--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Februarie 2017, nr. 2 (322), an XXVIII (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

Darurile primite de om din întâlnirea cu Domnul Hristos

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

La început de februarie, pe data de 2, sărbătorim Întâmpinarea Domnului, unul dintre praznicele împărătești. Numită în greacă Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, sau, în slavă, Stretenia, aceasta ne aduce aminte de ziua în care Preasfânta Fecioară Maria, conformându-se Legii, s-a suit la templul din Ierusalim, la 40 de zile după nașterea Domnului, pentru curățirea ei. Se aducea jertfă un miel iar de nu-i va da mâna să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru ardere de tot și altul jertfă pentru păcat, și o va curăți preotul și curată va fi (Levitic 12, 8). Tot atunci Dumnezeiescul Prunc a fost întâmpinat de către Dreptul Simeon. De aceea sărbătoarea e numită Întâmpinarea Domnului, fiind trecută între sărbătorile Mântuitorului. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează că, atunci când s-au împlinit zilele curățirii lor, după Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, ca orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, și ca să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel (Luca 2, 22-24). La templu era Dreptul Simeon care L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum, slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului Tău Israel (Luca 2, 29-32). Idealul vieții lui Simeon era întâlnirea cu Hristos. Și acest ideal s-a împlinit. S-a împlinit pentru că dreptul Simeon avea calitățile spirituale necesare pentru o experiență duhovnicească de această anvergură. Ne spune Evanghelistul că era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui (Luca 2, 25).Prin urmare, era împodobit măcar cu patru virtuți: era drept, era cu frică de Dumnezeu, era încrezător în promisiunile lui Dumnezeu și era plin de Duh Sfânt. Virtuțile pe care le avea erau esențiale: în raport cu cerul era om cu frică de Dumnezeu, în raport cu semenii era drept, iar în promisiunile Scripturilor avea o încredere desăvârșită. Pe deasupra, datorită vieții sale sfinte, era plin de Duh Sfânt. U... mai mult


Comunicat de presă
--- pagina: 2

Îndemn la rugăciune, dialog şi coresponsabilitate socială

de Biroul de presă al Patriarhiei Române

Comunicat de presă 03.02.2017 Societatea românească este foarte tulburată în aceste zile, deoarece există un conflict între instituții majore ale statului şi, ca atare, o polarizare în rândurile populației. Deşi neutră din punct de vedere politic, Biserica nu este indiferentă în plan social, ci receptează orientările sau dorinţele majore ale poporului: dreptatea socială, diminuarea sărăciei şi creşterea nivelului de trai. În acest sens, trebuie continuată lupta anticorupție, iar cei vinovați trebuie sancționați, deoarece hoţia şi furtul degradează societatea în plan moral şi material. Totodată, lupta împotriva corupţiei nu trebuie folosită în scopuri politice partinice, iar sancţionarea şi folosirea penitenciarelor nu trebuie confundată cu exterminarea, deoarece scopul acestora este îndreptarea şi reintegrarea socială a celor care recunosc şi regretă faptele rele pe care le-au săvârşit. În acest context social polarizat şi fracturat, în calitatea ei de „factor al păcii sociale” (cf. Legea cultelor nr. 489/2006, art. 7, al.1), Biserica îndeamnă la rugăciune, dialog şi coresponsabilitate socială. Rugăciunea este necesară, deoarece luminează raţiunea, pacifică patimile egoiste şi cultiv... mai mult


Eseu
--- pagina: 2

Biserica în vremuri de criză

de Adrian Papahagi

Prin natura sa divino-umană, Biserica este cea mai complexă instituție. Mistic, ea este trupul lui Hristos și înseamnă comuniunea celor vii, viitori sau adormiți întru nădejdea învierii cu Cel care este Calea, Adevărul și Viața. Chiar dacă împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta, Biserica Lui se manifestă aici, ca moștenire lăsată apostolilor și, prin ei, nouă. Instituție și comunitate totodată, Biserica este ierarhie și mireni uniți prin mărturisirea lui Hristos și prin tradiția biblică, apostolică, patristică și recentă. Biserica este crez și taine, ierarhie și popor, tradiție străveche și deschidere eshatologică, este în timp și dincolo de el, în lume și dincolo de ea, este văzută și nevăzută, zid și duh. Ea este comunitate veșnic vie, dar totuși nu se limitează la oameni, și cu atât mai puțin exclusiv la ierarhi și cler. Ireductibilă la ziduri și denominații, ea sălășluiește totuși în clădiri de patrimoniu sau controversate, în spații culturale diferite. Scindată confesional și instituțional din cauza nevredniciei omenești, ea rămâne una, sfântă, sobornicească și apostolească întru Iisus Hristos. Cu această complicată alcătuire, Biserica se constituie într-un corp ca... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Țara Almăjului ca univers

de Alexandru Nemoianu

Întotdeauna lucrurile “mari” și “importante” (și încă mai vârtos soluționarea lor) pot fi aflate în detaliile existenței imediate și în “universul” (întotdeauna mic și la îndemână) care ne înconjoară. Câteva exemple pot fi ilustrative. Foarte adesea ne frământăm pentru problemele “mari” ale lumii și politicii naționale ori internaționale și suntem grăbiți cu soluții energice și îndrăznețe dar suntem mai șovăielnici atunci când întrebări similare ne privesc personal: care este starea din familia noastra?; suntem ori ba credincioși unul altuia?; ne gospodărim cu bună cuviință?; suntem capabili să rezolvăm cu pace diferențele ce le vom fi având cu neamuri ori vecini? etc., etc. În același timp ne străduim să aflăm despre locuri departate și cheltuim să vedem tărâmuri așezate peste mări și țări fără să băgăm de seamă că “universul” este lângă noi, efectiv cade pe fiecare dintre noi. Cu aceste gânduri în minte am îndrăznit să spun că Țara Almăjului din Banat este, în fond, “universul”. Țara Almăjului este o vale intramontană așezată în lungul râului Nergan (ori Nera cum au ales să-i spună învățați de ocazie). A fost locuită din vremi imemoriale, fără... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 3

Sfinţii Teodori Stratilat şi Tiron în imnografie şi iconografie

de Marcel Muntean

Făcând parte din categoria sfinţilor militari ce au vieţuit în veacul al IV-lea, Sfinţii Teodori Stratilat şi Tiron sunt prăznuiţi de Biserica Ortodoxă în luna februarie, la aproximativ o săptămână distanţă, respectiv, cel dintâi în data de 8, iar cel de-al doilea în ziua de 17 a lunii. Este, cu siguranţă, adevărat că, în Sinaxarul răsăritean, întâlnim mulţi sfinţi ce poartă numele de Teodor, nume cu semnificaţii adânci teologice, astfel cuvântul prin traducere din limba greacă desemnează Θεó-δὡρο - Darul lui Dumnezeu. Sfântul Teodor Stratilat a trăit în timpul împăratului Licinius (308-821), fiind originar din Evhaita, având slujbă militară de ordinul Stratilaţilor –στρατηλάτης, desemnând grad superior în armată, general. Sfântul Teodor avea în subordine cetatea Heracleea, cetate ce se afla în imediata apropiere a Mării Negre, de aceeea ea era numită şi Heracleea Pontica. Auzind de faptul că era creştin, însuşi împăratul a voit să-l cunoască. Zelul cu care Sfântul Teodor îl propovăduia pe Hristos, dar mai cu seamă cutezanţa cu care oşteanul a luat idolii de aur şi zeităţile din templu spre a le sfărâma şi a le împărţi săracilor l-au indignat foarte pe Licinius, c... mai mult


In memoriam
--- pagina: 4

Misiune și mărturisire ortodoxă în viața și scrierile bartolomiene

de Arhim Andrei Coroian

Întreaga viață și operă a mitropolitului-teolog Bartolomeu, dublat în persona sa de scriitorul și poetul Valeriu Anania, se impune ca fiind pătrunsă de etosul misiunii și al mărturisiri. Când spunem aceasta readucem în actualitate ceea ce Biserica și societatea românească trăia la un moment dat. De expemplu, 21 martie, 2001, când arhiepiscopul Bartolomeu împlinea 80 de ani, între cuvintele de admirație și apreciere cuprise în volumul omagial Logos, actulalul Patriarh, P.F. Daniel, î-l numea un artist liturg și un misionar – mărturisitor, iar Mitropolitul Antonie Plămădeală îl numea un simbol al ortodoxiei în Trasilvania. Vocația trăirii și a mărturisirii ortodoxe și evanghelice, a fost moștenirea cea de preț, venită pe linie maternă, de la cele șapte generații preoțești ale Mărgăriteștilor. Desigur, nu este mai puțin adevărat că în ultimul moștenitor, Valeriu-Bartolomeu, s-a arătat excepția. Trăirea, mărturisirea și misiunea ortodoxă sunt lucrări fundamentale ale Cuvântului întrupat și ale Bisericii Sale, iar oricare misionar și un mărturisitor este ales, pregătit și asistat de Hristos. El îi dă credință, răbdare, curaj, tărie, înțelelpciune, dar mai ales discernământ. Mitropolitul ... mai mult


Personalităţi duhovniceşti contemporane
--- pagina: 5

Arhiepiscopul Ioan Maximovici – lecție de sfințenie pentru omul contemporan

de Ierom. Dr. Benedict Vesa

Sfințenia nu este pur și simplu neprihănire, pentru care cel drept ar merita bucuria binecuvântării în Împărăția lui Dumnezeu, ci, mai degrabă, o astfel de dreptate prin care oamenii sunt plini de harul lui Dumnezeu, în măsura în care curge din ei asupra acelora cu care intră în contact. Mare este binecuvântarea lor; aceasta este generată de experiența personală a slavei lui Dumnezeu. Fiind plini de dragostea pentru oameni, care purcede din dragostea lui Dumnezeu, aceștia răspund nevoilor oamenilor și, la rugămințile lor, se fac mijlocitori și apărători pentru ei înaintea lui Dumnezeu”. Așa descria Sfântul Ierarh Ioan Maximovici măsura la care este chemat omul lui Dumnezeu. Se vede limpede o reașezare a standardelor evanghelice, un parcurs de la o dreptate morală, naturală, mult mai accesibilă omului firesc, la o sfințenie duhovnicească, ca dar al Duhului, generată de participarea personală la experiența lui Dumnezeu. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât, în vremurile actuale, standardele par să fie coborâte tot mai mult și, în consecință, chiar la nivel omiletic, chemarea evanghelică, din pricina dorinței unui confort aparent, să fie „ameliorată”, „adaptată”, adusă la mai îndemâna omului postm... mai mult


Recenzie
--- pagina: 5

Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, ediție revăzută și adăugită de Ioana Feodorov, Editura Idaco, București, 2014, 253 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

La mijlocul lui februarie 2017 se împlinesc zece ani de la trecerea la cele veșnice a „omului de mare cultură și de o profundă conștiință creștină ortodoxă”, Acad. Virgil Cândea (1927-2007), cum îl evoca acum un deceniu mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei. Distins istoric al culturii, teolog, filosof și diplomat al culturii române în lume, profesorul Cândea și-a dedicat întreaga viață cercetărilor și studiilor de istorie, medievistică, artă religioasă și patrimoniu național, lăsând în urma sa aproape patru sute de lucrări de istorie a spiritualității, a culturii, a mentalităților și diplomației, a cărții și a tiparului românesc, a creștinismului și a Bisericii Ortodoxe din spațiul sud-est european și levantin. În 2014, la șapte ani de la mutarea academicianului în eternitate, fiica sa, Ioana Feodorov, cercetător științific II la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, a dorit să omagieze memoria tatălui ei cum altfel decât prin republicarea primei sale cărți de autor, apărută în 1971, dedicată stolnicului Constantin Cantacuzino, fratele și unchiul celebrilor voievozi ai Țării Românești, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Cărturar umanist, poliglot, cu studii în ... mai mult


In memoriam
--- pagina: 6

Părintele Petru Toacsen (20 februarie 1927-12 ianuarie 2017)

de Mircea-Gheorghe Abrudan

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui”. În urmă cu câteva zile părintele Petru Toacsen s-a despărțit de neamul său și, aidoma Sfântului Apostol Pavel, se va fi grăbit să-L întâlnească pe Cel pe care l-a slujit ca diacon și preot vreme de mai bine de o jumătate de veac: 20 ani ca diacon al episcopilor Vadului, Feleacului și Clujului, Nicolae Colan și Teofil Herineanu, 18 ani ca preot paroh la istorica biserică Bob din central Clujului și alți 20 de ani ca slujitor la noua biserică Înălțarea Sfintei Cruci din cartierul clujean Plopilor. Născut la 20 februarie 1927 în Ciuperceni (jud. Gorj), pr. Petru Toacsen a absolvit Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea, apoi a studiat la Facultatea de Teologie din București și la Academia Teologică din Cluj, unde și-a luat licența în anul 1948. În toamna anului 1949 a fost hirotonit diacon de marele cărturar și patriot român, Nicolae Colan, care i-a apreciat calitățile vocale și statura fizică, fiind un ierarh căruia îi plăcea „să aibă prestanță în slujirile arhier... mai mult


In memoriam
--- pagina: 3

Pr. Ic. Stravrofor Petre Toacsen (1927-2017)

de Pr. Gheorghe-Dragoş Braica

Una din vocile de aur de altădată ale Catedralei noastre și ale ortodoxiei clujene s-a întors, după cuvântul Scripturii, în pământul din care am fost alcătuiți, iar sufletul s-a dus la Dumnezeu. Potrivit cercetărilor și concluziilor academicianului Iorgu Iordan în Dicționarul Numelor de Familie Românesti, cuvântul „Toacsen” vine de la toponimul „Tocsiminil”, întâlnit în Dobrogea (București, 1983, p. 455). Părintele Petre Toacsen s-a născut la 20 februarie 1927 în localitatea Ciuperceni, județul Gorj, ca fiu al părinților Dumitru (învățător) și Elisabeta. Scoala elementară și gimnazială le-a urmat la Strâmba-Vulcan, Gorj, și Seminarul teologic la Râmnicu-Vâlcea. În anul 1947 se înscrie la Institutul Teologic din București. Datorită vremurilor tulburi și frâmântate după încheierea celui de al doilea război mondial, în dorința de a-și continua studiile cât mai departe de casă pentru a-și pierde originea „nesănătoasă” urmează teologia la Cluj. În anul 1951 devine absolvent cu licență. După căsătorie a fost hirotonit de episcopul Nicolae Colan, și pentru calitățile sale vocale a fost reținut diacon pentru Catedrală. Împreună cu soția sa formau o tânără pereche atât de frumoasă, ... mai mult


Eseu
--- pagina: 6

Fiţi pelerini în Ţara Sfântă măcar odată în viaţă!

de Georgeta (Hagița)

Vine un moment în viaţa ta, în care, simţind, dorind, auzind, iei decizia şi pleci în pelerinaj. Pelerinul nu este un turist sau mai bine zis este un altfel de „turist”. Altele sunt căutările şi aşteptările lui. Altele şi răspunsurile. Iar acest moment din viaţa omului, nu are legătură cu vârsta, cu profesia sau cu funcţia acestuia. Abia când devii pelerin realizezi câţi pelerini există. Şi gustând bucuriile pelerinajelor, nu te mai desparţi de ele. Între acestea, „regina” este pelerinajul în Ţara Sfântă. Aici, Mântuitorul a dus viaţa lumească, trăind ca om între oameni. Aici, a trăit Maica Domnului, cea desăvârşită între femei, model de smerenie fiind. Aici, Sfinţii Apostoli au aflat de la Învăţătorul lor cum să-şi trăiască şi să-şi înţeleagă viaţa. Aici au trăit atâţia sfinţi... Când pui piciorul pe pământ, nu ştii pe urmele cărui sfânt ţi-a fost dat să calci. Şi începe să te doară nevrednicia ta. Punctul zero al oricărui pelerinaj în Ţara Sfântă (Israel) este Ierusalimul, respectiv Mormântul Mântuitorului. Am înţeles bine, mai ales ca pelerin, de ce Ierusalimul este „buricul pământului”. Fiindcă aici a avut loc un eveniment unic, care a schimbat nu doar istoria lu... mai mult


Recenzie
--- pagina: 7

Mitropolitul Antonie Plămădeală, altfel...

de Ierom. Maxim Morariu

Opera Cunoscut cu precădere datorită activităţii sale culturale, materializată în romanul Trei ceasuri în iad, tradus în mai multe limbi şi reeditat în mai multe rânduri (de exemplu, ediţia a II-a a apărut în anul 1993, la editura Junior Club din Bucureşti), în lucrări de istorie (cf. Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Elie Miron Cristea – documente, însemnări – corespondenţă, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1987; Idem, Dascăli de cuget şi simţire românească, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981; Idem, Lazăr-Leon Asachi în cultura română, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1985; Idem, Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în timpul dualismului Austro-Ungar în vremea lui Miron Romanul (1874-1898) - după acte, documente şi corespondenţe inedite, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1986; Idem, Pagini dintr-o arhivă inedită, Editura Minerva, Bucureşti, 1984), teologie (cf. Idem, Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi în Teologia contemporană, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 1972; Idem, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă, Ed... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Sinteza raportului sectorului administrativ-bisericesc (2016)

de Pr. Cristian Baciu

Situaţia administrativă a unităţilor bisericeşti Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului este alcătuită din 9 protopopiate cu 563 parohii, 157 filii, 30 de mănăstiri şi un schit. În anul 2016, din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei în municipiul Bistriţa s-a înfiinţat Parohia „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” . Activitatea organismelor parohiale Sinodul Mitropolitan s-a întrunit în şedinţă de lucru de trei ori: 3 februarie 2016, la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca; 18 octombrie 2016, la Mănăstirea Scărișoara Nouă, jud. Satu-Mare; 8 decembrie 2016 la Centrul Mitropolitan din Cluj-Napoca. Activitatea ierarhilor Activitatea pastoral-misionară a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit ANDREI în cuprinsul eparhiei, este evidenţiată de cele 121 Sfinte Liturghii, 57 de hirotoniri, 58 Sfinte Taine, 275 Ierurgii, 12 sfinţiri de biserici, 4 resfinţiri de biserici, 258 vizite pastorale în parohii şi filii, 69 vizite pastorale în mănăstiri, 66 vizite la aşezămintele bisericeşti sociale, medicale sau cultural-educaţionale, 103 vizite la şcolile teologice, ca şi de cele peste 1400 de audineţe acordate, de conferinţe susţinute la simpozioane sau... mai mult


Cronica
--- pagina: 8

Sinteza raportului activității sectorului economic (2016)

de Ec. dr. Sorin Câlea

n cursul anului 2016 au fost continuate lucrările pentru pictarea Catedralei Mitropolitane în tehnica mozaic cu o echipă condusă de către maestrul Viorel Maxim. Tot la Catedrala Mitropolitană s-a demarat realizarea unui proiect pe fonduri europene pentru restaurarea și pictarea în tehnica mozaic a monumentului istoric. Pentru necesităţile interne ale eparhiei şi alte evenimente deosebite s-a hotărât reabilitarea Căminului Preoțesc, astfel încât acesta să fie repus în circuitul firesc al activității Centrului Eparhial. În Campusul Teologic „Nicolae Ivan” s-au continuat lucrările de pictură la Capela „Sfântul Nicolae”, precum și la Căminul I al Campusului Teologic care a fost inaugurat în data de 3 octombrie 2016. Acest cămin dispune de camere de cazare cu două locuri și o cantină la demisol, care urmează să fie finalizată în cursul anului 2017. Universitatea Babeș-Bolyai a preluat în administrare căminul studențesc și a asigurat mobilarea camerelor de cămin. În cursul anului 2016 am contractat un credit pentru începerea lucrărilor la Centrul Misionar Social Sfântul „Apostol Andrei” situat pe Calea Turzii, nr. 2-14, care va asigura baza pentru întreaga misiune socială a Arhiepiscopiei noastre. Aici v... mai mult


Cronica
--- pagina: 9

Sinteza raportului sectorului cultural (2016)

de Pr. Bogdan Ivanov

U n eveniment important l-a reprezentat împlinirea a 80 de ani de la trecerea la cele veşnice a episcopului NICOLAE IVAN (1855-1936), ctitor de eparhie şi Catedrală. Evenimentul fost marcat printr-o Sfântă Liturghie arhierească urmată de slujba Parastasului, săvârşită în 7 februarie 2016 în Catedrala mitropolitană de către I.P.S. Părinte Mitropolit Andrei cu sobor de arhierei şi printr-un simpozion dedicat episcopului ctitor, organizat pe data de 8 februarie 2016. Cu acest prilej, prin implicarea părintelui Vicar eparhial Iustin Tira a fostretipărit şi lansat volumul monografic Pr. Prof. NICOLAE VASIU, Pr. Prof. IOAN BUNEA, Episcopul Nicolae Ivan 1855-1936. Ctitorul reînviatei Episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului. Studii şi Documente. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei în parteneriat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, Protopopiatul Beclean a organizat în perioada 10-11 noiembrie 2016, la Beclean, ediţia I a Conferinţei internaţionale Educaţie, religie şi familie în societatea contemporană (CIERFSC). Un pas înainte Opera Naţională Română Cluj-Napoca a organizatmiercuri, 23 martie, ora 19:3... mai mult


Cronica
--- pagina: 9

Sinteza raportului sectorului misionar-social (2016)

de Iustin Liciniu Câmpean

rganizaţional, Arhiepiscopia Clujului desfăşoară o lucrare misionară, de asistenţă socială, diaconală şi filantropică prin intermediul Sectorului misionar-social. În vederea dezvoltării structurilor asistenţă socială din Eparhie, sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului funcţionează mai multe asociaţii cu profil filantropic cu o activitate eficientă şi vizibilă în comunitate: Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”, Asociaţia „Sfântul Nectarie” Cluj, Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana”- Filiala Cluj-Napoca, Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie” şi Asociaţia Ortodoxă Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”. În sprijinul lucrării de misiune şi asistenţă socială din Eparhie se înscrie şi activitatea preoţilor misionari din cadrul Protopopiatelor, precum şi a celor 11 asistenţi sociali din cadrul Birourilor de Asistenţă Socială din teritoriu. De asemenea, în cadrul proiectelor sociale şi a asociaţiilor aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului sunt salariate 191 persoane, după cum urmează: 61 salariaţi- Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Cluj-Napoca (filiale: Bistriţa, Dej, Gherla), 48 salariaţi - Asociaţia Sfântul Nectarie Cluj, 47 salariaţi -Asociaţia Filantro... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Ianuarie 2017

de PS Vasile Someşanul

1 ianuarie: În Duminica Anului Nou, participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 6 ianuarie: Cu ocazia sărbătorii Botezul Domnului asistă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca; 7 ianuarie: În ziua sărbătorii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul este prezent la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 8 ianuarie: În Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, partcipă la Sfânta Liturghie; 15 ianuarie: Participă la Sfânta Liturghie în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 22 ianuarie: La Sfânta Liturghie, în Capela Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, este prezent în mijlocul elevilor seminarişti, unde rosteşte ecfonise şi binecuvântări; 28 ianuarie: Participă în Capela Seminarului Teologic, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, la rugăciunea de mulţumire prin care s-a deschis oficial şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale; 29 ianuarie: În mijlocul elevilor seminarişti participă la Sfânta... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

Istorie bisericească bistriţeană

de Dan Ciachir

Ca unul care cunoaşte de vreo două decenii Bistriţa, asupra căreia Arhiepiscopul de fericită amintire Bartolomeu m-a prevenit înainte să ajung acolo: „Să ştii că Bistriţa este un oraş foarte cultural”, şi clerul ei, am citit excelenta lucrare dedicată Ortodoxiei sale de către Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu într-o cheie mai degrabă afectivă decât istoriografică. Mircea Gelu Buta, personalitate deopotrivă medicală şi culturală, colaborând cu un strălucit teolog, profesorul Ioan Chirilă, a realizat, în urmă cu doi ani, o admirabilă reconstituire a unui alt teritoriu bisericesc vast şi prestigios. De data aceasta, asociatul său este un istoric, Adrian Onofreiu, arhivist de mâna întâi, care ştie să pună în pagină, atunci când este cazul, culoarea şi chiar poezia documentului. Pentru a-mi dovedi afirmaţiile, voi transcende cronologia volumului – lupta bistriţenilor pentru o parohie pravoslavnică are rădăcini în secolul al XVIII-lea –, oprindu-mă la o vizită întreprinsă de Mitropolitul Ioan Meţianu de la Sibiu, în toamna anului 1901, în tractul ortodox al Bistriţei. La data respectivă, existau un protopopiat bistriţean şi figuri clericale puternice, precum protoiereii Simion Molda şi, îndeosebi, Gr... mai mult


Breviter
--- pagina: 4

Un protest versificat

de Aurel Sasu

Luna ianuarie a fost întotdeauna, până în 1989, un început de anotimp cu dedicaţie: se aniversa, cu fast şi cu „profundă vibraţie”, ziua de naştere a conducătorului iubit. Prilej de exprimare a dragostei fierbinţi, nemărginite, înflăcărate şi nestrămutate pentru călăuza încercată pe drumul eroic şi fără precedent al edificării socialiste. Toate resursele media erau puse la dispoziţia geniului carpatin: se repeta, cu obişnuitul elan patriotic, aceeaşi biografie contrafăcută, se pregăteau, din timp, aceleaşi terne volume omagiale şi se reluau, într-un glas, aceleaşi editoriale cu miros de naftalină. Mediocritatea de serviciu ieşea la rampă: îşi exila complexele în reportaje, epopei şi elogii delirante, cu bucuria înspăimântată a insectelor născute să trăiască doar o zi. Între timp, cârmaciul eminent, biruitor şi falnic, dărâma cu buldozerul tot ce era istorie, cultură şi credinţă. Între 1977 (anul marelui cutremur) şi 1987, numărul bisericilor transformate în ruine ajunsese, numai în Bucureşti, la douăzeci. Între ele, şi Mănăstirea Văcăreşti, celebra ctitorie a familiei Mavrocordat (secolul al XVIII-lea), aşezământul cel mai important al vremii din sud-estul Europei. Aşa-zisa rezistenţă ... mai mult


Recenzie
--- pagina: 10

De la biserica din suflet, la biserica din spital

de Zorin Diaconescu

Biserica din spital, semn al convergenţei dintre ştiinţă şi religie, aşa cum demonstrează şi numeroasele ediţii ale simpozionului de Medicină și Teologie de la Bistriţa, apreciate în mediile academice din ţară şi din străinătate, este un fapt împlinit. Aşezarea oraşului pe harta manifestărilor spiritualităţii europene şi integrarea identităţii româneşti printre naţiunile clubului select, care şi-a făcut din respectarea drepturilor omului şi din libera circulaţie a persoanelor şi ideilor un nucleu în jurul căruia gravitează societatea, sunt fapte cu care ne-am obişnuit, în măsura în care suntem ispitiţi să nu le mai observăm, deoarece ni se par fireşti. Istoria demonstrează însă că lucrurile nu au stat întotdeauan aşa, iar repetabilitatea evenimentelor e amintită de cei care avertizează: necunoaşterea lecţiilor istorice este o cale aproape sigură de repetare a lor. O excelentă lecţie de istorie este cuprinsă în volumul „Biserica Ortodoxă din Bistriţa. O cronologie documentară”, de Mircea Gelu Buta şi Adrian Onofreiu, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016 - volum tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolit a... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Ianuarie 2017

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 ianuarie (Anul Nou, Sfântul Vasile cel Mare şi Tăierea împrejur a Domnului) La miezul nopţii trecerii dintre ani, în Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte o slujbă de Te-Deum şi rosteşte un cuvânt duhovnicesc. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Sfânta Liturghie şi rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot, pe diaconul Nicolae Cosmin Grecu, pe seama parohiei Pădureni, protopopiatul Gherla. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia şi rosteşte o cateheză. 2 ianuarie La Mănăstirea Nicula, participă la o întâlnire duhovnicească cu toată obştea. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. Este însoţit de PCuv. Arhim. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului. În biserica din Cutca, protopopiatul Gherla, oficiază Taina Sfântului Botez pentru pruncul Efrem, fiul părintelui paroh, Nicolae Muntean. Rosteşte un cuvânt de învăţătură. 3 ianuarie În cimitirul Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Satu-Mare, săvârşeşte slujba de sfinţire a Crucii aşezate la căpătâiul adormitei întru Domnul, Maria Eugenia Bob. Rosteşte un cuvânt de mângâiere. 4 ianuarie În sala de şedinţe a Centrului Eparhial din ... mai mult


Historia
--- pagina: 12

Patriarhul Justinian Frântură de omagiu unui mare Om

de Pr. Fabian Seiche

Justinian Marina (1901-1977), al treilea patriarh al României, s-a născut la 22 februarie 1901 în satul Suieşti, com. Cermegeşti, jud. Vâlcea. Părinţii se numeau Marin Ilie Marina şi Elena, primind la botez numele de Ioan. Tânărul a absolvit Seminarul teologic din Râmnicu-Vâlcea şi a fost numit învăţător în satul Olteanca, Vâlcea (1923-1924), apoi în comuna Băbeni (1924-1930), iar în 1924 a fost hirotonit preot de mir pe seama parohiei Băbeni. În 1929 a obţinut titlul de licenţiat în teologie. Părintele Ioan Marina a ajuns director la Seminarul teologic din Râmnicu-Vâlcea, apoi detaşat în acelaşi an (1932) ca preot la catedrala Episcopiei Râmnicului. Rămânând văduv (1935), fostul său profesor Irineu Mihălcescu – ajuns mitropolitul Moldovei – l-a numit arhiereu vicar al mitropoliei, în 1945. Peste doi ani a fost înscăunat mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Murind patriarhul Nicodim Munteanu (27 feb. 1948) a devenit patriarhul ţării, ales la 24 mai acelaşi an. Patriarhul Justinian era „un om practic, întreprinzător, specialist în cooperaţie şi militant politic în Partidul Naţional Ţărănesc al lui Maniu şi Mihalache”. „Justinian Marina nu a excelat în nimic. Nu era un cărturar ieşit d... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

„Lumina de sub obroc”

de Eliza Adelina Purcaru

La sfârșit de ianuarie, Biserica Studenților a găzduit o întâlnire specială cu domnul Vasile Adamescu, fost profesor la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca și un om deosebit. Persoană cu surdo-cecitate (dublă deficiență, de văz și de auz) survenită la vârsta de doi ani, domnul Vasile Adamescu a reușit, prin eforturile unei profesoare excepționale, doamna Florica Sandu, nu numai să comunice cu cei din jur, dar și să dobândească abilități intelectuale superioare și o vastă experiență de viață. Născut în 1944 în comuna Borcea, din județul Ialomița, Vasile Adamescu și-a pierdut auzul și vederea la doi ani, în urma unei răceli. Era vârsta la care încă nu se formează în memoria umană nicio amintire și la care limbajul verbal abia începe să se contureze prin primele cuvinte. Astfel copilul a trăit nouă ani fără să vadă, fără să audă, fără să poată vorbi, percepând lumea doar prin pipăit și vibrații. La 11 ani este adus și lăsat de tatăl său la Liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca. Aici, o femeie și un dascăl remarcabil, Florica Sandu, a cerut și a obținut înființarea în regim special a unei clase cu un singur elev și și-a dedicat întreaga viață proces... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13de Tudor Moisoiu

student medicinist, organizatorul atelierului de prim ajutor De la începutul anului universitar, membri ai ASCOR Cluj și ai comunității Bisericii Studenților desfășoară un nou atelier, cel de acordare a primului ajutor. O echipă de studenți mediciniști, medici specialiști și rezidenți le oferă tinerilor posibilitatea de a-și însuși gesturile salvatoare care se cer în situații de urgență până la sosirea Ambulanței ori a SMURD-ului. Printre primele învățături ale Părintelui Ciprian Negreanu, preotul misionar și duhovnicul multor tineri din cadrul comunității Bisericii Studenților, care au creat un ecou interior puternic este aceea că „Pomul după roade se cunoaște, iar omul după fapte”. Prin prisma acestui gând, a venit vremea primei analize a atelierului de prim ajutor desfășurat de un semestru la Biserica Studenților. Cel mai important pentru mine a fost să descopăr cum pedagogia este arta supremă de care ai nevoie pentru a transmite mai departe cunoștințele dobândite. Iar pedagogia are la bază empatia și dragostea față de cei cărora le vorbești. Trebuie menționat că noi, mediciniștii, suntem constant dornici de o modificare a stilului de predare și a relației student-profesor, întrucât este clară ... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

În plină iarnă, în pelerinaj pe jos la Mănăstirea Nera

de Silviu Mincu

Această relatare este scrisă de Silviu Mincu, organizatorul tututor pelerinajelor pe jos care bucură sufletele atâtor tineri de aproape doi ani. Alături de părintele său duhovnic, Părintele Ciprian Negreanu, Silviu este inima și creierul din spatele fiecărei „aventuri duhovnicești” care îi scoate pe pelerini din confortul spațial și sufletesc, ducându-i de fiecare dată în locuri binecuvântate, cu povești care altfel ar rămâne necunoscute sau uitate. Cunoscând mai bine decât oricine toate întâmplările și trăirile din spatele „cortinei”, Silviu a reușit să ilustreze într-un mod personal și atât de caracteristic lui principalele momente ale acestui pelerinaj în plină iarnă. Astfel, chiar și cei care nu au putut să participe, pot cuprinde foarte bine măcar puțin din atmosfera acestei împreună-umblări și din bucuria prilejuită de surprizele cu care Dumnezeu i-a răsplătit, ca de fiecare dată, pe pelerinii din comunitatea ASCOR și a Bisericii Studenților și nu numai. Ca în fiecare pelerinaj, principala grijă e ce fac dacă nu mă trezesc la timp. Dar se pare că ajută Maica Domnului pentru că sar din pat de fiecare dată la prima alarmă a telefonului. De data aceasta, o altă grijă a fost frigul: „Ce ne face... mai mult