--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Decembrie 2016, nr. 12 (320), an XXVII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

Nevinovăţia pruncilor

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

„Adevărat vă zic vouă: de nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.” (Matei 18, 3) Din nou ne proşternem în faţa ieslei din Betleem spre care, ca şi pe păstori, ne-au călăuzit îngerii spunându-ne: „Nu vă temeţi. Căci iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul” (Luca 2, 10-11). Şi ce găsim acolo? „Un prunc înfăşat, culcat în iesle”(Luca 2, 12). Este Pruncul Preanevinovat prevestit de Proorocul Isaia: „Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie” (Isaia 9, 5). Lucrul acesta se întâmpla, după cum spune Sfântul Pavel, la plinirea vremii: „Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Galateni 4, 4-5). În sufletele noastre, ca şi-n sufletul păstorilor ce se închinau Pruncului, răsună lauda îngerilor: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14). Pruncul Preanevinovat vine într-o lume dezbinată şi fracturată de ură ca să aducă înfrăţirea prin iubirea şi pacea absolută pe care o prevestise proorocul: „Atunci lupul va locui împreună cu mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte” (Isaia 11, 6). Colindele noastre Îl văd pe Pruncul Mântuitor „Mititel, înfăşeţel, în scutec de bumbăcel”[1]. Sau, relatând ce s-a întâmplat atunci, spun în versuri simple: „Şi-a născut un Prunc frumos/ Şi-L numi Iisus Hristos./ L-a născut în iesle jos,/Să ne fie de folos,/L-a născut pe fân uscat,/Să ne scape de păcat!”[2] Pruncul Preanevinovat a venit „Să se nască/ Şi să crească,/ Să ne mântuiască”[3]. Dumnezeu se face Prunc Mititel, se face om, ca pe noi oamenii să ne îndumnezeiască, să ne scape din păcat şi din moarte. Iar noi, la rândul nostru, trebuie să ne facem buni cu semenii noştri. Nu zadarnic zice un alt colind: „Acum te las, fii sănătos,/Şi vesel de Crăciun,/Dar nu uita când eşti voios, /Creştine să fii bun”[4]. ... mai mult


Eveniment
--- pagina: 2

Dumnezeu şi Patria

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Vechiuldicton „Nihil sine Deo” îşi are rădăcina în experienţa de veacuri a oamenilor preocupaţi de cele spirituale şi de modul în care se desfăşoară viaţa universului nostru. Ei şi-au dat seama că nimic nu se poate realiza fără Dumnezeu. E greu de definit credinţa, dar, totuşi, dăm două definiţii. Sfântul Apostol Pavel defineşte credinţa aşa: „Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11,1). Iar Avva Pimen zice: „Credinţa este a petrece cu smerită cugetare şi a face milostenie”[1]. Credinţa este un dar venit de sus, dar şi rezultatul căutărilor şi frământărilor tale. Filosoful Petre Ţuţea, întrebat dacă în tinereţe a fost ateu, n-a negat, ci a răspuns: „Da. Şi am avut revelaţia că în afară de Dumnezeu nu există adevăr, că El e adevărul unic”[2]. Apoi trage concluzia: „Fără Dumnezeu, fără credinţă, omul devine un animal raţional care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri”[3]. Pentru noi sunt două valori absolute: Dumnezeu şi Patria. Din nefericire în aceste vremuri secularizate şi secularizante nu toată lumea le receptează ca atare. Imnul nostru naţional afirmă cu tărie că înaintea cortegiului sunt „preoţi, cu crucea-n f... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Slujitorul făpturii

de Alexandru Nemoianu

Răul se plimbă prin lume fără culoare, fără apartenență și fără vârstă. Nu și fără identitate. Ca punga cu arginți a lui Iuda, despre care a scris și a vorbit, nu de puține ori, Mitropolitul Bartolomeu Anania. Să numim acest rău, pentru economia articolului, pur și simplu “Fratele I.” Frate la propriu și la figurat, fiindcă, unii din lașitate, îl tolerăm, fiindcă nu avem curajul să-i deconspirăm prezența și nu-l obligăm să se întoarcă în robia disprețului public de câte ori www.tagheuerreplicas.co.uk încearcă să ne facă slujitorii nelegiuirilor lui. “Fratele I.” este personajul dezagreabil, duplicitar și ipocrit, omul morții, obișnuit să trăiască în eroare și în păcat, cum chiropterele în bezna întunericului. Iată-l, în zidirea lui biologică, mare, revărsat peste măsură, copilul din flori a tot ce este, în lume, fluid, trecător și nestatornic. Fără familie, răsfățat al unei libertăți de compromis și al unui statut croit perfid cu măsura, niciodată aceeași, a unei fățărnicii native, chipul și sufletul i se vor trăda, cu timpul, în imaginea mototolită a unor aspirații peste puterile lui de imitator al gândului înalt. Lumea spune că, într-o zi, s-ar fi rătăcit la o mânăst... mai mult


Cronica
--- pagina: 3

Sărbători de iarnă cu Familia Regală

de Mircea Gelu Buta

În luna octombrie 2006, când împlinea vârsta de 85 de ani, Majestatea Sa Regele Mihai I a spus, între altele, că dorește să prăznuiască Nașterea Domnului, Crăciunul, în mijlocul poporului, străbătând satele din Ardealul de Nord, iar integrarea în Uniunea Europeană să îl găsească într-o sfântă mănăstire. În ultimele zile ale anului 2006, Majestăţile lor Regele Mihai împreună cu Regina Ana, alături de Alteţa Sa Regală Principesa Margareta, Alteţa Sa Principele Radu, Alteţa Sa Regală Principesa Elena şi soţul acesteia, Alexander McAteer, şi câţiva membri ai Casei Regale s-au aflat în judeţul Bistrița-Năsăud. Au fost invitați de ÎPS Bartolomeu al Clujului, care a explicat că, din punct de vedere spiritual şi potrivit dreptului canonic din ţările ortodoxe, Regele este unsul lui Dumnezeu și trebuie să primească respectul cuvenit. În bisericile creştine, monarhia emană de la Dumnezeu şi nu de la oameni și este o certitudine că biserica continuă să conducă detaşat în topul de încredere a românilor. Bizanţul ne-a deprins să percepem puterea lumească ca pe o emanaţie de putere divină, iar pe reprezentantul ei, ca pe un învestit al lui Dumnezeu. Această optică nu a dispărut odată cu Evul Mediu sau cu e... mai mult


Aniversare
--- pagina: 4

Părintele profesor Mircea Basarab, la ceas aniversar

de Pr. Iustin Tira

Rar se întâmplă în viaţa unui elev sau student ca, atunci când un profesor respectat și iubit de elevi sau studenţi fie pleacă într-o altă unitate de învăţământ, fie se pensionează, să fie urmat la catedră de un replica tag heuer watches tânăr dascăl care, în foarte scurt timp, să devină un profesor tot atât de respectat, ascultat și iubit. Astfel de modele ţi se așază în suflet, rămân acolo pentru tot restul vieţii, iar tu rămâi elevul lor, indiferent de vârstă. Elev fiind la Seminarul Teologic din Cluj, în urmă cu ceva vreme, am trăit această experienţă. Când părintele profesor Ioan Zăgrean, care ne preda Studiile biblice, Morală și Dogmatică, în ianuarie 1968, a fost promovat ca titular al catedrei de Morală la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, în locul său a fost numit tânărul dascăl Mircea Basarab. Îl cunoșteam cu toţii pentru că activa în Centrul Eparhial și Seminarul Teologic încă din 1961, dar noua responsabilitate și hirotonirea întru diacon (care a avut loc, dacă nu mă înșel, în 30 ianuarie 1968, replica hublot watches de praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, patronii școlilor teologice) l-au transformat într-un dascăl cu prestanţă, cu ţinută clericală (la cursuri întotdeauna... mai mult


Breviter
--- pagina: 4

Colivia aurită

de Aurel Sasu

Cei care se plâng că, în alegeri, competitorii nu prezintă programe electorale credibile vor găsi în textele ce urmează două exemple de asimilat luptei de tribună, pe care intelectualii o duc, uneori, cu instrumentele mai puţin obişnuite ale imaginaţiei pline de umor şi cu sentimentul inutilului. Le reproduc întocmai din revista Viaţa de azi (nr. 1, 1 martie 1934, p. 11). Morala lor este una argheziană: artistul care intră în politică este o aproximaţie de două lucruri incomplete. AUREL SASU * * * SCRIITORII ŞI POLITICA ....................................................................................................................................................... În alegerile [parlamentare] din 1822, alegătorii unui arondisment parisian au fost invitaţi să-l voteze pe „domnul Paul Louis Courier, autorul mai replica tag heuer carrera multor scrieri de-un talent gentil şi de-un patriotism admirabil”. Cu toate aceste însuşiri onorabile, Paul Louis Courier n-a întrunit decât 140 de voturi, rezultat care l-a hotărât să renunţe pentru totdeauna la aspiraţiile sale parlamentare. În schimb, Alexandre Dumas-Père a dat o luptă crâncenă, la alegerile din 1841, spre a obţine un mandat. Deşi n-a reuşit să-i convingă... mai mult


Recenzie
--- pagina: 5

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, ierom. Maxim Morariu, Noi aspecte ale martiriului sfinților năsăudeni, Editura Renașterea, Cluj - Napoca, 2016, 196 p.

de Dan Jumară

Cartea pe care o avem în față este o lucrare de sinteză, din categoria prolifică a celor care se preocupă de istoria bisericii. În cazul de față este vorba de rememorarea evenimentelor desfășurate în zona Năsăudului în anul 1763. Aceasta este tema principală a volumului, dar sunt oferite și informații privind contextul geo-politic contemporan, precum și date prețioase privind istoria meleagurilor cheap replica watches năsăudene. Încă de la primele pagini, remarcăm aplecarea autorilor către afirmații elaborate și atent documentate. Bogăția aparatului critic al lucrării și folosirea sa inspirată pentru a demonstra punctele de vedere asumate sunt unele dintre meritele ușor de remarcat ale acestui studiu extins. Preocupările față de acest subiect sunt destul de vechi și numeroase încât să constituie o bază solidă pentru o cercetare de nivel academic – inițiativă deloc facilă dar aducătoare de satisfacții. Martiriul Sfinților năsăudeni, motivele care au dus la acesta, contextul istoric și geo-politic al revoltei năsăudenilor din 1763 constituie tot atâtea teme interesante, abordate cu competență și www.aparadisiac.com seriozitate. Cei patru Sfinți năsăudeni (Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Dumitru... mai mult


Eseu
--- pagina: 6

Antropologia genului: de ce femeie şi bărbat?

de Pr. Paul Gavriloaie

În fiecare om există o nevoie înnăscută de a fi iubit, în special de către cineva în mod individual. „Înnăscută este şi nevoia de a iubi pe cineva, de a-ţi conduce energia afectivă şi sexuală spre o persoană specifică best cheap rolex replica - iubitul - care face să se nască încrederea noastră absolută şi devotamentul total”[1]. Însă, această nevoie de a fi iubit şi de a iubi se concretizează cel mai bine în căsătorie. Este cert că astăzi, în epoca în care trăim „problema majoră nu este nici hristologia, nici eclesiologia ca odinioară, ci mai degrabă antropologia, doctrina sau învăţătura Bisericii în ceea ce priveşte persoana umană”[2]. Legat de persoana umană, ne vom apleca şi noi atenţia asupra chestiunii care astăzi frământă tot mai multe persoane şi anume, răspunsul la întrebarea: de ce femeie şi bărbat? În Vechiul Testament, mai exact în Cartea Facerii ne este prezentată clar, crearea bărbatului şi a femeii: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie” replica watches (Facere 1, 27). Tot în Cartea Facerii, Dumnezeu îi îndeamnă: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi” (Face... mai mult


Recenzie
--- pagina: 6

Pr. Prof. Dr. Alexandru MORARU și Protosinghel Gavril HORȚ, Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Piatra Fântânele, Jud. Bistrița-Năsăud (1927-2015), Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2016, 320 p.

de Pr. Asist. Cosmin Cosmuţa

Lucrarea, care a apărut în Editura Renașterea, având binecuvântarea Părintelui Mitropolit Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, se constituie într-un istoric al Mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud. În scurtul său cuvânt așezat în deschiderea cărții, IPS Andrei arată că „Mănăstirea Piatra Fântânele merita o monografie bine alcătuită”, adică tocmai ceea ce au realizat cei doi autori, subliniind totodată „ținuta elegantă și profundă” pe care Părintele Protosinghel Gavril Horț, duhovnicul Mănăstirii și Maica Stareță Pamfilia Solcan au reușit să o dea preocupărilor spirituale și gospodărești din acest așezământ. După cum arată autorii lucrării în Cuvântul înainte, materialul strâns de-a lungul timpului și folosit pentru alcătuirea acestui istoric a fost împărțit în șapte capitole precedate de un Cuvânt înainte și o Introducere, urmate de Concluziile finale și Bibliografia selectivă. Primul capitol analizează localitatea Piatra Fântânele din punct de vedere geografic www.mintohotel.co.uk și istoric. Cel de al doilea capitol, mult mai amplu ca întindere, se ocupă de etapele prin care a trecut așezământul,... mai mult


In memoriam
--- pagina: 7

Protopopul Traian Man (1919-1991)

de Protopop Ioan Jeler

Dacă ar fi trăit până astăzi, la data de 14 noiembrie ar împlini vârsta de 97 de ani. Biografia care urmează a fost alcătuită după dosarul personal de la Protopopiatul Ortodox Român Cluj. S-a născut în localitatea Dretea, jud. Cluj, din părinţii Iosif şi Irina, agricultori. Primele patru clase le-a urmat la Şcoala primară nr. 3 "Avram Iancu" din Cluj, şi apoi opt clase la "Liceul de Aplicaţii" al Seminarului Pedagogic Universitar Cluj, între anii 1930-1938. În vara anului 1938 şi-a luat bacalaureatul mintohotel şi, la sfatul părinţilor, s-a înscris la Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj. A fost un elev şi un student eminent. Academia Teologică a terminat-o în trei ani, al patrulea luându-l în al treilea, cu examene particulare. În anul 1952 şi-a luat licenţa în Teologie la Institutul Teologic de grad Universitar din Cluj, cu teza "Prietenia şi rolul ei în viaţa morală. La data de 6 sept. 1941 s-a căsătorit cu Maria Potra. Bunul Dumnezeu le-a binecuvântat familia cu patru copii. Maria Lucia, Mircea (decedat de mic), Eugeniu şi Marian. La 14 sept. 1941, de Înălţarea Sfintei Cruci, a fost hirotonit preot de către Episcopul Iuliu Hosu la Mănăstirea Strâmbu, Protopopiatul Dej, pe seama parohiei Dretea, jud. Cluj. A fun... mai mult


Recenzie
--- pagina: 7

Panegiric Rostit la înmormântarea lui Ion Agîrbiceanu (31 Mai 1963)

de Pr. Traian Man

„Părinte sosit-a ceasul. Eu te-am preamărit pe Tine pe pământ; lucrul pe care mi l-ai dat ca să-l fac, l-am săvârşit. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie... şi cuvântul Tău l-au păzit" (Ioan 17, 4-6) Pr. Traian Man Îndurerată familie Ilustră şi îndoliată asistenţă A sosit ceasul negrăitei dureri, de a na desprinde trupeşte de cel ce a fost preotul şi academicianul Ion Agîrbiceanu. Chemat înaintea Judecătorului ceresc, nici un răspuns nu+i va oglindi mai deplin viaţa mintohotel replica watches decît cuvintele de rugă pe care însuşi dumnezeiescul Mîntuitor Iisus Hristos, în seara Cinei celei de Taină, în duioasa despărţire de Apostolii Săi, le-a Înălţat spre Părintele Său Ceresc "Arătat-am numele Tăuoamenilor oamenilor... lucrul ce Mi l-ai dat să-l fac l-am săvârşit". Ales de Iisus, Arhiereul cel Mare, să-i fie Lui Apostol, i-a urmat întru toate în slujire, în înmănunchierea întreitei îndatoriri de: preot, păstor şi învăţător al Bisericii Sale. I De la biserica săracă a celei dintâi parohii, ce i s-a încredinţat spre păstorire şi pînă la bogat împodobita şi măreaţa catedrală, preotul Ion Agîrbiceanu a stat în faţa altarului pătruns d... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă: Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției

de Dacian But-Căpuşan

Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat, în perioada 13-16 noiembrie 2016, Simpozionul internaţional: Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției. Manifestarea ştiinţifică se încadrează în seria de evenimente prilejuite de proclamarea de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2016 ca „Anul omagial al buy fake rolex educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti“. Simpozionul a fost deschis oficial în dimineața zilei de 14 noiembrie, în Aula Magna “Episcop Nicolae Ivan” a Facultății cu un cuvânt inaugural rostit de Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii. Apoi, o alocuţiune a fost rostită de către Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii. În cuvântul său, el a amintit pericolul analfabetismului funcţional prezent într-un grad ridicat în România, conform ultimelor cercetări, şi a subliniat importanţa educaţiei atât în spiritul ştiinţific actual cât şi în spiritul valorilor tradiţionale care reflectă identitatea unui popor: „Fără tradiţie şi fără credinţă nu se poat... mai mult


Documenta
--- pagina: 9

DOCUMENT FINAL al Simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă: EDUCAȚIE ȘI MĂRTURISIRE. FORMAREA CREȘTINĂ A TINERILOR ÎN SPIRITUL VIU AL TRADIȚIEI

de Cluj-Napoca Facultatea de Teologie Ortodoxă

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în zilele de 14 și 15 noiembrie 2016 s-au desfăşurat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, lucrările simpozionului fake rolex watches for men internaţional cu tema Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției. Manifestarea se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2016 ca „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti” în Patriarhia Română. Simpozionul a adus împreună profesori din țară și străinatate cu scopul de a dezbate această temă, care a fost analizată din diferite perspective. A existat o abordare teologică, fundamentată biblic și patristic, a educației, o perspectivă istorică asupra acesteia, precum și o analiză a metodei educaționale ce se realizează prin muzică și artă creștină. La lucrările simpozionului au participat ierarhi, profesori d... mai mult


Cronica
--- pagina: 9

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, noiembrie 2016

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 30 octombrie - 2 noiembrie 2016 s-a desfășurat la Arad, Simpozionul Național de Teologie, pus sub genericul: Teologia în Universitate. 25 de ani:asumare a tradiției de formare teologică și cercetare științifică în Facultatea de rolex swiss replica watches cheap Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad (1991-2016). Facultatea noastră a fost reprezentată de: Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, care a susținut referatul: Vocaţia misionară şi doxologică a teologiei academice și de pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, care a susținut referatul: Dimensiunea ecumenică a educaţiei teologice contemporane. * La campania de donare de sânge iniţiată de Universitatea Babeş-Bolyai, în parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, Donăm împreună, UBB dă startul a luat parte un număr de peste 50 de studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în ziua de 10 noiembrie a. c., avându-l în frunte pe Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul facultăţii. * Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Protopopiatul Ortodox Beclean, în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai” din replica iwc watches Cluj-Napoca și Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, a organizat... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Patriarhul Athenagoras, după asemănarea lui Dumnezeu

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

„Ceea ce eu pot să văd e lumina sfântului patriarh, care e o lumină de la Dumnezeu, aparținând lui Dumnezeu Însuși… Un fapt este sigur. Întreaga persoană a Patriarhului este o icoană… Încercând a-l vedea, a-l studia, a-l descrie pe Athenagoras, de fapt am încercat să-L văd pe Dumnezeu, să-L înțeleg, să-L admir, să-L descriu. Întrucât Dumnezeu este vizibil în sfinții Săi precum într-o oglindă. Și cheap replica watches uk icoana fiecărui sfânt este o imagine a lui Dumnezeu”[1]. Așa se exprima Părintele Virgil Gheorghiu, încercând să-i facă o descriere cât mai completă, aproape de sinaxar, Patriarhului Ecumenic Athenagoras, de numele căruia se leagă o pagină importantă din istoria Bisericii contemporane – ridicarea anatemelor de cele două Biserici, Ortodoxă și Catolică, în anul 1965, la Constantinopol și Roma. Se naște în localitatea Vasilikon, din regiunea Epirului. Cunoaște greutatea vieții de la vârstă fragedă, căci la 13 ani rămâne orfan de mamă. Îndrăgostit de cele sfinte, urmează studiile teologice la Școala Patriarhală din Halki. După încheierea pregătirii teologice alege calea monahală și va fi curând hirotonit ierodiacon, iar, pentru calitățile sale intelectuale și inteligența... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Noiembrie 2016

de PS Vasile Someşanul

1 noiembrie: În Catedrala Episcopală din Baia Mare, asistă la panihida săvârșită de P.S. Iustin Sigheteanul împreună cu un sobor de preoți, cu ocazia trecerii la Domnului a I.P.S. Justinian Chira Maramureșanul. 6 noiembrie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări 8 noiembrie: Cu ocazia sărbătorii Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, participă la Sfânta Liturghie oficiată în Capela Mânăstirii de la Piatra Fântânele, unde rostește un cuvânt de învățătură, felicitându-l pe Părintele Gavril, duhovnicul mânăstirii, cu ocazia onomasticii. 9 noiembrie: Participă la Sfânta Liturghie oficiată în Capela Mânăstirii de la Piatra Fântânele 13 noiembrie: La Sfânta Liturghie este prezent în mijlocul elevilor seminariști de la Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări 16 noiembrie: Cu ocazia hramului Bisericii Sfântului Ev. Matei din cartierul Mănăștur, este prezent în mijlocul credincișilor la Sf. Liturghie înconjurat de un sobor de preoți. 20 noiembrie: La Sfânta Liturghie este prezent în mijlocul elevilor seminariști de la Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cl... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

O nouă carte pentru pastorația actuală: Pr.prof.dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, Edit. Sophia, 2016, 277 p.

de Ionuţ Chira

Rodnica și îndelungata activitate a părintelui profesor Vasile Gordon s-a concretizat într-un număr însemnat de volume pe care le-a publicat până acum. Într-un număr anterior al acestei reviste semnalam apariția unui îndrumător pentru tinerii preoți și teologi: „Vademecum omiletic. 100 de schițe pentru predici”. De această dată părintele vine în ajutorul clerului și al credincioșilor, deopotrivă, cu un volum de cateheze intitulat „Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor”, volumul 2, apărut la editura Sophia în anul 2016. Primul volum, cu același nume, apăruse la aceeași editură, în anul 2012, în finalul cuvântului introductiv, autorul exprimându-și dorința de a vedea lumina tiparului și un al doilea volum în care „să continue cu răspunsurile privind aspectele practice ale vieții creștine din cadrul parohiei, dar să trateze și alte subiecte de interes misionar actual”[1]. După multă muncă și trudă dorința preacucerniciei sale s-a concretizat în cel de-al doilea volum al „Catehezelor pastorale”, ce cuprinde 50 de cateheze. Structura volumului de față este dată de tematica pe care catehezele o abordează. Astfel, în prima parte au fot adunate cateheze cu îndrumări pastoral-educative, în cea de-a doua... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

Pr. Acad. MIRCEA PĂCURARIU, Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, Editura Andreiana, Sibiu, 2016, 335 p. + o sută de ilustrații

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Ajuns la vârsta căruntețelor înțelepțite de cei 84 de ani de viață, pr. Mircea Păcurariu își continuă activitatea istoriografică cu aceeași apetență livrească și rigurozitate științifică de care a dat dovadă în ultimele cinci decenii, de când slujește prin cuvânt și literă la catedra de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. Cele peste 20 de cărți și câteva sute de studii și articole publicate în țară și în străinătate i-au deschis calea spre cel mai prestigios for cultural al țării, Academia Română, al cărei membru corespondent a fost ales în 1997, iar titular a devenit în toamna anului 2015. Ultima izbândă editorială a părintelui academician marchează, fără îndoială din punct de vedere editorial, anul comemorativ al Sf. Ierarh martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, Tiparul în Biserica Ortodoxă Română oferind o primă sinteză care înfățișează întreaga lucrare publicistică desfășurată și promovată de Biserica noastră începând cu secolul al XVI-lea și până astăzi. În cuvântul său de început distinsul autor explică apariția cărții menționând că ea se dorește a fi un omagiu postum adus tuturor „celor care au ostenit în decursul a peste cinci secole să lase ... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Noiembrie 2016

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 noiembrie Face o vizită în protopopiatul Cluj II. Vizitează șantierele de construcție ale Bisericilor „Sfântul Mucenic Mina” (paroh: Pr. Dumitru Bărbos), „Sfânta Cuvioasă Parascheva” (paroh: Pr. Virgil Man), „Învierea Domnului” (paroh: Pr. Coriolan Dura) și „Sfântul Ioan Evanghelistul” (paroh: Pr. Călin Popovici). Este însoțit de domnul Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Participă la o seară de comuniune duhovnicească cu angajații postului de radio „Renașterea”. Este însoțit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. 2 noiembrie Primește la reședință pe Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Europei Centrale și de Nord. În demisolul Catedralei Episcopale din Baia Mare, se reculege preț de câteva momente la căpătâiul adormitului întru Domnul, Iustinian Arhiepiscopul. 3 noiembrie În Catedrala Episcopală din Baia-Mare, în sobor de arhierei, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, slujește la Sfânta Liturghie și rostește un cuvânt duhovnicesc. În Catedrala Episcopală din Baia-Mare, în sobor de arhierei, săvârșe... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Virgil Gheorghiu, Viaţa Patriarhului Athenagoras, trad. Cristian-Dumitru Moldovan, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009

de Ierom. Maxim Morariu

Între volumele publicate de Virgil Gheorghiu, un loc aparte îl ocupă biografiile dedicate unor personalităţi ce au marcat istoria lumii. În această categorie se înscriu romanele: Ioan Gură de Aur, atletul lui Hristos (trad. Maria-Cornelia Ică, Editura Deisis, Sibiu, 2004), Sfântul Ambrozie al Milanului (trad.Gheorghiţă Ciocioi, Editura Sophia, Bucuresti, 2013), La jeunesse de docteur Luther (Librairie Plon, Paris, 1965), Viaţa lui Mahomed (trad. Gheorghiţă Ciocioi, Editura Sophia, Bucuresti, 2016) şi Viaţa Patriarhului Athenagoras (trad. Cristian-Dumitru Moldovan, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009). Din nefericire, spre deosebire de Ora 25 (trad. Monique Saint-Come, Librairie Plon, Paris, 1949), sau de celelalte lucrări în cadrul cărora se vorbea despre dictatură şi urmările ei nefaste, despre exilul românesc sau despre alte chestiuni ce interesau, la acea vreme, mediul cultural occidental, această categorie nu s-a bucurat însă de receptarea şi dezbaterile generate de ele (a se vedea, de exemplu: Carl Isabel Lundberg, “Review – The twenty-fifth hour”, in Manas, vol. 3, No. 31, 1950, pp. 5-7; Gabriel Marcel, “Preface", în Virgil Gheorghiu, La vingt-cinquieme heure, trad. Monique Saint-Come, Librairie Plon, Paris, 1949, pp... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Despre sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, despre prietenie, despre Lumină şi ştiinţă, despre apropierea de Iisus Hristos – în cadrul serilor duhovniceşti organizate de ASCOR Cluj

de Tatiana Onilov

În perioada postului Crăciunului, ASCOR Cluj-Napoca a organizat tradiționalele seri duhovnicești. Întâlnirile de anul acesta au adus atât invitați consacrați și bine cunoscuți publicului clujean, cât și personalități care nu au mai luat parte la conferințele de la Cluj-Napoca. Părintele diacon Ioan Caraza, slujitor la parohia bucureșteană Miron Patriarhul și profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, conferențiar universitar specializat în Teologia Patristică, a fost la Cluj pentru a doua oară. După ce în timpul postului Paștelui a impresionat prin vastele cunoștințe în domeniul patristic, membrii ASCOR au dorit cu tot dinadinsul să îl mai invite pe distinsul profesor și slujitor al lui Dumnezeu. Astfel, în prima săptămână a postului, chiar înainte de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, Părintele diacon Ioan Caraza a pus în discuție tema: Copilărie și Adolescență în lumina Întrupării Mântuitorului Hristos – cel de-al doilea Adam. Cei prezenți la conferință au avut prilejul de a descoperi noi înțelesuri ale Tainei Întrupării Mântuitorului, ale pregătirii Maicii Domnului de a deveni sălaș al Ziditorului său. „Maica Domnului s-a pregătit pentru adolescență, pentru... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Mulţumesc pentru firesc... mărturie despre Ceata „Sfântul Ioan Valahul”

de Nicoleta-Andreea Sicoe

Era început de aprilie 2015, cu puţin timp înainte de Săptămâna Patimilor. Am plecat de la lucru cu o oră mai devreme; trebuia să ajung cu ceva timp înainte să înceapă. Toată ziua aşteptasem cu nerăbdare, dar şi cu o oarecare nelinişte acest moment. Am intrat în sală. O parte din Ceata „Sfântul Ioan Valahul” era deja acolo. Peste tot, pe scenă, în jurul scenei, în culise, pe primele scaune erau costume; unii dintre noi îşi probau acum piesele de port românesc pe care urmau să le poarte. Se făceau ultimele pregătiri înainte de repetiţia finală. Cum ies din „culise” (una dintre intrările de lângă scenă), dau cu ochii de unul dintre colegi (care a devenit mai apoi unul dintre prietenii apropiaţi din Ceată); era alb, avea buzele albe ca varul. „Eşti bine?”, îl întreb. Îmi răspunde cu un „Da”, atât de hotărât pe cât se putea în momentele acelea. Avea şi el emoţii, ca mulţi dintre noi; sau majoritatea. Parcă aş fi căutat pe cineva de care să „mă prind”, cineva mai sigur pe ceea ce urma să se întâmple. Eram o mână de oameni, de copii adunaţi din drag de folclor, de muzică şi de firesc. De simplitate. Puţini dintre noi au studii muzicale. Ceilalţi am fost îndrumaţi de către aceştia ... mai mult