--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2013, nr. 7 (279), an XXIV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

Întocmai cu Apostolii

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Pe 22 iulie o pomenim pe Sfânta Maria Magdalena, pe care tradiţia Bisericii o consideră întocmai cu Apostolii. Făcând parte din grupul mironosiţelor, după ce L-a găsit pe Mântuitorul, I-a slujit cu multă dăruire până la sfârşit. Ne spune Sfântul Evanghelist Matei că, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii, au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie ca să vadă mormântul (Matei 28,1). Mormântul era gol şi îngerul le-a spus vestea cea mare: a înviat! Apoi L-au întâlnit chiar pe Mântuitorul care le-a zis: Bucuraţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei (Matei 28, 9-10). Cei trimişi de Domnul se numesc apostoli. Maria Magdalena, prima care L-a văzut după înviere, este un trimis a lui Hristos să binevestească. Icosul sărbătorii zice că Lumina lumii, Hristos, neadormită văzând căldura credinţei tale şi iubirea dragostei cea nedezlipită, înţeleaptă, întâi ţie S-a arătat înviat din mormânt, când de noapte aduceai miruri cu lacrimi Celui nepipăit[1]. Sfântul Evanghelist Luca, referindu-se la trecutul ei, ne spune că-L însoţeau pe Iisus şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieşiseră şapte demoni (Luca 8, 2). În sinaxarul zilei citim că, după dumnezeiasca şi sfânta Înălţare, mergând la Efes la Sfântul Apostol Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, a răposat acolo cu cuviinţă[2]. Maria Magdalena nu este singura în istoria Bisericii care ilustrează puterea extraordinară pe care o are pocăinţa în convertirea omului lăuntric, mai târziu rămânând paradigmatic şi cazul Mariei Egipteanca. Analizând viaţa Bisericii vom vedea că apostolatul femeii este unul de mare valoare, şi în istorie şi în actualitate. Meditând la rolul femeii creştine în anii stăpânirii comuniste, Paul Evdokimov a scris o carte intitulată: Femeia şi mântuirea lumii[3]. Atunci când, în mod oficial, nu se putea face o catehizare sistematică, femeia ca mamă şi soţie a sădit în sufletele copiilor şi soţilor credinţa creştină. În istoria neamului nostru sunt celebre mamele voievozilor Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Mihai Viteazul. Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna îşi datorează ataşamentul faţă de Ortodoxie tot mamei, iar Nicolae Titulescu avea pentru mama sa un adev... mai mult


Theologica
--- pagina: 2

Pocăinţa, dar al Duhului Sfânt

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

(Fragment din cuvântul de învăţătură rostit de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei în cadrul Sfintei Liturghii de Rusalii din 23 iunie 2013) Poate ne întrebăm de ce, de multe ori, nu rămânem în starea de spirit a primilor creştini, de ce nu simţim din belşug darurile Duhului Sfânt, căci le teoretizăm oarecum pe toate acestea. Ce se întâmplă cu noi? Sfântul Ap. Pavel, în Epistola întâi către Tesaloniceni 5, 19, ne spune că aceste daruri, pe care Duhul Sfânt le revarsă din plin în Biserică, le putem şi pierde: „Duhul să nu-L stingeţi…” Cum stingem Duhul? Îl stingem cu păcatele noastre, cu netrebnicia noastră, şi nu mai suntem în stare să ne bucurăm aşa cum s-au bucurat primii creştini în ziua de Rusalii. Sfântul Siluan Athonitul a meditat şi el la această realitate şi iată ce spune: „Fericiţi suntem noi, creştinii ortodocşi, că Domnul ne iubeşte şi ne dă harul Duhului Sfânt şi în Duhul Sfânt vedem slava Lui. Dar pentru a păstra harul trebuie să iubim pe vrăjmaşii noştri şi să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate necazurile”. Aşadar, pentru a păstra darurile Duhului Sfânt trebuie să avem o dragoste neţărmurită faţă de vrăjmaşii noştri şi să-I mulţumim lui Dumnezeu nu numai pentru bucur... mai mult


Ştiri
--- pagina: 2

Praznicul Rusaliilor

de Andreea Pâgleşan

Biserica Ortodoxă a prăznuit duminică, 23 iunie 2013, Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile, sărbătoare căreia i se mai spune și Cincizecime deoarece evenimentul a avut loc la cincizeci de zile după Învierea Domnului, la zece zile după Înălţarea Domnului cu trupul la cer. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. A slujit alături de Înaltpreasfinția Sa un numeros sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte preoții slujitori de la Catedrala Mitropolitană și preoți profesori de la cele două instituții de învățământ teologic clujean. La sfârşitul Sfintei Liturghii, au fost sfințite spicele de grâu, împărțite ulterior credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie de acest mare praznic. Tema cuvântului de învăţătură rostit de Înaltpreasfinţitul Arhispiscop şi Mitropolit Andrei, după citirea Sfintei Evanghelii, a fost Darurile Duhului Sfânt, pornind de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia” (Galateni 5, 22-23). În aceeaşi zi, la slujba Vecerniei plecării genun... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

O monografie excepţională

de Alexandru Nemoianu

În 1912, la Caransebeş, preotul Vasile Popovici publica, pe spese proprii, Monografia Comunei Pătaş. În 2007, Societatea culturală „Ţara Almajului” a republicat volumul în editura Worldpress, din Timişoara, sub îngrijirea Ilenei Craşovan. Această apariţie publicistică are o valoare excepţională nu numai pentru Ţara Almajului, ci pentru afirmarea identităţii locale româneşti, a „specificului” românesc, în general. Părintele Vasile Popovici, autorul monografiei, a păstorit în satul Pătaș, din ultimul sfert al veacului al XIX-lea până în 1929. Era coborâtor dintr-un şir de preoţi „grăniceri”, tată şi bunic de preot şi învăţător. Pătașul este un sat aşezat în Valea Almajului, din Banatul muntos, o „ţară” românească, „un cnezat de vale”, al cărui început nu poate fi aşezat altunde decât în vremea imediat post-edenică. De altfel, autorul arată limpede că satul, pomenit în documente încă în veacul al XV-lea, s-a alcătuit din aşezări anterioare, care au „roit” după modelul satelor româneşti. Urmele acelor aşezări anterioare erau vizibile la data când părintele Vasile Popovici îşi alcătuia monografia. Lucrarea abordează aspecte diverse: istorie, statistică, viaţa economică, viaţă so... mai mult


Ştiri
--- pagina: 3

Sinaxa Monahală Mitropolitană la Mănăstirea Nicula

de Andreea Pâgleşan

Sinaxa monahală a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului a avut loc joi, 20 iunie 2013, la Mănăstirea Nicula, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, a Preasfinţitului Petroniu, Episcopul Sălajului, a Preasfinţitului Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi a Preasfinţitului Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Întrunirea a început la ora 8 cu oficierea Sfintei Liturghii, în biserica așezământului monahal, de către PS Vasile Someșanul, înconjurat de un sobor format din exarhii mănăstirilor din Mitropolie și de starețul Mănăstirii Nicula, Protosinghelul Nicolae Moldovan. La finalul Sfintei Liturghii, ÎPS Părinte Andrei a adresat un cuvânt de bun venit stareților, starețelor și duhovnicilor mănăstirilor din Mitropolia Clujului. De la ora 10 a debutat sinaxa propriu-zisă, desfășurată la Centrul de Conferințe „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”. Lucrările au fost deschise de ÎPS Părinte Mitropolit Andrei, care a prezentat participanților tema conferinței și celelalte puncte de pe ordinea de zi. Mai apoi, Arhimandritul Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca a susținut ... mai mult


Theologica
--- pagina: 3-4

Sfânta Liturghie – Izvor de har şi bucurie pentru călugăr

de Arhim. Teofil Roman

Un monah a spus cândva: „Nu e treaba mea să construiesc case sau să le văruiesc. Nu e treaba mea să scriu şi să citesc. Care e chemarea mea? E aceea, dacă e cu putinţă, de a muri în Dumnezeu. Atunci voi trăi şi voi fi mişcat de o altă putere. Atunci voi putea face toate lucrurile – să sap, să fac ordine, să citesc şi să scriu – în chip liber, fără a mă alipi de nimic. Pot merge oriunde, însă oriîncotro merg, trebuie să merg căutând «singurul lucru de care e nevoie» (cf. Lc. 10,42). Pot să las să treacă prin mine tot felul de «distracţii» câtă vreme caut în ele acel singur lucru care dă seama de ele. Când construieşti pentru a construi, îţi lărgeşti mormântul. Când scrii pentru a scrie îţi ţeşi giulgiul. Dar când trăieşti şi respiri căutând întotdeauna mila lui Dumnezeu, atunci un veşmânt nestricăcios se ţese în jurul tău şi găseşti dulceaţa unei încredinţări cereşti ţâşnind înăuntrul tău. Ce anume construieşti sau ce anume scrii e cu totul secundar”[1]. Am găsit aceste cuvinte foarte potrivite, să le pun înaintea celor câteva gânduri, pe care aş dori să vi le împărtăşesc, legate de tema propusă de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei pentru acea... mai mult


Theologica
--- pagina: 4-5

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”

de Pr. Mircea Basarab

Acest răspuns însoțește invocarea: „Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”. Pentru prima dată, unitatea acestei cereri, așa cum apare în textul grec, a fost despărțită în limba română în Liturghierul editat la București în 1902. Pauza după „... cu toți sfinții să o pomenim” din Liturghierul românesc a făcut, în mod logic, loc rugăciunii „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi”. Liturghierele grecești, așa cum am menționat nu cunosc această separare și, oficial, nici răspunsul „Preasfântă Născătoare...” nu are loc. În orice caz, la români această invocare nu poate fi trecută cu vederea pentru simplul fapt că ea se repetă în toate serviciile divine, la sfârșitul anumitor ectenii, prin cererea adresată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nicolae Cabasila, în Explicarea Liturghiei, consideră „pomenirea” Fecioarei Maria, în contextul amintit ca fiind egală cu invocarea sau apelul insistent la ajutorul Maicii Domnului[1]. Se apela la milostivirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ș... mai mult


Breviter
--- pagina: 5

Parabole

de Aurel Sasu

La târgul de carte din aprilie, am întâlnit un preot. Vechi amic. Domnia-sa, dăruit cu har, a scris, acum câţiva ani, un volum de predici. L-am citit încântat să întâlnesc inteligenţa născută, iar nu făcută a atâtor comentatori de toată mâna. O doctorandă, cucerită la rându-i de înţelepciunea părintelui, i-a dedicat o cronică plină de elogii. Într-una din revistele la care instituţia îşi obligă angajaţii să facă abonamentul cuvenit supravieţuirii culturale. Surpriză: la câteva luni, tânărul slujitor al Domnului era străin de receptarea cărţii în, să spun astfel, propria publicaţie periodică. O priveşte, probabil, o pune pe un raft şi trăieşte fericit cu sentimentul datoriei împlinite. Mutatis mutandis, mă gândeam la ziarul Lumina, al Patriarhiei Române. La viaţa lui clandestină şi umilă, în pridvoare de biserici, nebăgat în seamă, alături de rozarii, tămâie, pomelnice şi lumânări. Ştie cineva că există? Aproape nimeni! Că e un instrument de credinţă popularizată? Doamne fereşte! Că e susţinut din banul săracului? Cine să ne-o spună? Câte enigme nu trăieşte omul în pacea lui neîmpăcată! O soţie iubitoare se întoarce de la biserică, într-o mare zi de sărbătoare. N-o mai întâlnisem de c... mai mult


Jurnal
--- pagina: 5-6

Căutându-l pe Sfântul Ioan de Rila (pelerinaj în Bulgaria, 30 iunie – 3 iulie 2013)

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

Duminică, 30 iunie 2013, după Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, delegaţia Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, din care au mai făcut parte PC Părinte Iustin Tira, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei, PCuv. Arhim. Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane şi subsemnatul, a pornit într-un pelerinaj în Bulgaria. Această vizită frăţească a fost efectuată drept răspuns la invitaţia Preasfinţitului Părinte Evloghie, Episcop de Adrianopol şi stareţ al Sfintei Mănăstiri Rila, de a participa la hramul mănăstirii ce o păstoreşte. Pe data de 1 iulie a fiecărui an este prăznuită întoarcerea moaştelor Sfântului Ioan de Rila acasă, în mănăstirea lui, în apropierea căreia a vieţuit. Sfântul Ioan de Rila, puţin cunoscut de majoritatea credincioşilor, a trăit aproximativ între anii 867-946. El este ocrotitorul poporului bulgar şi unul dintre cei mai reprezentativi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare, fiind recunoscut ca făcător de minuni. Este întemeietorul monahismului bulgar şi al primului aşezământ monahal din această ţară, Mănăstirea Rila. Conform sinaxarului Bisericii noastre, ajungând la 25 ... mai mult


Ştiri
--- pagina: 6

Proiect educaţional la Biserica Sfântul Ilie din Cluj-Napoca

de Andreea Pâgleşan

În perioada aprilie – iunie 2013, Parohia „Sfântul Ilie” din cartierul clujean Mărăşti a iniţiat în parteneriat cu Grădiniţa „Degeţica”, aflată în vecinătatea bisericii parohiale, un proiect educaţional intitulat „De nu veţi fi ca pruncii…”. S-au implicat în acest proiect prof. Daniela Marc în colaborare cu pr. paroh Vasile Istrate, Valeria Mihaela Gădălean – directoarea Grădiniţei „Degeţica” şi educatoarele Eligia Herman şi Mihaela Jurcan. O implicare deosebită , în calitate de voluntari, au avut-o şi grupul de tineri al Parohiei „Sfântul Ilie” care se întâlnesc în fiecare miercuri seara la biserica parohială, unde se desfăşoară diverse activităţi catehetice, misionar-sociale şi culturale. Potrivit preotului paroh Vasile Istrate, copii au mers la biserică, au participat la Sfânta Liturghie şi la slujbele oficiate aici, au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine în Postul Mare şi în perioada post-pascală şi au învăţat rugăciuni. Au participat şi la întâlniri tematice în care s-a discutat despre elementele spaţiului liturgic, precum pictura bisericii, icoana, crucea ca obiect şi semn. Totodată în cadrul activităţilor au fost citite povestiri creştine pentru copii, au fost vizionate desene anima... mai mult


Ştiri
--- pagina: 7

Program parohial de aprofundare a învăţăturii biblice

de Alexandra Andereş

La parohia ortodoxă „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca a debutat un program biblic pentru clujeni. Intitulat „Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptura”, acesta este coordonat de Pr. prof. univ. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu. La prima întâlnire, din data de 26 iunie 2013, de la ora 18:30, după slujba Vecerniei, în demisolul bisericii, a fost prezent și ÎPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ierarhul le-a vorbit zecilor de persoane prezente despre importanţa Cuvântului lui Dumnezeu, iar părintele Stelian Tofană a vorbit despre necesitatea lecturării Sfintei Scripturi în zilele noastre. Programul „Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură” se desfășoară în colaborare cu preoţii slujitori de la parohia Schimbarea la Faţă şi îşi propune să ofere credincioşilor răspunsuri la întrebările pe care le au cu privire la Sfânta Scriptură, după cum a precizat părintele paroh Titus Moldovan. Întâlnirile vor avea loc, pentru început, o dată la două săptămâni.


Tinerii în Biserică
--- pagina: 7

Cateheza, între preot și profesorul de religie

de Pr. Liviu Vidican-Manci

Una din temele recurente în discuţiile întâlnirilor dintre preoții de parohie este emergența ideilor și a crezurilor de factură neoprotestantă sau, după 1989, new-age-istă. E drept că fenomenul nu e unic și nu se reduce doar la spațiul românesc, ci e înregistrat în toată Europa de Est, ca rod al globalizării și contactului nestingherit între curentele religioase ale diferitelor culturi, precum și al incapacității noastre de a reacționa printr-o educație eficientă. La acest tip de recrudescență se adaugă cu generozitate un strat de atei, liber cugetători și oameni religioși neafiliați vreunei religii sau confesiuni. Prin urmare, problema e una reală, asupra căreia e normal să ne aplecăm. Majoritatea discuțiilor duc în zona concluziei că e nevoie „să facem ceva”, și până la urmă despre asta este vorba. Pentru aceasta unii susțin oficierea zilnică a Sfintei Liturghii, de la cătun la oraș, alții preferă, din contră, simplificarea cultului, în timp ce alții vorbesc despre o continuare a rânduielilor bisericești așa cum se află ele în „Tezarul Bisericii”, dar cu un accent mai pronunțat pe cateheză și predică. Fără a nega importanța Sfintei Liturghii sau necesitatea unei reforme liturgice, personal înclin spre ... mai mult


Teologie şi Filosofie
--- pagina: 7

Să presupunem că Dumnezeu există...

de Nicolae Turcan

Numărul argumentelor în favoarea existenței lui Dumnezeu s-a diminuat odată cu trecerea timpului, pe măsură ce forța lor a scăzut, nemaiputând promite validitate. Perspectiva logică pare a-L fi pierdut pe Dumnezeu, iar a dovedi celor necredincioși, doar pe baza rațiunii, că Dumnezeu există a devenit o ambiție pe care nu o mai susțin prea mulți. Este îndeobște acceptat că niciun argument al existenței lui Dumnezeu nu este atât de constrângător încât să producă o convingere pe care s-o numim credință. Aplicată teologiei, înlănțuirea logică a deducției perfecte fie nu poate ajunge acolo unde promite, fie dacă aspiră cu temeritate să dovedească totuși că are dreptate, dovada ei rămâne neconcludentă, fiindcă nu produce credință. Probele logice în favoarea existenței lui Dumnezeu sunt precedate, iar nu urmate de credință, faptul putând sta în mod legitim sub semnul paradoxului tocmai pentru că intenția lor inițială este cea din urmă, care însă nu se produce: argumentul care încearcă să-l convingă pe cel necredincios sfârșește inevitabil prin a vorbi despre convingerea celui ce deja crede. E ca și cum apologetica și-ar fi pierdut, cu vremea, utilitatea, iar apologia ar fi devenit desuetă, dacă nu imposibilă. Să pr... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Activităţi recente ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

de Dacian But-Căpuşan

În perioada 26-28 aprilie 2013, la Târgu-Jiu s-a desfăşurat cea de-a şasea ediţie a Simpozionului Internaţional ,,Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a fost reprezentată de studenţii Mădălin Gheorghe Lucian Trohonel şi Iuliu-Marius Morariu, din anul III, specializarea Teologie Pastorală, precum şi prin masteranda Oana Bumbuc din anul I, specializarea Bioetică. La secţiunea Sociologie, masteranda Oana Bumbuc a obţinut premiul al II-lea, în timp ce, la secţiunea Relaţii Internaţionale, Studii Europene şi Istorie, studentul Iuliu-Marius Morariu a obţinut premiul I, iar studentul Mădălin Trohonel a fost clasat al doilea. Manifestarea a fost organizată de Liga Studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” în colaborare cu Rectoratul acesteia şi cu Uniunea Naţională a Studenţilor din România. În zilele de 13 şi 14 mai 2013 au avut loc la Bistriţa lucrările celei de-a 12-a ediţii a Seminarului Ortodox de Medicină şi Teologie, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai", Protopopiatul Bistriţa, Societatea Română de... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 8

Corul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, premiat la Concursul Naţional Coral

de Pr. Petru Stanciu

Printre obiectivele pe care Ministerul Educației Naționale și le-a exprimat în cadrul Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului Național Coral, se regăsește și stimularea performanțelor elevilor în domeniul artistic. În aceeași notă, se avea în vedere aprofundarea competențelor de interpretare artistică în domeniul muzical însoțită și de dezvoltarea aptitudinilor de studiu și comunicare în echipă, de evaluare precum și cultivarea spiritului de competiție. Subscriind și identificându-se întru totul acestor cerințe, timp de 20 de ani, Corul Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, dirijat de preot profesor doctor Petru Stanciu s-a prezentat și de această dată la Concursul Național Coral. În acest cadru se delimitau trei categorii de formații corale: ale liceelor de muzică, ale liceelor teoretice și școlilor profesionale și ale seminariilor teologice. Corul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a participat la faza zonală în data de 24 aprilie 2013. Această etapă a avut loc la Cluj-Napoca și a fost organizată de Inspectoratul Județean Cluj, desfășurându-se la Liceul de muzică „Sigismund Toduță”. La această etapă au participat coruri din următoarele județe: Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramure... mai mult


In memoriam
--- pagina: 9

O întâlnire din august 2010

de Mircea Gelu Buta

Spre[*] sfârşitul verii anului 2010, împreună cu scriitorul Dan Ciachir, l-am vizitat pe „bătrânul oştean” aflat în vacanţă la Mănăstirea Piatra Fântânele, la invitaţia acestuia. Ne trimisese vorbă prin Maica Pamfilia, stareţa mânăstirii, că doreşte neapărat să ne vadă. Stătea tăcut pe scaun. Deşi corpul îi era slăbit, aerul tare de munte îi colora obrajii. De pometul drept anina un bob strălucitor ca roua toamnelor timpurii. În zadar dete cu batista o dată, de două ori... Lacrima se încăpăţâna să rămână tot acolo. – Cât de greu e să-ţi dai seama la bătrâneţe că şi tu ai luat palma asta socratică, adresată cunoaşterii omeneşti... Glasul ierarhului tremură. – Cât eşti tânăr mai treacă, meargă, dar apoi... * * * – Înalt Preasfințite, cum am putea defini relaţia dintre ştiinţă şi credinţă astăzi? Oare teoriile ştiinţifice merită încredere şi din punct de vedere teologic? Părintele Mitropolit Bartolomeu Anania (Mitr. Bartolomeu): – Vezi, dragul meu, există aici o chestiune de logică elementară. Mulţi susţin că religia se întemeiază pe lozinca „Crede şi nu cerceta”. Ei bine, nimic mai fals. Dimpotrivă, Iisus Hristos a rostit-o chiar foarte clar: „Rătăciţi neştiind scr... mai mult


In memoriam
--- pagina: 9

La focul vestalic al memoriei

de Ioan Razeş

Vâlcea, una din vetrele în care arde nestins focul vestalic al memoriei scriitorului, teologului şi ierarhului Bartolomeu Valeriu Anania, l-a omagiat din nou în luna lui aniversară. Aflat la a treia ediţie, Memorialul Bartolomeu Valeriu Anania, desfăşurat în zilele de 15-17 martie 3013, a avut şi de data aceasta un program bogat şi semnificativ, cuprinzând expoziţii şi prezentări de cărţi, colocvii, audiţii şi proiecţii de film Power Point şi beneficiind de contribuţia unor valoroşi cunoscători şi interpreţi ai vieţii şi operei acestei personalităţi de excepţie, care a făcut cinste literelor şi ortodoxiei româneşti. Ciclul de reuniuni cultural-spirituale s-a deschis în ziua de vineri, 15 martie, la biblioteca orăşenească „A.E. Baconsky” din Călimăneşti, localitate în care ierarhul clujean venea anual, în ultima parte a vieţii, ca să-şi îngrijească sănătatea, amintirea sa fiind vie între oamenii locului. Rotonda la alt plop aprins a inclus în program o expoziţie de carte (cuprinzând şi autografe ale celui omagiat), audiţia unui interviu luat de către ziaristul Constantin Mustaţă (despre lucrul la tălmăcirea Bibliei), un film Power Point de Ligia Rizea despre aşezăminte vâlcene evocate în volumul Cerurile Oltulu... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Iunie 2013

de PS Vasile Someşanul

1 iunie: În paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru” de la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, oficiează slujba botezului pruncului Ioan Luca Macarie. 2 iunie: Slujește Sfânta Liturghie în biserica Mânăstirii „Sfântul Ilie” de la Nușeni, Prot. Beclean, primește o frumoasă donație pentru Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca și vizitează ferma arhiepiscopiei. – În parohia Codor, prot. Dej, preot paroh Dr. Mircea Bidean în prezența autorităților civile și militare, oficiează slujba Vecerniei și sfințește Troița în comemorarea eroilor satului căzuți în cele două Războaie Mondiale. 5 iunie: Vizitează împreună cu dl. consilier eparhial drd. Liciniu Câmpean Expoziția organizată în holul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca de către elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”din Cluj-Napoca în beneficiul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca și al copiilor cu probleme speciale aflați în atenția Asociației Filantropice „Sfântul Onufrie”. 9 iunie: Oficiează slujba resfințirii și Sfânta Liturghie în biserica filia Vale, parohia Corneni, prot. Gherla și înmânează „Crucea Transilvană” domnului primar ing. Mihai Savu și Dipl... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 10

Pelerinaj în Ţara Sfântă Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele TABOR 13-19 august 2013

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua I Plecare din Cluj-Napoca cu autocarul la ora 22.00(12 august 2013) Decolare de pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti la ora 10.45 şi sosirea la Tel Aviv ora 13.20. Transfer aeroport: Ierusalim – Ein Karem – patria Sf Ioan Botezătorul şi vizitarea bisericii şi a criptei în care s-a născut “cel mai mare om născut dintr-o femeie”, fântâna Fecioarei Maria. Cazare şi cină la Hotel de 4* în Bethleem. Ziua II Mic dejun, Bethleem, vizitarea bisericii orodoxe şi a criptei unde s-a născut Domnul, apoi a Bisericii romano catolice Sf.Ecaterina şi Grota Laptelui. Continuarea drumului în deşert cu minibuze arabe până la Mănăstirea Sf.Sava şi Mănăstirea Sf.Teodosie. Cină şi cazare la hotel de 4* în Bethleem. Ziua III Mic dejun. Începem pelerinajul urcând pe Muntele Măslinilor, pentru a vedea de sus panorama Ierusalimului şi al Sfintei Cetăţi. Vizitarea Mănăstirii ruse Eleon, a Bisericii Pater Noster (Tatăl nostru), a Bisericii Dominus Flevit (Domnul a plâns), Grădina Getsimani cu Biserica Naţiunilor (Agoniei), Biserica Mormântului Maicii Domnului şi Peştera Getsimani. Vom intra în Cetatea Sfântă prin Poarta Sf. Ştefan. Vizitarea casei în care a locuit Fecioara Maria îin Cetatea Antonia. Parcurgem pe jos Via Dolorosa cu cele... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Agenda săptămânală

de Redacţia

În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 16.00 şi 18.00, predă cursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhuluispiritualitate creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, acordă audienţe clerului şi credincioşilor.Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Iunie 2013

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 iunie: În biserica cu hramul „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca, săvârşeşte Taina Sfintei Cununii pentru tinerii Gabriel Vasile şi Flavia Claudia Tofană. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. În incinta muzeului de la demisolul Catedralei Mitropolitane, participă la programul organizat de Arhiepiscopie cu prilejul zilei de 1 iunie:, Ziua copilului. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie în Catedrala Mitropolitană. 2 iunie: În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Premiază elevii clujeni ce s-au remarcat la diferitele concursuri şcolare. Slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză în Catedrala Mitropolitană. 3 iunie: Prezidează comisia de evaluare a candidaţilor pentru posturile de preoţi parohi în parohiile Sângeorz-Băi, Maieru (protopopiatul Năsăud) şi Urca (protopopiatul Turda). Primeşte la reşedinţă pe PS Părinte Ignatie Mureşeanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei. 4 iunie: Săvârşeşte slujba de binecuvântare a Sediului Protopopiatului din Turda. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. Prezidează conferinţa preoţească ... mai mult


Ştiri
--- pagina: 12

Revista „Jurnal religios”

de Prof. Rodica Tătar

Dintru început putem spune despre materialul de faţă, primul număr al revistei „Jurnal religios”, că este un altfel de jurnal…, un jurnal care valorizează educaţia moral religioasă aşa cum ar trebui să fie ea văzută. Mulţi scriem, poate, în jurnale clasice sau… electronice, dar nu toţi scriem într-un jurnal… religios. Propunându-şi să surprindă emoţiile şi gândurile elevilor de la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” faţă de „ora de religie”, am realizat împreună cu aceştia un „Jurnal religios”, o revistă, care se doreşte a fi produsul final al Proiectului „Copilul de azi, profesionistul de mâine”, derulat în perioada martie-iunie a acestui an şcolar, în şcoala noastră. Susţinut financiar de Primăria Municipiului Bistriţa şi lansat în 18 iunie, în Sala festivă a şcolii, „Jurnal religios” este, astfel, primul număr dintr-o publicaţie cu conţinut religios adaptat preadolescenţilor. Revista conţine, pe lângă opiniile subiective ale jurnaliştilor săi, şi „curiozităţi”, creaţii literare…, toate savurate în momentul lansării ei de către cadrele didactice şi părinţii prezenţi. A fost un moment înălţător pentru mulţi dintre noi , mai cu seamă pentru părinţii care au descoperit ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Despre binecuvântări

de Flavia Topan

Am citit povestea unei femei care s-a luptat timp de 22 de ani cu cancerul (Florica Bațu-Ichim, La poarta disperării, începutul speranței, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2012). Mulţi dintre noi se înfioară doar la auzul unui astfel de diagnostic, iar lupta cu o asemenea boală, care se întinde pe două decenii, este dincolo de puterea noastră de înțelegere. Dar iată că se poate! Poetă şi prozatoare, căsătorită cu un părintele Dumitru Ichim, el însuși un remarcabil poet și eseist, din Kitchener, Ontario, Canada, Florica Baţu-Ichim a fost, întâi de toate, mamă a şase copii. Spun aceasta deoarece cred cu tărie că voința de a nu-şi lăsa copiii orfani a fost cea care a scos-o la liman acolo unde toţi îi spuneau că nu mai este cale de ieşire. Momentul diagnosticării cu o formă de leucemie este cumplit. Cel mai mare dintre copii avea 11 ani, iar cel mai mic, 10 luni. Medicii îi dădeau câtiva ani de viață, în contextul celui mai optimist scenariu. Înţelegerea pe care bolnava o face cu Dumnezeu este cutremurătoare. Rugăciunile ei nu cer vindecare, dar cer timp: „Doamne, dacă ajung să-l cresc pe Matei până la cinci ani aş fi cea mai fericită mamă din lume!” Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, îngăduindu-i să rămână aici, p... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

În memoriam Părintele Iustin

de Tatiana Onilov

În ultimii trei ani a trebuit să scriem despre adormirea întru Domnul a mai multor mari duhovnici ai neamului românesc. De fiecare dată, cuvântul rămâne printre suspine, adesea printre lacrimi vărsate în taină pentru cei care au fost călăuzele duhovniceşti ale României. Pe rând s-au dus ÎnaltPreasfinţitul Bartolomeu Anania, Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc, Părintele Adrian Făgeţeanu. Anul acesta, aşa cum mulţi au afirmat, a plecat între două mari sărbători, după Înălţarea Domnului şi înainte de Pogorârea Sfântului Duh, şi „ultimul mare duhovnic al generaţiei sale”, Părintele Arhimandrit, Iustin Pârvu. Durerea pentru pierderea lumească a celor care au mângâiat nenumărate suflete se preschimbă, însă, în bucuria şi certitudinea că poporul român a câştigat mijlocitori la Tronul Slavei lui Dumnezeu. Printre ei, de acum încolo, este şi Părintele Iustin. Timp de patru zile lungi de iunie, cu lumină multă, aşa cum sunt cele de dinaintea Rusaliilor, o mare de oameni s-a revărsat la poalele Ceahlăului veniţi la Mănăstirea Petru Vodă pentru a-şi lua rămas bun, pentru a-i mulţumi sau pentru a-l ruga pe Părintele Iustin să aibă în continuare sub oblăduirea Sfinţiei Sale poporul român şi din sânul Cetelor... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Clujenii l-au cunoscut pe Arhimandritul Sofronie aşa cum a fost Arhimandritul Sofronie – schiţe de portret trasate la Cluj de ucenicul său, Părintele Rafail Noica

de Tatiana Onilov

După o pauză de mai mulţi ani, Părintele Rafail Noica a coborât la sfârşit de Florar în Capitala Transilvaniei pentru a fi în mijlocul celor însetaţi de cuvântul şi de prezenţa omului duhovnicesc retras în Munţii Apuseni. Clujenii au avut posibilitatea să-l asculte timp de două ore pe Părintele Rafial Noica vorbind într-o conferinţă intitulată S-a dus să-L vadă precum este despre părintele său duhovnicesc, Arhimandritul Sofronie Saharov. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Clujului şi Facultatea de Teologie Ortodoxă cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la mutarea la cele veşnice a cunoscutului duhovnic de la Essex. În deschiderea conferinţei, a fost lansată cartea cu acelaşi nume, S-a dus să-L vadă precum este, îngrijită şi tipărită de editura clujeană Renaşterea. Cartea realizată cu binecuvântarea şi directa participare a Mitropolitului Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul (ÎPS) Andrei Andreicuţ, conţine o prefaţă a ierarhului de la Cluj şi un cuvânt al Părintelui Rafail Noica despre Arhimandritul Sofronie. Invitat să vorbească despre virtuţile celui care l-a călăuzit şi format duhovniceşte timp de 30 de ani, Părintele Rafail Noica l-a făcut cunoscut publicului pe Părintele S... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Fotografia – „o joacă cu lumina”

de Romina Sopoian

Fotografia înseamnă pasiune şi multă dedicaţie, dar acest lucru îl ştiam într-o oarecare măsură. O nouă definiţie a acestei arte s-a conturat pe parcursul atelierul foto la care am participat timp de mai multe luni. Fotografia reprezintă „o joacă cu lumina” în accepţiunea lui Dragoş Luduşan, fotograful care a dorit să împărtăşească din pasiunea şi cunoştinţele sale alături de soţia sa, Laura Luduşan. Împreună, cei doi tineri frumoşi şi plini de entuziasm formează o adevărată echipă de fotografi profesionişti. Calitatea fotografiilor de nuntă (şi nu numai), la care lucrează într-un mod atât de unitar, este redată atât de exaltarea lor pentru fotografie, cât şi de iubirea curată care îi uneşte şi care transcende prin fiecare album pe care îl realizează. Bagajul imens de talent, dăruire şi voie bună încă nu a ajuns la o anumită destinaţie. Deocamdată călătoreşte, acumulează, se dezvoltă, creşte, dar şi împarte cu alţii din ce are mai bun. Dragoş şi Laura au vrut să dăruiască ceva special comunităţii din cadrul Bisericuţei studenţilor din Haşdeu, aşa că s-au hotărât să împărtăşească cât mai multe din ceea ce fac ei cel mai bine: fotografie. Treptat, s-a conturat ideea unui atelier foto,... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Cum e făcut de ruşine un lup venit la vânătoare de o oaie care ia atitudine

de Tatiana Onilov

E o realitate. S-ar părea că nu poate fi adevărat, dar imaginile de pe site-ul unui ziar on-line, imagini care fac trimitere la un scurt film, au confirmat titlul de mai sus. O oaie curajoasă, cu atitudine clară, e în stare să sperie un lup care sare spre ea şi spre cei doi miei ai ei. Îl fugăreşte de-a dreptul şi rămâne dârză, demnă, apărându-şi puii. Prin urmare, e posibil! Dacă există atitudine, desigur... În luna iunie a anului curent, deputaţii români au reluat procedura de modificare a legii fundamentale a României. Printre multele propuneri de ajustare a unor amendamente referitoare la o mai bună funcţionare a instituţiilor Statului şi referitoare la alte aspecte, legiuitorii delegaţi au iniţiat dezbateri pe marginea articolelor care prevăd constituirea şi rolul familiei. Până în prezent, Articolul 48 al Constituţiei spune că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, aspect asupra căruia unii reprezentanţi ai poporului au insistat să rămână neschimbat. În opinia înalţilor demnitari împotrivitori tradiţiei româneşti, formularea căsătoria între soţi este suficientă, chiar permisivă pentru o mai largă interpretare şi deschizătoare de noi oportunităţi. Se justifică ei că o familie ... mai mult