--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Martie 2014, nr. 3 (287), an XXV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

Veste Bună pentru Cluj

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Buna Vestire aduce un mesaj de importanţă unică pentru întreaga creştinătate: mesajul Întrupării lui Hristos. Sfântul Pavel exclamă: Cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, s-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, s-a propovăduit între neamuri (1 Timotei 3, 16). Iar celebrările liturgice ale zilei de 25 martie, data sărbătoririi Bunei Vestiri, ne spun: Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine[1]. Pentru Cluj, însă, Buna Vestire este un motiv special de bucurie. Pentru că, pe 25 martie 2006, era întronizat de către Patriarhul Teoctist Mitropolitul Bartolomeu Anania. Vechea Mitropolie a Feleacului, cu descendenţă ştefaniană de la 1488, îşi relua activitatea prin hotărârea Sfântului Sinod din 4 noiembrie 2005. Mitropolitul Bartolomeu îşi încheia alocuţiunea cu cuvintele: Trăiesc şi eu bucuria zilei de astăzi, iar bucuria mea nu este altceva decât cântecul unei lebede care, înainte de a merge printre trestii să se culce, este de pe acum încredinţată că un şir de aripi albe va luneca în urma ei, gata de zbor, sub cerul istoriei Transilvaniei[2]. Tot pe 25 martie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, după plecarea la Domnul a Mitropolitului Bartolomeu, mă instala pe mine în scaunul vlădicesc de la Cluj. Bucuria sărbătorii avea sobrietatea ei, ştiind că Maica Domnului ne acoperă cu Preasfântul său Omofor. A urmat apoi sărbătoarea din 2012, când, de Buna Vestire, s-a pus piatra de temelie pentru aşezământul social de pe Calea Turzii, şi sărbătoarea Bunei Vestiri din 2013. Suntem pregătiţi ca, şi acum, în 2014, de Buna Vestire, să organizăm sărbătoarea noastră de suflet, care poate deveni şi sărbătoarea patronală a oraşului Cluj, pe lângă faptul că este hramul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului. Nici n-ar putea exista o altă sărbătoare mai potrivită, pentru că toţi creştinii, indiferent de confesiune, știu cât de importantă este Buna Vestire şi urmările Întrupării lui Hristos pentru mântuirea noastră. Buna Vestire (ὁ Εὐαγγελισµὸς) este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

Un respectuos gând de recunoştinţă ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

de Pr. Alexandru Moraru

Există uneori, în viaţă, binecuvântarea de la Bunul Dumnezeu de a ne întâlni cu oameni aleşi, care ne pot lăsa o amprentă pozitivă, covârşitoare asupra fiinţei noastre, în „călătoria” în această lume; unul dintre aceşti „beneficiari” mă consider şi eu, autorul acestor puţine gânduri, dar de aleasă recunoştinţă faţă de ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului. La început l-am cunoscut doar din auzite, de la socrul meu, Părintele Onisie Morar, care şi-a încununat misiunea preoţească prin demnitatea de vicar adminis­trativ al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului; Cucernicia Sa mi l-a descris pe tânărul Ioan Andreicuţ, licenţiat în cele inginereşti la Bucureşti (în 1972), care după o scurtă perioadă de muncă serioasă în producţie, a ajuns student teolog la Institutul Teologic Universitar din Sibiu; aici s-a dovedit nu numai un student sârguincios la învăţătură, dar, mai cu seamă, de la un an la altul, cu un vizibil spor duhovnicesc; seriozitatea şi temeinicia cunoştinţelor acumulate, dar şi faptul că avea la bază încă o facultate cu licenţă, i-au permis, legal, să absolve Teologia din Sibiu în doi ani de studiu, tot cu o bună licenţă (în 1978); îndată după absolvi... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 2

Circulară

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

Cluj-Napoca, 27 februarie 2014 Nr. 959/2014 Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinţi, Pe 3 martie 2014 începem Postul Mare. Atât pentru preoţi, cât şi pentru credincioşi, răstimpul de şapte săptămâni, până la Paşti, ne oferă posibilitatea îmbunătăţirii vieţii. Renunţarea la bucatele de dulce, înmulţirea rugăciunilor, lectura duhovnicească, participarea la Sfintele Slujbe, faptele de caritate şi o bună spovedanie, sunt mijloacele pe care Biserica ni le pune la îndemână pentru sfinţirea vieţii. Preoţii râvnitori şi credincioşii iubitori de Hristos se vor folosi din plin de această perioadă, făcând chiar mai mult decât la cerem noi. Un program minimal este obligatoriu în toate bisericile : 1. Duminica dimineaţa Liturghie, cu o predică foarte bine pregătită. 2. Duminica după masă vecernia urmată de cateheză. Pentru cateheze Pr. Prof. Dr. Liviu Vidican Manci a întocmit un ciclu orientativ pentru toate duminicile din Post: Iniţiere şi desăvârşire prin Sfintele Taine. Ele vor fi comunicate. 3. Miercurea şi Vinerea Liturghia Darurilor Înainte–Sfinţite la ora cea mai potrivită pentru parohie. 4. Sâmbătă dimineaţa Liturghie pentru morţi. Acolo unde sunt mai m... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2-3

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă (februarie 2014)

de Dacian But-Căpuşan

În data de 7 februarie 2014 s-a desfăşurat colocviul pentru obţinerea gradului didactic I la specializarea Religie ortodoxă, seria 2014-2016. Au participat 39 de profesori din învăţământul preuniversitar din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Episcopia Sălajului şi Episcopia Huşilor. Profesorii vor pregăti lucrările metodico-ştiinţifice sub îndrumarea a 13 cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai”. Miercuri, 26 februarie 2014, Aula „Episcop Nicolae Ivan” a noului Campus teologic a fost gazda unui eveniment cultural şi academic – lansarea lucrării în două volume: Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Transilvania a reputatului istoric acad. Nicolae Stoicescu, apărută în anul 2012 la Editura Andreiană de la Sibiu. Cuprinzând aproape 1300 de pagini, Repertoriul este un instrument de lucru util cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor şi preoţilor. Au luat cuvântul ÎPS Sa Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, ÎPS Sa Arh... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

ARHIEPISCOPUL NATHANIEL

de Alexandru Nemoianu

În noiembrie 1984, Episcopul (la acea dată) Nathaniel devenea ierarhul Episcopiei Române Ortodoxe din America. La 20 octombrie 1999, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din America hotărî înălţarea lui la demnitatea de Arhiepiscop. O hotărâre care recunoştea meritele uneia dintre cele mai de seamă personalităţi ortodoxe din America. În asemenea împrejurări, este potrivit să amintim câteva lucruri. În eseul său, Cele cinci sfârşituri ale credinţei, G. K. Chesterton spunea că, în lungul veacurilor, creştinismul a făcut faţă numeroaselor crize şi, de câteva ori (el menţionează cinci asemenea împrejurări cărora, însă, o a şasea, comunismul, trebuie adăugată), s-a părut că ceea ce numim credinţă a fost aproape de moarte. Totuşi, acele crize s-au sfârşit şi credinţa nu numai că nu a încetat să fie importantă, dar a arătat că este în stare să reînnoiască o lume în derută. Toate crizele, toate persecuţiile, tot relativismul moral nu au putut dovedi decât un singur lucru: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. Am amintit toate acestea, pentru a arăta că Arhiepiscopul Nathaniel nu putea să îşi înceapă păstorirea sub circumstanţe mai critice dar, în ciuda tuturor gre... mai mult


Interviu
--- pagina: 3

„Pentru începuturile literare, îi datorez foarte mult părintelui Anania”

de Vasile Tomoiagă

Interviu cu pr. Dumitru Ichim din Kitchener, SUA, realizat de Vasile Tomoiagă. Vasile Tomoiagă: - Părinte, înainte de toate, bine ne auzim! Pr. Dumitru Ichim: - Da, se pare că se aude. La telefon este Dumitru Ichim, consemnează ca scriitor, preotul Dumitru Ichim de la parohia Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener (SUA). Sunt foarte încântat să mă adresez publicului românesc. V. T.: - Părinte, ne oprim la 1968. Pr. D. I.: - În 68 am terminat Facultatea și teza cu Petru Rezuș, scriitorul de mai târziu, cu care aveam să publicăm o carte. În 68 m-am înscris la doctorat la părintele Stăniloaie, unde am fost din 68 până în 70. În 70 am primit o bursă internațională la Chicago, în continuarea studiilor de doctorat. În 72-73 am fost la Princeton, New Jersey, una dintre cele mai vestite universități ale Americii și am avut ca profesor care se ocupa de teza mea de doctorat pe vestitul teolog James McCord, cu care am dat și teza în 73. Ca student, trebuia să mă întorc în România. Așa că mi-am luat cărțile și valiza și am fugit în Canada. Din 73 până în 91 nu am mai fost în România. În 74 m-am căsătorit cu poeta Florica Bațu. După aceea au venit poeziile și copiii, 6 copii, 4 băieți, 2 fete. În 74 am fost hir... mai mult


Eveniment
--- pagina: 4

Simpozionul internaţional de muzicologie bizantină – 300 de ani de românire (1713-2013)

de Pr. Vasile Stanciu

Pe data de 12 decembrie 2013 s-au desfăşurat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti lucrările unui simpozion de muzicologie bizantină, la care au fost invitate personalităţi marcante ale vieţii muzicale din ţară şi străinătate. Tema simpozionului a fost legată de tipărirea primei Psaltichii în limba română acum 300 de ani de către Filotei sin Agăi Jipei, protopsalt, compozitor, copist şi teolog reprezentativ al spiritualităţii româneşti de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. Simpozionul s-a bucurat de o prezenţă selectă, organizatorii îngrijindu-se ca invitaţii din ţară şi străinătate să reprezinte vocea autorizată bazată pe competenţă şi valoare a noilor perspective de cercetare în domeniul atât de vast şi complex al muzicologiei bizantine. N-au lipsit de la lucrările acestui simpozion nume importante ale acestui domeniu, precum: Dan Dediu, rectorul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Dan Buciu, Viorel Cosma, Ozana Alexandrescu, Grigore Constantinescu, Ioan Golcea, Octavian Lazăr Cosma, Elena Chircev, Nicolae Gheorghiţă, Iane Kodjabashija din Macedonia, Costin Moisil, Jaakko Olkinuora din Japonia, Constantin Secară, Gabriela Ocneanu, Daniel Su... mai mult


Theologica
--- pagina: 5

Cuvânt la Acatistul Bunei-Vestiri

de Arhim. Dumitru Cobzaru

Câteva amănunte în legătură cu slujba sau rânduiala acatistului. În primul rând, acatist înseamnă „a sta în picioare”. Este foarte important să cunoaştem că poziția corectă de rugăciune în biserică, publică, dar și la rugăciunea noastră particulară, este în picioare; iar slujba acatistului se şi numeşte aşa: „a sta în picioare”. Acatistul Bunei-Vestiri este prototipul tuturor acatistelor pe care le cunoaşte Biserica noastră. Este primul acatist care a apărut în istoria Bisericii şi care se păstrează, până astăzi, în cărţile de cult, în Ceaslov şi în Triod. În săptămâna a cincea a Postului Mare cântăm slujba Acatistului Bunei-Vestiri din Triod, atunci când se face denia de vineri. Se pare că ea a fost alcătuită de Sfântul Roman Melodul. De asemenea, este important să cunoaştem că acest acatist a avut un rol important în ce priveşte destinul Constantinopolului. În 7 august 626, când cetatea Constantinopolului era asediată de perşi şi de avari, lipsind împăratul Heraclie, Patriarhul Serghie i-a adunat pe toţi credincioşii, a scos lemnul Sfintei Cruci, icoana nefăcută a Mântuitorului şi veşmântul Maicii Domnului şi a pornit în procesiune pe străzile cetăţii, astfel încât i... mai mult


Theologica
--- pagina: 5

Buna Vestire

de Pr. Valer Bel

Noi, creştinii, serbăm în fiecare an la 25 martie acea zi fericită, plină de binecuvântare dumnezeiască şi bucurie duhovnicească pentru întreg neamul omenesc, în care îngerul Gavriil a venit la Fecioara Maria şi i-a adus vestea cea mare şi binefăcătoare că va aduce în lume şi va purta în braţe pe însuşi Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii. Vestirea naşterii lui Iisus, ca şi cea a lui Ioan Botezătorul este prezentată după modelul vestirilor şi chemărilor vechi-testamentare ale marilor conducători ai poporului ales: Isaac (Fac. 17, 16-20), Moise (Ieş.3, 10-12), Ghedeon (Jud. 6, 11-24), Samson (Jud. 13), Ioan Botezătorul (Lc. 1, 5-25). Vestirea naşterii lui Iisus este aşezată în acest şir de vestiri dar le depăşeşte pe toate. Mamele eroilor din istoria mântuirii amintiţi erau femei credincioase dar erau sterpe. Dumnezeu le-a binecuvântat însă şi au născut fii pe care i-au zămislit împreună cu bărbaţii lor. Fecioara Maria le depăşeşte pe toate, căci ea este mamă şi fecioară în acelaşi timp. Omeneşte este imposibil aceasta, ”la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă” (Mt. 19, 26; Lc.1, 37). Vestirea naşterii lui Iisus şi a chemării Fecioarei Maria de a fi mama lui Mesia atinge punctul culminant ... mai mult


Aniversare
--- pagina: 6

La Aniversarea a 70 de ani de la naşterea Profesorului Universitar Dr. Mircea Muthu

de Pr. Matei Popovici

M-am simţit onorat ca persoană modestă, lipsită de înalte competenţe, să fiu invitat la aniversarea a 70 de ani de viaţă a distinsului profesor Mircea Muthu, om al cărţii şi cetăţii universitare; un deosebit eseist, critic, dascăl, traducător şi istoric literar; o prezenţă remarcabilă care se încadrează în peisajul cultural, ca unul dintre acele spirite rare ce dau anvergură creaţiei şi demnităţii unui popor. Domnia sa nu este numai un reper literar şi spiritual, ci o personalitate de înaltă ţinută etică şi intelectuală. Înzestrat de Bunul Dumnezeu cu multe daruri şi valenţe deosebite, intelectualul de robusteţe, rigurozitate şi de mare suprafaţă, specialist în materia pe care o predă studenţilor, el e conştient de faptul că originalitatea este conduita de valoare ce trebuie să vibreze continuu în conştiinţa sa. Personal cred, că prietenului nostru i se potrivesc cuvintele pe care filosoful Ioan Petrovici le-a rostit odinioară la comemorarea lui Hegel: „O gândire masivă şi sistematică, atât de sistematică, încât nu-i rămâne nicio idee izolată şi răzleaţă. În toate domeniile, ideile sale erau înserate în pânza unui sistem unitar, şi aceasta place mai ales.”[1] Într-unul dintre interviu... mai mult


Eseu
--- pagina: 6, 10

Carnetul de conştiinţă

de Mircea Gelu Buta

La începutul lunii ianuarie 1927, în cadrul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este prezentat un proiect de reorganizare a învăţământului teologic de către o comisie compusă din: Î.P.S. Mitropolit Pimen al Moldovei, P.S. Episcop Vartolomeu, P.S. Arhiereu Andrei Magier-Crişanul, pr. Valeriu Iordăchescu, diac. C. V. Dănău şi prof. univ. Nae Ionescu. Principiile care au stat la baza acestei reforme au fost următoarele: şcolile pentru învăţământul teologic erau împărţite în: Facultăţi de Teologie, Academii Teologice şi Seminarii de vocaţie. Facultăţile de Teologie funcţionau în cadrul Universităţii, conferind titlul de licenţiaţi şi doctori în teologie. Pe lângă fiecare Universitate urma să se înfiinţeze câte o Facultate de Teologie, Biserica urmând să înfiinţeze şi un Institut de Înalte Studii Teologice Ortodoxe. Se preconiza ca Academiile Teologice să devină institute superioare în care „ştiinţa teologică sistematică se îmbină cu practica teologică”[1]. În Academii urmau să fie primiţi absolvenţi a 8 clase secundare cu bacalaureat şi cei cu diplomă echivalentă cu bacalaureatul, precum şi absolvenţii a patru cursuri de la Seminariile de vocaţie. Învăţământul în Acad... mai mult


Catehetica
--- pagina: 7

Sfântul Botez – Taina intrării în Creștinism - Cateheza a II-a din Postul Paştelui 2014-

de Pr. Liviu Vidican-Manci

Introducere În cateheza precedentă am realizat o prezentare sintetică a noțiunii de taină, respectiv o enumerare a Sfintelor Taine. De asemenea, am putut observa că trei dintre acestea poartă numele de „taine de inițiere”, și anume Botezul, Mirungerea și Sfânta Euharistie. Importanța lor este majoră pentru mântuire, motiv pentru care în săptămânile ce urmează ne vom concentra asupra fiecăreia în parte. Anunțarea Temei În întâlnirea de astăzi vom vorbi despre Taina Sfântului Botez. Totul va gravita în jurul unor întrebări menite să ne lămurească eventualele nedumeriri cu privire la valoarea și simbolismul Botezului. Cine a instituit această taină? Unde se vorbește în Sfânta Scriptură despre Botez? Care era practica botezului în Biserica primară? Cine se botează și cine boteză? Tratarea Temei Vom prezenta această cateheză, așa cum deja am anunțat, urmărind să dăm răspunsuri la întrebări pe care, probabil, mulți dintre creștini și le-au pus la un moment dat. Așadar: Cine a instituit Taina Botezului și unde se vorbește despre ea? Taina „intrării în creștinism”, a urmării lui Hristos, a începutului „vieții în Hristos” a fost instituită de Însuși Mântuitorul nostru. În pofida aces... mai mult


In memoriam
--- pagina: 8

Preot dr. Pavel Vesa (1955-2013), un distins istoric al Bisericii străbune.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Mi-aş fi dorit ca textul de faţă să însumeze mai degrabă câteva gânduri descriptive despre una din multele realizări bibliografice ale părintelui Vesa. Dumnezeu a rânduit însă altfel, deoarece în a doua zi de Crăciun a anului trecut l-a chemat la Sine pe robul Său Pavel preotul, unul dintre cei mai prolifici şi serioşi istoriografi ai Bisericii noastre străbune de după decembrie 1989. Născut pe 23 aprilie 1955, în comuna Dieci din judeţul Arad, a studiat la şcoala din localitate, apoi la liceul teoretic din Gurahonț (1970-1974), și, între anii 1975-1979, la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Adânc însetat de cunoaşterea trecutului ecleziastic al românilor ardeleni şi bănăţeni şi-a încununat formaţia academică prin programul studiilor doctorale de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, unde sub coordonarea reputatului profesor Nicolae Bocşan a obţinut titlul de doctor în istorie în anul 2003, cu o teză axată pe istoricul Episcopiei Aradului, publicată în anul 2006 sub titlul Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Ed. Presa Universitară Clujeană (740 p.). Lucrarea a devenit încă de la lansare, cum bine sesiza părintele Mircea Păcurariu... mai mult


In memoriam
--- pagina: 8

Pr. Iosif Cadar (1943-2014)

de Pr. Gheorghe-Dragoş Braica

În al 71-lea an de viaţă, 41 de preoţie şi 16 ani de tratament cu dializă de trei ori pe săptămână, în 29 ianuarie a.c. părintele Iosif Cadar a plecat dintre cei dragi: soţie, fiice, gineri şi nepot. S-a născut pe meleagurile bistriţene, în localitatea Viţa, la 22 mai 1943. Urmează clasele gimnaziale la Beclean, iar liceul seral “Petru Maior” la Gherla (1963-1967), timp în care a lucrat ca muncitor necalificat în construcţii pentru a-şi câştiga existenţa şi continua şcoala. Doi ani mai târziu se înscrie la Institutul Teologic de grad Universitar de la Sibiu, promoţia 1973, devenind licenţiat cu teza “Viaţa bisericească a satelor din nord-estul Transilvaniei”. În anul în care termină Teologia se căsătoreşte cu Maria Beudan şi este hirotonit preot pentru credincioşii ortodocşi din parohia Urmeniş, Protopopiatul Bistriţa. În Urmeniş reuşeste să construiască clopotniţa, casa parohială cu anexele şi să refacă biserica, depăşind greutăţile pe care le-a întâmpinat din partea autorităţilor de atunci. În dorinţa de a finaliza cele trei proiecte cât mai repede s-a implicat nu numai afectiv, ci şi efectiv, prin efortul fizic pe care l-a depus. Pe plan pastoral reuşeşte pe lângă sluj... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

PELERINAJ în ŢARA SFÂNTĂ ISRAEL 1 - 6 MAI 2014

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua I Plecarea din Cluj-Napoca(30 aprilie-miercuri la ora 23.00 cu autocarul), ora 8.00 dimineaţa sosire pe aeroport Bucureşti, decolare ora 10.45 şi sosire pe Aeroportul Ben Gurion, lângă Tel Aviv ora 13.40. Deplasare pe coasta Mediteranei la Haifa, splendid oraş-port la Mediterană, al treilea oraş ca mărime din Israel, aflat într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. Vizitarea Mănăstirii Stela Maris (Steaua Mării), cu altarul deasupra peşterei Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul şi apoi vom privi Templul Cultului Bahai, cu grădinile pe terase suspendate - sit Patrimoniu UNESCO, superioare grădinilor de la Versailles. Deplasare la Cana – vizitarea bisericii unde a avut loc prima minune din Galileia: transformarea apei în vin. Cazare şi cină la 4* în Tiberias. Ziua II Mic dejun.Nazaret, vizitarea Bisericii catolice Buna Vestire, cea mai mare construcţie de cult din Orientul apropiat şi a bisericii ortodoxe Sf. Gavril cu izvorul Mariei. Continuăm cu Muntele Tabor. Vizitarea bisericii ortodoxe ridicată pe locul unde s-a petrecut Schimbarea la faţă. Deplasare la Muntele Fericirilor, vizitarea bisericii. Tabgha unde Iisus a săvârşit minunea înmulţirea pâinilor şi a peştilor. Capernaum, oraş denumit şi „Cetatea Domnului... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 10

Pelerinaj la ISTANBUL, fosta capitală a Imperiului Bizantin (17-22 martie 2014)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua I: Plecarea de la Cluj-Napoca (ora 10.00) pe următorul traseu: Alba Iulia – Giurgiu – Svilengrad – Edirne – Istanbul. Ziua II: Pelerinajul nostru începe cu vizitarea celor mai reprezentative obiective din Istanbul: Biserica Sf. Sofia, Biserica Cisterne, Moscheea Albastră, Hipodrom, Coloana Million, Coloana Serpente, Fântâna Germană, Mănăstirea Chora (cazare şi cină). Ziua III: A treia zi continuăm vizitarea fostei capitale a Imperiului Bizantin cu biserica românească Sf. Paraschiva (ctitorie Constantin Brâncoveanu), zona imperială Vlaherne: Biserica Vlaherne, Palatul Vlaherne, Palatul lui Constatin Profirogenetul. După amiază, vom vizita Palatul Topkapi (Biserica Sf. Irene, Piaţa Yoli Kosku – locul martiriului Sf. Constantin Brâncoveanu). Seara, opţional, deplasare cu vaporul pe Bosfor. (cazare şi cină). Ziua IV: Continuăm pelerinajul nostru vizitând Patriarhia Ecumenică, Mânăstirea Pantocrator, Apeductul lui Valens, Biserica Izvorul Tămăduirii, Poarta de Aur; după amiază – Marele Bazar (cazare şi cină). Ziua V: Dimineaţa. (10:00) – îmbarcare în autocar şi plecare spre Cluj-Napoca. Preţ: 260 Euro* Servicii incluse în preţ: • Transportul cu autocarul clasificat 3* • 3 nopţi cazare la ho... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

TREI CAPITALE IMPERIALE BUDAPESTA – PRAGA – VIENA (5-12 Aprilie 2014)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

ZIUA I: Cluj-Napoca (ora 10.00) – Oradea – Borş. Budapesta – scurt tur panoramic al capitalei Ungariei după care se va vizita centrul istoric, Parlamentul, Podul cu Lanţuri. Cazare şi cină; ZIUA II: A doua zi în Budapestavom vizitaCatedrala Sf. Ştefan, Bastionul Pescarilor, Citadela şi dealul Gellert, Biserica Sf. Mathias, Marea Sinagogă, Piaţa Eroilor cu Monumentul Mileniului. Opţional, croazieră pe Dunăre. Cazare şi cină; ZIUA III: Mic dejun. Excursie pe Valea Dunării, cu superbele oraşe istorice: Visegrad (Castelul lui Matei Corvin) şi Esztergom (Catedrala încoronării regilor Ungariei). Traseul continuă spre Bratislava. Scurtă vizită în capitala Slovaciei: Catedrala şi poarta Sf. Martin, Piaţa Mare, faleza Dunării. Continuăm deplasarea spre Praga cu tranzitarea Slovaciei şi Moraviei. Cazare şi cină în Praga. ZIUA IV: Mic dejun.Începem turul în Praga cu vizită la Castelul Hradcany, Podul Carol, Turnurile Mala Strana şi Stare Mesto, Biserica Sf. Nicolae din Stare Mesto, Vechea Primărie, Ceasul astronomic, Biserica Fecioarei Maria din Tyn, Vechiul Cartier Evreiesc, Piaţa Vaclav. Seara – program liber. Cazare şi cină în Praga; ZIUA V: Mic dejun. Excursie la Pilsen, capitala berii în Cehia şi Karlovy Vary ... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Februarie 2014

de PS Vasile Someşanul

2 Februarie: Împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, slujește Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană și slujește la parastasul pentru vrednicul de pomenire episcopul Nicolae Ivan și Mitropolitul Bartolomeu. 5 Februarie: Rugăciune în Paraclisul „Sfântul Nectarie” de la Centrul de Îngrijiri Paliative. 7 Februarie: Slujește Sfânta Liturghie în biserica voievodală din Vad, prot. Dej. 8 Februarie: Oficiază în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” slujba botezului pruncului Tudor Cristian. În cimitirul Militar din Cluj-Napoca oficiază slujba înmormântării credincioasei Lucreția Bondar 9 Februarie: Slujește Sfânta Liturghie în biserica din parohia Ciosa, prot. Bistrița și oficiază parastasul pentru credinciosul Dumitru Suci. 16 Februarie: Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al Ardealului asistă la Sfânta Liturghie în paraclisul „Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna” din Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” din Stațiunea balneară Bazna, Prot. Mediaș. 22 Februarie: În parohia Agriș, prot. Turda oficiază în sobor de preoți botezul pruncului Casian Andrei Varga. 23 Februarie: Slujește Sfânta Liturghie în parohia Buru, prot. Turd... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 10

Metamorfoză şi spiritualitate în opera lui Constantin Brâncuşi

de Laura Turcan

O metamorfoză interioară în viaţa lui Brâncuşi are loc în anul 1907, când părăseşte sculptura de tip academic, faza rodiniană, încercând să reînvie motive plastice aproape uitate. Sculptorul a simţit probabil nevoia „de-a imprima acestei sculpturi occidentale, pe care o învăţase cu atâta osârdie, la Bucureşti şi la Paris, «suflul de viaţă pe care îl pierduse». Şi nu orice viaţă, efemeră, ci una eternă… reînnodând totodată legătura pierdută cu transcendenţa, cu Dumnezeu din arta veche simbolică, cum era şi cea a strămoşilor lui”. O devenire epectatică, având caracteristicile unei metamorfoze continue, poate fi observată în evoluţia ulterioară a sculptorului. Ea se reflectă mai ales în acele teme plastice care revin obsesiv, serii care se dezvoltă cu trecerea timpului, unde fiecare operă este o treaptă spre un stadiu superior. În acest sens am putea aminti lucrările Măiastra şi Coloana fără sfârşit, deşi există şi altele exemple relevante. (Critica românească supradimensiona „specificul naţional” din opera sa, dar această limită interpretativă este depăşită, începând cu anul 1934, de Petru Comarnescu. El consideră opera marelui sculptor ca având nu doar valoare românească, ci ... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Februarie 2014

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 februarie În biserica „Sfântul Ioan Gură de Aur” din cartierul clujean Mănăştur (paroh: Pr. Marian Bogdan), săvârşeşte slujba Parastasului. Rosteşte un cuvânt duhovnicesc. În capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, oficiază Taina Sfântului Botez pentru Filip Matei, fiul părintelui de slujire caritativă Ovidiu Gavrea. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. În biserica din Cordoş, săvârşeşte slujba înmormântării preotului Iosif Cadar. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. În incinta Muzeului Mitropoliei de la demisolul Catedralei, participă la momentul „In Memoriam – Mitropolitul Bartolomeu”. Rosteşte un cuvânt evocator. În Catedrala Mitropolitană, asistă la Vecernie şi slujeşte la Litie. 2 februarie Împreună cu PS Vasile Someşanul, săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Oficiază slujba Parastasului pentru vrednicii de pomenire Episcopul Nicolae Ivan şi Mitropolitul Bartolomeu Anania. Slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză în Catedrala Mitropolitană. 3 februarie Prezidează comisia de evaluare a candidaţilor pentru postul de preot paroh la parohiile Batin (protopopiatul ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 12

Omul din carte

de Pr. Iustin Tira

Lectura unei cărţi îţi deschide întotdeauna fereastra casei sufletului autorului şi poţi observa uşor cele dinlăuntrul casei. Acest adevăr este confirmat de volumul recent apărut, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI, în Editura Renaşterea intitulat: „Experienţa vieţii cu Hristos” a Preasfinţitului Episcop vicar Vasile Someşanul. Cele şaizeci şi cinci de cuvinte de învăţătură, rostite în diverse împrejurări (Sfinte Liturghii, vecernii, întâlniri cu tinerii etc.) în cei cincisprezece ani de slujire arhierească, selectate pentru volum, sunt de fapt tot atâtea mărturisiri de credință în valoarea vieții trăită cu Hristos și pentru Hristos. Cei ce-l cunosc mai îndeaproape pe vlădicul Vasile știu că toți cei 65 de ani de viață, pe care i-a împlinit de curând, au fost oferiți cu generozitate și bucurie slujirii Domnului Hristos și oamenilor, așa cum o confirmă cu îndreptățire Chiriarhul nostru, Mitropolitul ANDREI, în prefața cărții. Cuvântul de învățătură oricât de savant ar fi el întocmit și rostit, are forță de convingere și pătrunde în mintea și conștiința ascultătorului doar în măsura în care el, cuvântul, este și o mărturisire... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Făgăduinţa vieţii sau Dumnezeu este de faţă aici, acum

de Gabriela Bulgaru

Poate mulţi au încercat, eu personal cu siguranţă, un sentiment de acută vinovăţie pentru necredinţă, mai ales după vremuri de restrişte lumească ori duhovnicească, atunci când rezolvarea, salvarea, în fine, liniştea apar nu doar imediat, ci după episoade jenante de panică, stres, văicăreală. Recunosc: reprezint omul modern perfecţionist, pentru care neştiinţa/necunoscutul este o sursă veritabilă de stres. Faptul că trebuie să pregătesc o lucrare urgentă şi nu ştiu subiectul, că trebuie să mă deplasez într-o localitate fără să am ori să ştiu vreun mijloc de transport, că trebuie să fac o alegere pe moment dintre două lucruri bune sau două lucruri rele, că nu ştiu la ce oră soseşte curierul etc. etc. este un lucru „stresant”, care mă ispiteşte cel puţin la a face comentarii. Iar dacă situaţia trenează, mă descopăr mai întâi impacientat, apoi nemulţumit, lamentându-mă de imperfecţiuni sau incertitudini. Dar nimic niciodată nu a rămas nerezolvat; ba încă s-a aranjat totul foarte bine şi într-o manieră cât se poate de simplă şi echilibrată, în deplină cunoştinţă că a fost ajutor „de la Cel de Sus”. Toată agitaţia mea interioară şi exterioară, chiar şi în rugăciune, s-a doved... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Târgu Ocna, Diaconeşti şi alte popasuri duhovniceşti

de Iulia Anamaria Mureşan

În perioada 15-16 februarie, 18 ascorişti au luat parte la pelerinajul organizat de ASCOR Cluj în amintirea mărturisitorului Valeriu Gafencu, cunoscut şi ca Sfântul închisorilor. Primul popas a fost la mănăstirea cu cea mai mare suprafaţă pictată din România – Izvorul Mureşul din judeţul Harghita. Maicile de acolo au multiple îndeletniciri, precum pictura, sculptura, tâmplăria, confecţionarea de balamale metalice pentru diptice, punţi pentru candele etc. Ajunşi la Târgu Ocna, ne-am bucurat de cuvintele unui fost coleg de celulă al lui Valeriu Gafencu, care ne-a amintit de felul de a fi al martirului. „Mă primea mereu cu un zâmbet ce îi lumina toată faţa” – îşi aminteşte bătrânul. De asemenea, am avut parte şi de vorbele întăritoare în credinţă şi în dorul pentru mărturisirea Ortodoxiei rostite de scriitorul Danion Vasile. În seara zilei de 15 februarie am asistat la slujba de Priveghere de la Mănăstirea Diaconeşti, unde am remarcat frumuseţea cântărilor intonate de maici, după care Părintele Amfilohie Brânză, duhovnicul mănăstirii, ne-a amintit că „Dumnezeu, în multa Sa iubire de oameni vrea ca toţi să ne mântuim” şi ne-a îndemnat să ne sârguim să simţim „prezenţa vie şi continuă... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Tabăra de iarnă de la Mărişel 2014

de Coordonator programe de tineret la Arhiepiscopia Clujului Radu Copil

O nouă ediţie a taberei de iarnă pentru copii şi adolescenţi s-a desfăşurat la începutul lui făurar. În perioada 3-7 februarie, Arhiepiscopia Clujului, în parteneriat cu ASCOR Cluj și cu nou înfiinţata ATCOR (Asociaţia Tinerilor Creștini Ortodocși din Cluj), a organizat la Mărișel două tabere de iarnă pentru 28 de copii și 50 de adolescenţi. Taberele s-au desfășurat în aceeași locaţie, dar în cabane diferite, cu voluntari proprii pentru fiecare categorie de vârstă (10 pentru adolescenţi și 5 pentru copii) şi cu un program specific vârstei participanţilor. Singurele activităţi comune au fost rugăciunea de dimineaţă și mesele principale ale zilei. Spre deosebire de taberele de vară, care durează 7 zile, aceasta a fost de doar 5 zile și 4 nopţi, pentru a le acorda elevilor şi timpul necesar pentru a se odihni, dat fiind că a fost organizată în vacanţa inter-semestrială, care a durat 9 zile, dar și pentru a reduce costurile aferente, dat fiind că iarna e o perioadă mai solicitantă din punct de vedere financiar pentru părinţi. Specificul taberei de iarnă a fost acela că din 4 zile de activitate, în două dintre ele s-a mers la săniuş, în celelalte două s-au organizat ateliere, iar cea de-a cincea zi a fost... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Seară de tineret organizată de ATCOR Cluj

de Iulia Anamaria Mureşan

Proaspăt înfiinţata Asociaţie a Tinerilor Creştini Ortodocşi – ATCOR – a demarat o serie de activităţi cu tinerii clujeni. Unul din evenimentele de cea mai mare amploare organizat de membrii asociaţiei până în prezent s-a desfăşurat în seara de 27 februarie, la biserica „Sfântul Prooroc Ilie” din cartierul Mărăşti: o seară de tineret adresată celor cu vârsta între 14 şi 35 de ani. Tinerii s-au adunat împreună pentru oficierea Vecerniei, după care au coborât în sala „Horeb” pentru a se bucura împreună de un program artistic prezentat de tineri de la diverse parohii din Cluj. La Vecernie, tinerii pricepuţi la strană au avut ocazia să cânte împreună cu cântăreţii, iar la finalul slujbei, Părintele paroh, Vasile Istrate, a rostit un cuvânt în care şi-a exprimat mulţumirea faţă de numărul atât de mare de tineri care au umplut biserica. Pe mica scenă din sala „Horeb” au urcat tineri pricepuţi în ale cântatului la chitară sau cu vocea, unii pasionaţi de poezie şi alţii cu talent actoricesc. Au fost prezentate patru scenete cu mesaj duhovnicesc, care au dat de gândit celor prezenţi în sală şi care au reprezentat, pentru unii, un impuls în plus de a participa mai des la întâlnirile de tinere... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

O altfel de biografie a Sfântului Grigorie de Nazianz Lansare de carte la Biserica Studenţilor

de Tatiana Onilov

Sfântul Grigorie de Nazianz – O biografie intelectuală este titlul cărţii ce a fost lansată la sfârşit de februarie, în cadrul unei întâlniri restrânse, la Biserica Studenţilor din campusul universitar Haşdeu. Părintele Adrian Podaru, cel care a tradus cartea Sfântul Grigorie de Nazianz – O biografie intelectuală, împreună cu Părintele Cătălin Pălimaru, directorul editurii Renaşterea şi cu Părintele Dinu Moş, au prezentat lucrarea scrisă de preotul britanic, John A. McGuckin, care de-a lungul anilor a desfăşurat o amplă activitate de documentare şi de cercetare a vieţii Sfinţilor Părinţi. Munca s-a dovedit a fi folositoare nu doar pentru occidentali, care în ultimele decenii, manifestă un interes sporit pentru scrierile patristice, dar şi pentru europenii răsăriteni, care au şansa să descopere un altfel de biografie a unui Sfânt. În deschiderea evenimentului, Părintele Cătălin Pălimaru a vorbit succint despre autorul britanic, subliniind faptul că Părintele John A. McGuckin, convertit la Ortodoxie, cu o activitate teologică vastă, în prezent slujitor la capela „Sfântul Grigorie”, aflată în jurisdicţia Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Americii şi Canadei, a avut acces la o serie de izvoare importa... mai mult