod. Aceste teme ale anului 2015 evidențiază rolul parohiei în coagularea comunităţii în jurul Bisericii şi în slujirea semenilor, precum şi întărirea sentimentului de aparteneţă a credincioşilor la comunitatea eclesială şi chemarea lor la apostolatul misionar. Lucrarea misionară a parohiei şi a mănăstirii are o importanţă deosebită în găsirea răspunsurilor la problemele morale, sociale, educaţionale şi canonice de astăzi. Situaţia administrativă a unităţilor bisericeşti Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului este alcătuită din 9 protopopiate cu 562 parohii, 158 filii, 30 de mănăstiri şi un schit. În anul 2015, din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei s-au înfiinţat mai multe unităţi administrative bisericeşti, având ca scop dinamizarea misiunii pastorale şi creşterea vieţii duhov... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Activităţile economice ale anului 2015, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Ec. dr. Sorin Câlea

În cursul anului 2015 au fost continuate lucrările pentru pictarea Catedralei Mitropolitane în tehnica mozaic cu o echipă condusă de către maestrul Viorel Maxim. Tot la Catedrala Mitropolitană s-a demarat realizarea unui proiect pe fonduri europene pentru restaurarea și pictarea în tehnica mozaic a monumentului istoric. Pentru necesităţile interne ale eparhiei şi alte evenimente deosebite s-a hotărât reabilitarea Căminului Preoțesc astfel încât acesta să fie repus în circuitul firesc al activității Centrului Eparhial. S-a realizat finalizarea igienizării și amenajării Bibliotecii eparhiale, care a fost dotată cu sistem de încălzire și mobilier nou atât pentru depozit cât și pentru sala de lectură. În Campusul Teologic „Nicolae Ivan” s-au continuat lucrările de pictură la Capela ”Sfântul Nicolae”, precum și la Căminul I al Campusului Teologic care va avea camere de cazare cu două locuri și o cantină la demisol. Până la sfârșitul anului s-a finalizat în proporție de 90 % lucrările de finisaje exterioare și interioare și s-a realizat comanda pentru mobilier. Au fost finalizate lucrările de pictură a Capelei ”Sfânta Ecaterina” din cadrul Gimnaziului Ortodox situat pe strada Meseriilor, Nr. 20... mai mult


Cronica
--- pagina: 9

Activităţi culturale ale anului 2015, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Pr. Bogdan Ivanov

Evenimentul anului în Arhiepiscopia Clujului a fost Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa, între 4 şi 7 septembrie 2015. Întâlnirea a fost o premieră pentru întreaga lume Ortodoxă, o oportunitate de a-şi afirma deschiderea ei universală şi ecumenică. La această întâlnire au participat peste 6100 de tineri ortodocşi din ţară, din Republica Moldova şi din diaspora românească, dar şi tineri ortodocşi din 17 ţări din Europa şi Orientul Mijlociu. O miză importantă a acestei Întâlniri a fost asumarea ei la cel mai înalt nivel al Bisericii, prin prezenţa Preafericitului Patriarh Daniel, alături de IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, în calitate de gazdă a evenimentului, dar şi a celorlalţi episcopi prezenţi din ţară sau din străinătate. Acest lucru a arătat că tinerii sunt partenerii de misiune ai Bisericii şi pot aduce multă energie în această lucrare de propovăduire a Evangheliei. Misiunea în rândul tinerilor: Un capitol important în reuşita misiunii cu tinerii este şi dezvoltarea unei infrastructuri, care să răspundă aşteptărilor tinerilor. În acest sens, la data de 7 iulie 2015 a fost inaugurat Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz Băi. Demarate în vara anului 2012, lu... mai mult


Cronica
--- pagina: 9

Activităţi misionar-sociale ale anului 2015, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Iustin Liciniu Câmpean

Organizaţional, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului desfăşoară o lucrare misionară, de asistenţă socială, diaconală şi filantropică prin intermediul Sectorului misionar-social. În vederea dezvoltării structurilor asistenţă socială din Eparhie, sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului funcţionează mai multe asociaţii cu profil filantropic cu o activitate eficientă şi vizibilă în comunitate: Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”, Asociaţia „Sfântul Nectarie” - Cluj, Asociaţia Filantropică Medical-Creştină “Christiana” - Filiala Cluj-Napoca, Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie” şi Asociaţia Ortodoxă Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”. În sprijinul lucrării de misiune şi asistenţă socială din Eparhie se înscrie şi activitatea preoţilor misionari din cadrul Protopopiatelor, precum şi a celor 10 asistenţi sociali din cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din teritoriu. De asemenea, în cadrul proiectelor sociale şi a asociaţiilor aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului sunt salariate 158 persoane, după cum urmează: 46 salariaţi - Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” - Cluj-Napoca (filiale: Bistriţa, Dej, Gherla), 41 salariaţi - Asociaţia Sfântul Nectarie ... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Ianuarie 2016

de PS Vasile Someşanul

1 ianuarie: La Sfânta Liturghie este prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia Pogorârea Sfântului Duh - Zorilor Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

3 ianuarie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.

10 ianuarie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, participă la Sfânta Liturghie.

17 ianuarie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări

24 ianuarie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, participă la Sfânta Liturghie.

30 ianuarie: Este prezent în mijlocul bolnavilor de la “Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie”, iar în capela Centrului, participă la Sfânta Liturghie.

31 ianuarie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări.Cronica
--- pagina: 10

Centrul Misionar de Tineret “Ioan Bunea” - o bucurie pentru copii şi tineri

de Pr. Tudor Mudure

Procesul de asigurare şi modelare a unui om în spiritul moral-creştin este, fără îndoială, unul asiduu şi complex, deoarece implică, pe lângă factorii de mediu social, politic, economic, cultural, și factorul moral - sufletul. Acest proces devine însă sinuos atunci când este vorba despre copii sau tineri şi sănătatea lor spirituală în contextul societăţii contemporane. Apartenenţa la un model de gândire contemporană impune anumite tendinţe de renunţare la tradiţional, de evadare din ceea ce se consideră canonic sau firesc către un nonconformism social menit să individualizeze tinerii. În contextul creştin, această problemă devine cu atât mai relevantă, cu cât societatea mediatică pare a susţine acest efort de descentralizare creştină a statului, iar tinerii, care sunt publicul ţintă al educaţiei mass-media, rămân captivi în această eronată strategie. Însă o abordare potrivită, capabilă să actualizeze mentalul colectiv creştin la societatea contemporană, ar permite o salvare de la acest declin, prin atragerea susţinută a tinerilor în sânul comunităţilor creştine şi prin educarea acestora în scopul obţinerii unui profil moral. Semnificaţia profilului moral-creştin este un aspect complex, care fl... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

Christian Family and Contemporary Society, Nicu Dumitraşcu (ed.), Bloomsbury T&T Clark, London – New-York, 2015, 304 p.

de Gheorghe Ovidiu Sferlea

„A iubi nu înseamnă a te privi unul pe celălalt, ci a privi împreună în aceeași direcție.” Antoine de Saint Exupery, Terre des hommes Alături de credința în Dumnezeu, de respectul pentru înaintași sau pentru instituția școlii, în mișcarea de dizolvare a valorilor tradiționale se află prinsă astăzi și familia. Ceea ce era odinioară un loc privilegiat al lucrării mântuirii, sau cel puțin un spațiu al ocrotirii și al împlinirii, a ajuns să fie văzut acum ca o formă de alienare și de perpetuare a unor mecanisme de dominație ascunse, nelegitime și mutilante (a bărbaților asupra femeilor, a părinților asupra copiilor etc.). Rata divorțurilor, înmulțirea familiilor monoparentale, banalizarea uniunilor de tip contractual („libere”), refuzul procreației, revolta copiilor împotriva autorității părinților sunt doar câteva dintre cele mai vizibile semne ale acestei revoluții sociale și spirituale care se înfăptuiește sub ochii noștri. Consecințele ei sunt încă greu de estimat, dar fenomenul este numai în aparență surprinzător. Lucid privind lucrurile, la ce altceva ne-am fi putut aștepta? Dacă individul este măsura tuturor lucrurilor – una dintre presupozițiile fondatoare ale modernității occidenta... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Ianuarie 2016

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 ianuarie (Tăierea Împrejur a Domnului, Sf. Vasile cel Mare, Anul Nou): În Catedrala Mitropolitană, la miezul nopţii trecerii dintre ani, săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt de binecuvântare. În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru diacon, pe tânărul Anton Viorel Pop. Hiroteseşte întru arhidiacon pe diaconul Dan Grigore Văscu, directorul tehnic al postului de radio „Renaşterea”. Slujeşte Vecernia şi rosteşte un cuvânt de învăţătură în Catedrala Mitropolitană. 2 ianuarie: În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie. 3 ianuarie: În Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din cartierul clujean Mănăştur (parohi: Prot. Dănuţ Liviu Hognogi, Pr. Vasile Roman şi Pr. Dorin Ielciu), săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot pe diaconul Anton Viorel Pop, pe seama parohiei Telciu II, protopopiatul Năsăud. Este însoţit de PCuv. Protos. Benedict Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Un dicţionar de teologi ortodocşi

de Mircea Gelu Buta

În anii ’80 ai secolului trecut, se auzeau frecvent glasurile unor personalităţi din cultura laică deplângând lipsa lucrărilor lexicografice, adică a unor dicţionare şi enciclopedii. Poate părea paradoxal, însă la vremea respectivă, într-un regim politic ateu, Biserica noastră a realizat câteva instrumente de lucru de cea mai bună calitate. Astfel, în anul 1981, un strălucit teolog român, preotul profesor Ion Bria (1929-2002), a tipărit cel dintâi Dicţionar de Teologie Ortodoxă[1] de la noi, reeditat mai întâi în Olanda, în anul 1986, iar după căderea fostului regim, în anul 1994, la Editura Patriarhiei, unde apăruse iniţial. În anul 1984, alt teolog proeminent, părintele Ioan Mircea (1903-1997), a publicat un Dicţionar al Noului Testament[2]. În aceeaşi categorie se cuvine înscrisă şi suita de volume Arta creştină în România[3], alcătuită parţial de reputatul arheolog şi istoric de artă bisericească Ion Barnea, membru de onoare al Academiei Române. În anul 1996, părintele academician Mircea Păcurariu, autorul bine-cunoscutei sinteze Istoria Bisericii Ortodoxe Române, a tipărit o lucrare a cărei necesitate era de mult resimţită: Dicţionarul Teologilor Ortodocşi Români, conţinând 720 de articole[4].... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Virgil Gheorghiu, Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni, traducere din limba franceză de Valentin Vesa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 181 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Asistăm neputincioși de câțiva ani la exodul masiv al creștinilor din Orientul Mijlociu spre țările Europei în dorința și speranța de a scăpa de suferința grea și încercările mucenicești la care sunt supuși de diferite mișcări, frății și organizații musulmane radicale care și-au propus instaurarea unor regimuri politice (teocratice) exclusiv musulmane în state precum Iraqul, Iranul, Afghanistanul, Egiptul sau Siria. Știrile care ne vorbesc despre uciderea sau distrugerea unor comunități creștine antice au devenit, din nefericire, o constantă în ultima vreme. Cu tristețe trebuie să recunoaștem că din punct de vedere politic, cu excepția unor apeluri la pace și luări de poziție ale unor parlamentari europeni, statele lumii civilizate din spațiul european și nord-american nu au prea făcut nimic concret pentru a stopa eradicarea creștinismului din aceste țări. Din păcate chiar și sursele care ne stau la îndemână pentru a ne informa și a cunoaște mai bine, mai detaliat sau în profunzime situația din aceste zone de conflict sunt aproape exclusiv reprezentate de canalele de știri ale mass-mediei occidentale. Astfel, apariția și existența unei cărți a cărei lectură captivantă descrie în amănunt situația de cri... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Început de an cu activităţi mai vechi şi mai noi la ASCOR Cluj-Napoca

de Iulia Anamaria Mureşan

La început de an, ASCOR Cluj-Napoca la Mănăstirea Măgura Jina Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România (ASCOR), filiala Cluj-Napoca, și-a început activitatea în anul 2016 cultivând apropierea mirenilor de mănăstiri, pentru a găsi exemple de trăire vie a lui Dumnezeu, a cuvintelor și a poruncilor Sale, de care să se folosească în misiunea pe care și-o propun pentru noul an calendaristic. De asemenea, s-a încercat și promovarea prețuirii legăturii omului cu natura și căutarea urmelor Ziditorului în creația necuvântătoare. În acest sens, tinerii au ales să petreacă anul nou calendaristic la Mănăstirea Măgura Jina din județul Sibiu. Situată la 1200 m altitudine, departe de freamătul satului și strălucind ca un soare în mijlocul unor căsuțe de lemn răsfirate pe dealurile din jur, unele locuite, altele ca niște strecurători prin care trec razele soarelui, acest așezământ monahal a fost pentru tinerii de la ASCOR Cluj-Napoca gazdă primitoare în primele trei zile din noul an. Fiecare zi din cele trei petrecute la Măgura Jina au fost marcate de Sfânta Liturghie și de Priveghere, la care tinerii au participat activ, având ocazia să citească la strană canoanele Sfinților, Apostolul, să cânte con... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Cine a fost Ieroschimonahul Nil Dorobanțu? – frânturi de biografie prezentate de Părintele Ionel Borșani tinerilor de la Biserica Studenților din Cluj-Napoca –

de Iulia Anamaria Mureşan

La sfârșit de ianuarie, la Biserica Studenților din Campusul Universitar din Hasdeu a avut loc un eveniment în cadrul căruia au fost lansate mai multe cărți despre viața și activitatea Ieroschimonahului Nil Dorobanțu, un slujitor al lui Dumnezeu considerat a fi nebun întru Hristos, dar și flacără vie a monahismului românesc din secolul al XX-lea. Invitatul care a prezentat biografia Ieroschimonahului Nil Dorobanțu a fost Părintele Ionel Adam, preot paroh în Borșani, județul Bacău. Așa cum a mărturisit Părintele Ionel Borșani în cadrul întâlnirii, munca de cercetare pentru descoperirea vieții și pentru creionarea personalității Ieroschimonahului Nil Dorobanțu a început deoarece sfinția sa și-a dorit ca acest „diamant al Bisericii Ortodoxe să nu se piardă” și să nu fie preluat de către mai multe fracțiuni schismatice. Părintele Ionel Borșani și-a început cuvântarea cu „Hristos a înviat!”, amintind de obiceiul Părintelui Nil, care pe tot parcursul anului întâmpina oamenii cu acest salut. După o scurtă introducere, relatările despre felul de a fi al acestui ieromonah cu o viață duhovnicească înaltă, dar mai puțin obișnuită pentru spațiul românesc au început să curgă. Date biografice Pă... mai mult