--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Noiembrie 2015, nr. 11 (307), an XXVI (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

TAINĂ ŞI MINUNE

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

La începutul Postului Crăciunului, pe 21 noiembrie, sărbătorim „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Este o legătură directă între cele două lucruri: Maica Domnului intră în templul din Ierusalim pentru a se pregăti să-L primească în pântecele ei pe Domnul Hristos, noi creştinii postim şase săptămâni înainte de praznic pentru a-L primi pe Mântuitorul în peştera sufletului nostru. Dar, pe cât de lesne este de făcut o legătură între cele două, pe atât de mult ne dăm seama de sfinţenia Maicii Domnului şi de mizeria lăuntrică în care ne găsim noi. Viaţa Maicii Domnului este taină şi minune. Maica Domnului este „rai de taină”, este „laudă a toată lumea”, este „năstrapă de aur”, este „casa Domnului”. Condacul sărbătorii ne spune că „Preacurata, Biserica Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara, sfinţită vistierie a slavei lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând harul Duhului lui Dumnezeu, pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu: Acesta este cortul cel ceresc”[1]. Noi spunem într-o cântare din postul acesta, adresându-ne lui Dumnezeu: „Pe mine, cel ce am ajuns peşteră de tâlhari, arată-mă, Doamne, Cel ce în peşteră Te-ai născut, locaş al Tău şi al Tatălui şi al dumnezeiescului Tău Duh, ca să Te slăvesc în toţi vecii”[2]. Şi, dacă suntem realişti, în faţa tainei unirii cu Hristos, ne folosim de rugăciunea de la Împărtăşanie: „Mă cutremur, primind focul, să nu mă aprind ca ceara şi ca iarba. O înfricoşătoare taină. O, milostivire a lui Dumnezeu. Cum eu, tină fiind, mă împărtăşesc cu dumnezeiescul Trup şi Sânge şi mă fac fără stricăciune”[3]. Maica Domnului se pregăteşte în templu pentru momentul unic din istoria universului când, întrupându-se în sânul ei Hristos şi frate făcându-se cu oamenii, lumea va fi salvată. Datorită acestui fapt, că L-a născut pe „Pomul vieţii”, Preasfânta Fecioară este numită „rai de taină”. „Umbritu-te-a pe tine, Fecioară, spune cântarea, puterea Celui dintru înălţime, şi te-a făcut rai de desfătare, având în mijloc lemnul vieţii, pe Mijlocitorul şi Domnul”[4]. Edenul cel închis pe vremea lui Adam devine accesibil pentru toţi oamenii. Într-un dialog retoric cu locul naşterii spunem: „Găteşte-te Betleeme că s-a deschis Edenul pentru toţi, înfrumuseţează-te Efrata, că Pomul vieţii... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

Cuvânt de deschidere a Simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

de Pr. Vasile Stanciu

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a organizat în zilele de 2-4 noiembrie, 2025 lucrările Simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artă, cu tema Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare, temă propusă de Sfântul Sinod pentru a fi tratată şi la nivelul Facultăţilor de Teologie ortodoxă din Patriarhia Română. Asumându-şi misiunea şi responsabilitatea pe care o are în societatea laică, dar şi în viaţa eparhiei noastre, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a adunat în comuniune academică o parte a celor mai reprezentativi teologi din România şi străinătate, pentru a dezbate această temă foarte actuală şi importantă, atât pentru Biserică cât şi pentru societatea civilă. Potrivit unui teolog contemporan, ”În Simbolul de Credinţă mărturisim una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Apostolicitatea include apostolatul, sau misiunea ca dimensiune a fiinţei Bisericii înseşi. Biserica este misionară în virtutea apostolicităţii ei... Din ziua Cincizecimii, mărturia credinţei face parte chiar din esenţa vieţii creştine. De aceea trebuie subliniat cât de mult era orientată la ... mai mult


Eseu
--- pagina: 2

Efigia unui Ierarh

de Dan Ciachir

La un interval de patru ani, în 1984 și 1988, au apărut sub egida Episcopiei Romanului și Hușilor două volume dintr-o carte eveniment: Convorbiri duhovnicești, alcătuită de protosinghelul Ioanichie Bălan, constând din peste o mie de pagini de dialoguri purtate cu câțiva profesori teologi importanți – în frunte cu părintele Dumitru Stăniloae – și cu câteva zeci de duhovnici, monahi și maici din mânăstirile noastre și din unele schituri românești de peste hotare. Atunci i-am citit, într-o stare de tensiune și jubilație spirituală, pe părinții Arsenie Papacioc, Teofil Părăianu, Sofian Boghiu, și l-am descoperit pe Nicolae Steinhardt. Dialogurile acestea, așa cum am constatat recitindu-le, constituiau o apoteoză a Ortodoxiei, a monahismului nostru și nu conteneam să mă mir cum de cenzura o lăsase să se desfășoare multiplicată în peste zece mii de exemplare (tirajul însumat al celor două volume) la care contribuiseră cu sugestii în formularea întrebărilor Dan Zamfirescu și Ioan Alexandru. În volumul al doilea, între profesorii teologi intervievați de Ioanichie Bălan, l-am găsit pe părintele Ioan Mihălțan, preot celib, care după ce fusese paroh în comuna sa natală din Ardeal și după studii și doctorat ... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

O logică bolnavă

de Alexandru Nemoianu

În noaptea de 30 Octombrie, 2015, într-un soi de club din “centrul vechi” al Bucureștiului a izbucnit un puternic incendiu. Acest incendiu a secerat viețile a peste treizeci de tineri și a rănit grav alte câteva zeci. A fost cu adevărat o tragedie. Dar, acestea fiind spuse, câteva lucruri trebuiesc precizate, câteva fapte care nu pot fi argumentate. Sala unde avea loc acea manifestare era, așa cum am spus, în “centrul vechi” al Bucureștiului. În acea parte a orașului, infrastructurile de bază sunt la nivelul ultimului sfert al veacului al XIX-lea, vremea lui Caragiale. Acele locașuri au fost preluate de personaje din noua clasă a “nou îmbogățiților”, care le-au văruit, încărcat cu instalații pe care acele vechi clădiri nu le pot purta, și au creat o situație care era în așteptarea unui accident. Accidentul a fost din nefericire tragedia de care pomeneam. În același timp trebuie spus că vineri seara, în 30 Octombrie, 2015, un mare număr de tineri au ales, au făcut opțiunea liberă de a participa într-o festivitate cel puțin îndoielnică. Este vorba de “Holloween”, un obicei american din capul locului dubios și care nu are nici un fel de legătură, NICI UNA, cu tradiția și civilizația românească. Deci... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 3

Sfântul Ioan Gură de Aur în iconografia răsăriteană

de Marcel Muntean

Acest subiect iconografic închinat Sfântului Ioan Chrisostom (Zlotaust în limba slavonă) înfățișat într-o formă succintă se înscrie în salba de manifestări prilejuite de anul Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii pe care Patriarhia Română a proclamat-o pentru anul 2015. În constelația de sfinți pe care întreaga creștinătate a mărturisit-o de-a lungul secolelor se află și Cel întru Sfinți lăudat, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, teolog și predicator, trăitor în veacurile al IV-lea și al V-lea. Sfântul Ioan Gură de Aur s-a născut în Antiohia în anul 354 din părinții Secundus și Antusa. A fost botezat în anul 370, după care a studiat teologia la școala din Antiohia. După o pregătire minuțioasă teologică, în anul 381 a fost hirotonit diacon, iar mai apoi, după cinci ani, a urcat la treapta preoției. În anul 397 a fost chemat să ocupe scaunul de episcop al Constantinopolului, la care el s-a împotrivit, devenind totuși patriarh în anii 404-407. În timpul slujirii sale a scris o serie de lucrări deosebite precum Omiliile la diferite cărți ale Sfintei Scripturi; a ținut de asemenea 21 de predici în perioada Postului... mai mult


Recenzie
--- pagina: 4

Mănăstirea Nicula – Icoana din suflet

de Pr. Iustin Tira

Renumele mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Nicula, judeţul Cluj, nu se datorează doar celor aproape cinci sute de ani de existenţă atestată documentar, ci icoanei Maicii Domnului – făcătoare de minuni, a cărei lucrare miraculoasă, în cei 334 de ani de existenţă, au simţit-o în viaţa lor sutele de mii de pelerini care au urcat dealul cu povara necazurilor şi au coborât cu aripile de înger ale mângâierii şi ajutorului preasfânt al Măicuţei Sfinte. Fără icoana Maicii Domnului, pictată în anul 1681 de preotul Luca din Iclod (judeţul Cluj), cumpărată şi donată bisericii din Nicula de către nobilul român Ioan Cupşa, icoană care a lăcrimat în anul 1699 vreme de 26 de zile (în perioada 15 februarie - 12 martie), este puţin probabil că modestul aşezământ monahal din pădurea Niculii, întemeiat de pustnicul Nicolae în prima jumătate a secolului al XIV-lea, ar fi răzbit prin veacurile vitrege ale istoriei Transilvaniei, mereu zdruncinată şi de mulţi râvnită. Putem presupune că fără icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, mănăstirea de la Nicula, asemeni altor zeci de astfel de aşezăminte, s-ar fi topit în valurile zbuciumate ale istoriei. Chiar şi în cei 114 ani cât icoana a li... mai mult


Breviter
--- pagina: 4

CENZURA BUNULUI PLAC

de Aurel Sasu

Sub titlul Localnic al Târgului-Jiilor, Valeriu Anania publică, în caseta de literatură noi (Detroit, Michigan, U.S.A.; nr. 4, aprilie 1970, p. 3) o scrisoare de la Tudor Arghezi. Epistola este însoţită de o scurtă introducere. Iat-o: „A rămas celebru pamfletul Baroane, publicat de Arghezi în 1943, în urma căruia autorul a fost arestat şi internat în lagărul din Tg. Jiu. Părăsisem de mai multă vreme Bucureştii şi mă închinoviasem în mânăstirea Polovraci (sic!), din judeţul Gorj. De acolo i-am făcut lui Arghezi o scrisoare, la care încă nu primisem răspuns în momentul când eu însumi, pentru pricini interior confuze, aveam să iau drumul aceluiaşi lagăr unde, după unele ocolişuri, am ajuns cu numai puţin după ce Arghezi plecase. Întors la mănăstire, am găsit la stareţul Gherasim o carte poştală despre care, mult mai târziu, Arghezi avea să pomenească în Predoslavia lui la poemul meu Mioriţa. Am păstrat-o şi o dau acum publicităţii, fără nicio emfază, cu gândul că le va prinde bine biografilor poetului din Mărţişor”. Iată şi scrisoarea: 17 oct[ombrie] Ziua Domnului. 1943 Blagosloveşte, Părinte Anania. Dacă eşti la Polovraci (sic!) şi încă nu ţi-ai început medicina la Bucureşt... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Sfântul Nectarie de Eghina – dascăl de Teologie

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

Această personalitate duhovnicească contemporană de excepție este cunoscută în contemporaneitate, mai ales în spațiul pastoral-duhovnicesc, drept un sfânt contemporan din categoria taumaturgilor. Însă nu trebuie să uităm că a fost și un dascăl de Teologie, activitate în care, negreșit, principiul primatului experienței asupra expresiei teoretice a adevărului de credință a fost profund evidențiat. Dintre multele lucrări de Teologie care i se datorează Sfântului Nectarie de Eghina se numără și un manual de Morală ortodoxă. În paginile de început, acesta își prezintă limpede metodologia pedagogică. Vom cita un paragraf sugestiv: „Dumnezeiasca descoperire în Hristos nu este numai o transmitere mai presus de fire a unor adevăruri morale și religioase, ci o putere desăvârșitoare care îi sfințește pe credincioși, fiindcă orice lucrare dumnezeiască are ca finalitate învățarea treptată a omenirii, asemănarea ei cu Dumnezeu, cât și înălțarea ei la cea mai înaltă contemplare… Sufletul omului care cunoaște dumnezeiescul adevăr al Revelației, care este curățit și făcut drept prin dumnezeiescul botez, rămânând întru curăție, Îl caută pe dumnezeiescul lui Izbăvitor și tânjește după sfânta împărtă... mai mult


Eseu
--- pagina: 5

Ierarhizarea ştiinţelor

de Mircea Gelu Buta

Există voci care susțin că este atâta adevăr într-o afirmație câtă matematică este cuprinsă în ea. Cu alte cuvinte, se confundă știința cu științele pozitive care, fiind experimentale, se bazează pe realitate, dând omului impresia că are un caracter de certitudine, adică ceva real și sigur. Totuși, o afirmație nu este științifică prin ea însăși, ci doar în măsura în care poate fi cuprinsă într-un sistem, adică un complex de afirmații raportat la un anumit domeniu[1]. În plus, orice știință, în funcție de natura și obiectul cercetării sale, trebuie să-și dezvolte o metodologie, din care nu pot lipsi: observarea unui fenomen sau grup de fenomene; formularea unei ipoteze pentru explicarea fenomenului; utilizarea ipotezei pentru prefigurarea altor fenomene, derularea unui program experimental (experimente independente). Dacă cercetarea este reușită, confirmarea experimentală a ipotezei de lucru poate conduce la o nouă teorie (lege, model). Tradiția creștină distinge, de la bun început, două tipuri de cunoaștere: cea lumească și cea dumnezeiască, adică cea creată și cea necreată. Asemeni oricărei alte științe, teologia și-a dezvoltat propria metodologie de cercetare, întrucât Dumnezeu nu se ofer... mai mult


Historia
--- pagina: 6

O descoperire importană în arhivele bistriţene

de Alexandru Dărăban

O preocupare importantă a activităţii mele a fost consacrată restutuirii istoriei Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, considerând că procesul de recuperare, şi nu în ultimul rând de reabilitare a adevărului istoric, asupra unui capitol fundamental din istoria naţiunii române, este absolut necesar în perspectiva conturării unei imagini veridice asupra Transilvaniei moderne. Mi-am propus să contribui la recuperarea documentară şi interpretativă a Ortodoxiei de pe Valea Rodnei şi de pe Valea Ilvei, cu centrul în Sângeorzul Român. Obiectivul a fost acela de a reconstitui, cu precădere modelul oferit de Sângeorzul Român datorită istoriei regionale, care a îmbrăcat caracteristici proprii, ce i-au conturat o fizionomie aparte. Cercetarea şi-a propus să valorifice sursele arhivistice inedite şi să aducă în faţa cititorilor o altă dimensiune, mai puţin exploatată. Prezentul demers istoriografic a urmărit să coroboreze datele oferite de bibliografia aferentă subiectului cu informaţiile inedite oferite de sursele arhivistice. În acest sens, am investigat literatura istorică de specialitate, în special cel din bibliotecile clujene. Ineditul acestei lucrări a fost asigurat de valorificarea generosului fond arhivistic al A... mai mult


Recenzie
--- pagina: 6

Despre curăţenia sufletească a Părinţilor deşertului

de Menuţ Maximian

Cu o binecuvântare şi o prefaţă semnată de Mitropolitul Andrei, volumul „Duhul a suflat în pustie”, semnat de Daniel Lemeni, aduce în faţa cititorilor pilde de viaţă sacră despre tradiţia pustiei, având în centru trei exemple marcante – Avva Antonie, Avva Macarie Egipteanul şi Avva Arsenie. Profesor la Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Teologie Ortodoxă, Daniel Lemeni nu este la prima carte, publicând şi volumul „Tradiţia paternităţii duhovniceşti în spiritualitatea creştină răsăriteană”, un studiu asupra îndrumării spirituale în antichitatea creştină târzie (Editura Reîntregirea Alba Iulia). Capitolul I vorbeşte despre părintele duhovnicesc în tradiţia pustiei egiptene, regăsind în centru remarcabilii asceţi din Egiptul secolului IV, care şi-au consacrat viaţa în mod integral lui Dumnezeu. „Vieţuire şi mai plină de râvnă” a fost viaţa asceţilor, cei care au devenit adevărate exemple pentru comunităţi, de multe ori fiind deranjaţi din rugăciunea lor de problemele vieţii cotidiene a oamenilor, atunci trebuind să se mute în altă parte. „Părinţii pustiei au fost bărbaţi în adevăratul sens al cuvântului, deoarece ei şi-au asumat cu adevărat postura unor luptăt... mai mult


Liturgica
--- pagina: 7

Călătorie duhovnicească spre praznicul Naşterii Domnului

de Cezar Login

În Biserica Ortodoxă marile sărbători nu sunt evenimente izolate, ci fiecare praznic însemnat este precedat de o pregătire minuţioasă, cu durata proporţională cu importanţa sărbătorii. Această pregătire include una sau mai multe zile înaintea praznicului – perioada de înainteprăznuire – şi, în câteva cazuri speciale, o perioadă de post. De o astfel de perioadă de pregătire şi aşteptare duhovnicească ne apropiem luna aceasta. În data de 15 noiembrie începe „Postul Naşterii Domnului” sau „Postul Crăciunului”. Durata sa este fixă, timp de 40 de zile; este o „patruzecime”. Postul durează până în 24 decembrie, inclusiv, încheindu-se după Dumnezeiasca Liturghie din ziua de Crăciun. Deşi aspectul exterior al slujbelor Bisericii nu se modifică la fel de mult ca în Postul Mare al Sfintelor Paşti, totuşi, se pot observa câteva elemente specifice. Atunci când Postul Crăciunului începe într-o zi de rând de peste săptămână (luni-vineri), în prima zi a Postului în biserici ar trebui să se săvârşească slujbe asemănătoare celor din Postul Mare, cântându-se „Aliluia” şi făcându-se metanii cu rugăciunea de pocăinţă a Sfântului Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…” (Min... mai mult


Recenzie
--- pagina: 7

Peter E. Gillyuist, Cum am devenit Ortodox. O călătorie spre credinţa creştină primară, trad. Ioan Tănase Chiş, col. "Mărturii", vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006.

de Ierom. Maxim Morariu

Fenomenul convertirii este unul aparte pentru orice confesiune, el fiind adesea valorificat de către exponenţii ei fie în paginile unor lucrări, fie în cadrul unor emisiuni radiofonice sau televizate. Şi Biserica Ortodoxă, care a cunoscut şi cunoaşte în mod constant reveniri de la alte confesiuni la Ortodoxie sau convertiri de la alte religii la creştinismul răsăritean, a avut grijă ca unele dintre cele mai dinamice evenimente de acest fel să fie imortalizate. Astfel au apărut,de exemplu, la Cluj, lucrări precum cea a domnului Paul Siladi, care conţine convorbiri cu convertiţi celebri precum părintele Gabriel Bunge, Tristam Enghelhardt, John Breck sau Carl Christian Felmy[1], sau traduceri precum volumul Întoarcerea spre Răsărit, apărut sub coordonarea filosofului american Rico Vitz[2], în paginile căreia, filosofi americani precum David Bradshaw, Travis Dumsday, mai-sus pomenitul Tristam Enghelhardt sau Corina Delkeshamp-Hayes, îşi descriu propriul itinerar al convertirii. Între lucrările testimoniale valoroase dedicate acestui subiect se numără şi cea a părintelui Peter Gillquist, american de origine, intitulată: "Cum am devenit Ortodox. O călătorie spre credinţa creştină primară", a cărei versiune românească a fost pub... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă octombrie 2015

de Dacian But-Căpuşan

Miercuri, 7 octombrie 2015, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, a avut loc etapa mitropolitană a Concursului național de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul”, ediţia a VIII-a. Din juriul care a evaluat prestația celor două coruri a făcut parte părintele prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și prof. univ. dr. Ciprian Para de la Academia de Muzică „Gheorghe Dima”. Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului va fi reprezentată la faza națională a concursului ce va avea loc la Patriarhia Română, pe 27 octombrie a. c. de corul Mănăstirii Piatra Fântânele. * Joi, 8 octombrie 2015, în Aula Episcop Nicolae Ivan a Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca s-a desfășurat, cu participarea ÎPS Sale Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, precedată de un Te-Deum, săvârşit în paraclisul insitituţiei, cu hramul „Sf. Nicolae”, conferința preoțească de toamnă 2015, la care au luat parte clericii din Protoieriile Cluj I și Cluj II. Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Podaru a susținut comunicarea: Sfântul Ioan Gură de Aur, misionarul credibil. * Joi, 8 octomb... mai mult


Recenzie
--- pagina: 8

Un nou Curs Universitar de Omiletică

de Pr. Liviu Vidican-Manci

Semnalăm cu bucurie faptul că, la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, a apărut de curând „Omiletica” (615 p.), sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon, avându-i co-autori pe doi dintre ucenicii P. C. Sale, pr. lect. univ. dr. Adrian Ivan (Facultatea de Teologie din Craiova) şi pr. lect. univ. dr. Nicuşor Beldiman (Facultatea de Teologie din Bucureşti). Volumul se înscrie în seria „Cursuri, Manuale, Tratate de Teologie Ortodoxă”, iniţiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a dat şi binecuvântarea pentru tipărire. Menţionăm faptul că, până acum, în aceeaşi colecţie au mai apărut cursurile universitare de „Apologetică Ortodoxă” (vol. I şi II, autor: conf. univ. dr. A. Lemeni), „Istoria Religiilor” (autor: pr. prof. univ. dr. N. Achimescu), „Patrologie” (vol. I şi II, coord. pr. prof. univ. dr. C. Voicu) şi „Liturgică” (vol. I. şi II. – reed. după Cursul pr. prof. univ. dr. E. Branişte). Urmează să apară curând, tot în această colecţie, Cursuri şi Manuale pentru toate disciplinele teologice, predate atât în Facultăţi, cât şi în Seminarii. „Omiletica” este structurată în două secţiuni - Generală (teoretică) şi Specială (practică) -, similar L... mai mult


Actualitate
--- pagina: 9

Simpozionul internațional „Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare”

de Pr. Ştefan Iloaie

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, în zilele de 2-5 noiembrie 2015 s-au desfăşurat, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, lucrările simpozionului internaţional cu tema Misiunea parohiei şi a mănăstirii într-o lume în continuă schimbare. Evenimentul se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2015 ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii, azi” şi „An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”. La lucrările simpozionului au participat ierarhi, profesori de teologie şi cercetători în domeniu, din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă, Romano-Catolică, Greco-Catolică şi Reformată din ţară, ca şi din străinătate: Elveția, Statele Unite ale Americii și India (Biserica Ortodoxă Siriacă Malankara). În cadrul manifestărilor a avut loc și festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa Părintelui profesor universitar dr. Ioan Sauca, secretar general asociat al Consiliului Mondial al Bis... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Septembrie şi Octombrie 2015

de PS Vasile Someşanul

6 Septembrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, iar la finalul Sfintei Liturghii, mulţumeşte credincioşilor pentru rugăciunile săvârşite în scopul însănătoşirii sale. 13 Septembrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 14 Septembrie 2015 La sărbătoarea Înălţarea Sfintei Cruci, asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Înălţarea Sfintei Cruci din cartierul Plopilor, cu ocazia hramului bisericii. 20 Septembrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 27 Septembrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Zorilor, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări. 04 Octombrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie în Parohia Adormirea Maicii Domnului din cartierul Mănăştur, iar la finalul Sfintei Liturghii le mulţumeşte credincioşilor pentru rugăciunile săvârşite în scopul însănătoşirii sale. 11 Octombrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca 18 Octombrie 2015 Asistă la Sfânta Liturghie... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Octombrie 2015

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 octombrie (Acoperământul Maicii Domnului): Cu prilejul hramului, pe altarul de vară al mănăstirii de la Floreşti, protopopiatul Cluj II, săvârşeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hiroteseşte întru protosinghel pe părintele ieromonah Anastasie Berbecel, duhovnic al mănăstirii. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. În capela mortuară din cimitirul de pe Dealul Florilor din Dej, săvârşeşte slujba de înmormântare a adormitului întru Domnul, Gherasim Alexandru, tatăl părintelui Cătălin Alexandru Feier din parohia Bonţida, protopopiatul Gherla. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. Într-un spaţiu destinat activităţilor duhovniceşti din comunitatea de rromi din parohia Turda Fabrici (paroh: Pr. Andrei Gavriil), asistă la un concert de pricesne susţinut de grupuri din comunitate. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Este însoţit de domnul Cristian Moldovan, directorul Centrului de Pelerinaje „Renaşterea”. 2 octombrie În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Acatistul Bunei Vestiri şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. 3 octombrie În parohia „Sfântul Apostol şi Evanghelis... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Arhimandrit Zaharia Zaharou, Cunoscute mi-ai făcut mie căile vieții (Ps. 15, 11), Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Deva, 2015, 186 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Părintele Zaharia Zaharou a devenit în ultima vreme o prezență vie tot mai des întâlnită la sinaxele monahale, conferințele preoțești și întâlnirile duhovnicești organizate în țara noastră. Invitat de diferiți ierarhi să conferențieze în fața monahilor, preoților, teologilor, profesorilor de religie și a tuturor celor ce doresc să se împărtășească din experiența sa duhovnicească, părintele Zaharia ne-a descoperit o inimă purtătoare a dragostei și a cunoașterii dăruite de Duhul Sfânt, o inimă care a apucat-o pe calea lui Hristos în urma întâlnirii providențiale pe care a avut-o la vârsta de douăzeci de ani cu fericitul stareț Sofronie Saharov, fiul duhovnicesc al Sfântului Siluan Athonitul. Cartea de faţă s-a născut în urma conferinţelor intitulate „Darul mai presus de fire al preoției” și „Tainele Bisericii – mijloc de zidire a templului lui Dumnezeu în noi”, respectiv a dialogurilor purtate la mănăstirile Crișan și Prislop de către părintele Zaharia, între 5 și 7 noiembrie 2014, cu preoți, profesori de religie, monahi, monahii și credincioși din Episcopia Devei și Hunedoarei. Tipărit de curând la Deva, cu binecuvântarea Preasfințitului Gurie Georgiu, volumul devine a cincea carte a ... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Icoana chemare, permanentă căutare şi regăsire

de Andrei Mitrică

"Icoana adevărată dislocă adâncurile sufletești și conduce spre Euharistie, inima ființială a Bisericii" Interviu cu iconarul Corina Maria Negreanu - De ce ați ales să deveniți iconar și cum poate fi icoana un mijloc de a vă exprima, ca artistă? - Artistă e mult spus, pentru că presupune un volum de creație și un aport de autenticitate substanțial în domeniu. Apoi, iconar și artist mi se par termeni care presupun o contradicție. Artistul vânează notorietatea și recunoașterea personală, o anumită ostentație ,,motivată”, pe când iconarul se pierde pe sine în scopul slujirii comunității ecleziale. Nu sunt nici ,,specialistă” în mod formal căci nu sunt licențiată în Arte Sacre sau Plastice, am o cu totul altă licență. Comună cu iconografia e poate dimensiunea antropologică. Deci, sunt un iconar diletant, dar vă asigur că acest diletant e foarte pasionat de ceea ce face și mereu în căutare. Cred că acest statut de diletant deloc comod în ziua de azi când totul este mai lesnicios, îmi oferă o anume umilință și stare de trezvie care mă ferește de vanitatea artistului/iconarului ,,așezat” în rol și statut, mulțumit de sine. Decât varianta posibilă de profesionist blazat și fad prefer ,... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Lumina din catacombe Postfaţă la expoziţia de artă creştină de la Biserica Studenţilor din Haşdeu

de Dr. Teodora Simona Roşca

Cândva, demult, la începutul creștinismului, tradiția consemnează faptul că oamenii se întâlneau și în catacombe. Acolo era un loc al comuniunii liturgice dar și al așteptării vieții care va să vină, un loc pentru viața de aici și un loc pentru viața de dincolo. Acolo, în perioada paleocreștină, s-a născut icoana. Erau primele începuturi ale întruchipării Împărăției Cerurilor, din momentul în care Iisus Hristos, Dumnezeu și om, a venit printre oameni cu trup omenesc. Canoanele de reprezentare iconografică se dezvoltă treptat, de la acele prime expresii ale căutării icoanei și până la Sinodul VII Ecumenic din anul 787, care a transpus în act sinodal această realitate a icoanei. Coborând scările spre prima biserică a studenților din Hașdeu, am coborât într-un fel în istorie, dar, într-o istorie a prezentului continuu. Nevoia de icoană este acută acum, cu atât mai mult cu cât și idolii sunt mai puternici, cu atât mai mult cu cât imaginile obsesive din jurul nostru ne invadează viața de zi cu zi. Deci, ce am dorit prin expoziția de la Biserica Studenților? Am dorit să arătăm frumusețea acestei lumi, a lumii naturale din proximitatea noastră și a realității pregustate din Împărăție. De aceea tab... mai mult


In memoriam
--- pagina: 10

Preotul iconom stavrofor Augustin Pop (1901-1985) 30 de ani de la trecerea la cele veşnice

de Maria Holbură

”Din zei de-am fi scoborâtori C-o moarte tot suntem datori” (G. Coșbuc) Cuvintele din motto ale poetului nostru năsăudean sunt scrise pe spatele crucii mormântului Părintelui Augustin Pop. În seara de 10 octombrie 1944 moartea l-a păsuit, dar ni l-a răpit pentru totdeauna într-o zi geroasă de 8 martie 1985. P.C. Părinți, Onorat auditoriu,[*] Ne-am adunat și astăzi în sfânta noastră biserică să ne rugăm împreună pentru odihna sufletului Părintelui nostru Augustin și a celorlalți șase, uciși în acea nefastă seară de octombrie, de acum 71 de ani, să rememorăm acele vremi. Pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2015 să fie declarat Anul omagial al misiunii parohiei și mărturisirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, m-am gândit că la comemorarea aceasta, de 30 de ani de la trecerea la cele veșnice a Pr. Augustin Pop, ar fi potrivit să ne reamintim în acest spirit realizările celor 47 de ani de păstorire în parohia Mijloceni, sat pe care l-a iubit, de care s-a atașat, pe care nu l-a părăsit nici în vremuri de răstriște și nici după moarte. ”În timpul din 1926-1940 - citez din Amintirile lui, co... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Pelerinaje şi activităţi ASCOR

de Romina Sopoian

Pelerinajul pe jos la Mănăstirea Lupșa Așa cum ne-am obișnuit deja, aproape fiecare lună a acestui an a fost marcată de câte un pelerinaj pe jos la diferite mănăstiri din țară. Numărul participanților a fost mare de fiecare dată, în jur de 100 de persoane adunându-se pentru a întreprinde aceste călătorii duhovnicești aducătoare de multă bucurie și împlinire. Cel de-al șaselea pelerinaj pe jos și cu bicicleta a avut loc sâmbătă, 26 septembrie 2015. Conceptul acestui pelerinaj s-a conturat în jurul Sfântului Siluan Athonitul care a fost prăznuit cu doar două zile înainte, la 24 septembrie. O mănăstire cunoscută pentru strădania monahilor de a călca pe urmele învățăturilor Sfântului Siluan este Mănăstirea Lupșa. La îndemnul Părintelui Ciprian Negreanu, duhovnicul tinerilor de la Bisericuța din Hasdeu, pelerinii au avut ca destinație finală această frumoasă mănăstire din Munții Apuseni. Pornirea cu autocarul din Cluj a avut loc în jurul orei șase dimineața. În apropiere de Mănăstirea Poșaga, au coborât din autocare pelerinii care au parcurs distanța de 45 km până la Mănăstirea Lupșa cu bicicleta.Cei care au mers pe jos au pornit de la Sălciua, parcurgând în acea zi distanța de 27 km. A a... mai mult