--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iunie 2013, nr. 6 (278), an XXIV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1

O nouă poartă a cerului în Ţara Năsăudului

de PF Patriarh Daniel Ciobotea

Înaltpreasfinția Voastră,[1] Preasfințiile Voastre, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, Onorate Oficialități și Dreptmăritori Creștini, u vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu împreună-lucrarea Preasfântului Duh s-a ctitorit Mănăstirea de la Salva, din Țara Năsăudului. Hramurile bisericii sunt „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Martiri Năsăudeni”, de la a căror mucenicie se împlinesc anul acesta 250 de ani. Construcția începută în anul 1996, pe timpul vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, s-a ridicat cu multă trudă de către soborul de maici, având-o în frunte pe Stavrofora Emanuela Moisa. La ridicarea Mănăstirii Salva au ajutat şi unii demnitari de stat, precum şi mulţi credincioşi, pe care Dumnezeu îi va răsplăti cu darurile Sale cereşti. Locul unde este construită mănăstirea aminteşte de mărturisirea jertfelnică a credinței ortodoxe, când aici a fost zdrobit cu roata moș Tănase Todoran din Bichigiu şi au fost ucişi încă alţi trei mărturisitori, în anul 1763. Credinţa lor puternică şi curajul lor vor rămâne întipărite în memoria urmașilor, mai ales după ce Biserica Ortodoxă Română i-a trecut în rândurile sfinţilor din Calendar, cu zi de pomenire în 12 noiembrie. Pe terenul donat de credincioasa Varvara Cotuțiu, în anul 1996, s-a pus piatra de temelie pentru noua biserică, spre a fi „ctitorie pentru veșnicie”. Avem credinţa şi nădejdea că „Izvorul Tămăduitor” al lui Hristos şi al Maicii Domnului, pentru rugăciunile Sfinților Năsăudeni, va alina multe dureri și va aduce multă mângâiere în sufletele credincioșilor care aleargă la acest locaş de închinare. Invitat fiind să târnosesc această frumoasă biserică, ea fiind o nouă poartă a cerului în Ţara Năsăudului, aș fi venit cu bucurie, dar multele responsabilități de la Patriarhia Română nu mi-au îngăduit să fiu prezent fizic la acest moment solemn. Cu sufletul, însă, sunt în rugăciune cu toţi cei prezenţi la acest sfânt şi mare eveniment. În comuniune spirituală frăţească şi părintească, chemăm ajutorul Maicii Domnului cu rugăciunea pe care ne-o oferă condacul sărbătorii de astăzi: „Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, îmi dăruiești mie, izvorând pururi, curgerile harului tău mai presus de cuvânt”. Cu ... mai mult


In memoriam
--- pagina: 6

Preotul Vasile Coţia, adormit în Domnul (1957-2013)

de Pr. Vasile Nemeş

Părintele Vasile Coția de la parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca s-a născut la data de 12 septembrie 1957, în localitatea Feldru, jud. Bistrița-Năsăud din părinții Octavian și Nastasia. A urmat școala primară și gimnazială în localitatea natală în perioada 1964-1973, după care, însuflețit de atmosfera de evlavie și credință din familie, manifestând vocație pentru misiunea preoțească s-a îndreptat spre Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Astfel, în urma examenului de admitere, a urmat cursurile acestei școli în perioada 1973-1978, obținând la examenul final de diplomă media 9,20. După efectuarea stagiului militar, a urmat timp de patru ani cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu pe care le-a absolvit în anul 1983, când și-a susținut teza de licență cu titlul „Istoria vieții bisericești din Țara Năsăudului”, notată cu 100, încheind ca șef de promoție. În anul 1980 s-a căsătorit cu tânăra Pașcu Mărioara din aceeași localitate, Dumnezeu binecuvântându-le căsnicia cu doi copii : Vasile (1985) și Horia Nicolae (1993). Înaltpreasințitul Părinte Arhiepiscop Teofil Herineanu, apreciindu-i rezultatele de excepție la învățătură și purtare din timpul anilor de studii l-a nu... mai mult


Cronica
--- pagina: 2

Sfinţirea noii biserici a Mănăstirii Salva

de Arhim. Teofil Roman

Vineri, 10 mai 2013, biserica cea nouă a Mănăstirii Salva, cu Hramurile: „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Mucenici și Mărturisitori Năsăudeni”, a fost târnosită de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Evenimentul a avut loc într-o zi în care s-au împlinit 250 de ani de la revolta grănicerilor năsăudeni de pe platoul „Mocirla” din Salva, din 10 mai 1763, condusă de bătrânul Tănase Todoran din Bichigiu, recunoscut astăzi ca Sfântul Mucenic și Mărturisitor Atanasie Todoran și rânduit să fie ocrotitorul acestei sfinte biserici. Nimeni nu s-a gândit să potrivească lucrurile în felul acesta, ci a fost o potrivire a providenței și un semn că în dorința credincioșilor din Salva, în frunte cu păstorul lor, P. C. Pr Dumitru Morar, de a construi o mănăstire, s-a manifestat dorința Sfinților Mucenici Năsăudeni de a se înălța pe aceste meleaguri un sfânt locaș în care să se pomenească și să se preamărească jertfa lor, spre slava lui Dumnezeu și spre întărirea credinței ortodoxe în aceste ținuturi. În mai 1994, locul ales pentru zidirea mănăstirii era aproape pustiu, locuit doar de văduva Varvara Cotuțiu, o cr... mai mult


Tableta lunii
--- pagina: 3

Capela Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici

de Alexandru Nemoianu

În luna octombrie 2010, am avut cinstea să fiu invitat şi să iau parte la Simpozionul de pomenire a eroului almăjan şi titanului generaţiei româneşti „de la ’48”, Eftimie Murgu. Lucrările Simpozionului, ţinut în incinta Liceului teoretic din Bozovici, s-au desfăşurat cu eleganţă şi exemplar spirit ştiinţific. Cu siguranţă că el va duce la încă mai buna cunoaştere a marelui Eftimie Murgu. Dar, cu acest prilej, am avut fericita ocazie să văd, pentru mine întâia dată, capela ortodoxă a Liceului. Este aşezată în ceea ce fusese vechiul „podrum”, pivniţa liceului. Un spaţiu care nu mai era folosit şi care fusese lăsat în părăsire. Concepţia de amenajare a fost efectiv binecuvântată. Spaţiile fostului podrum au fost transformate şi capela, modestă în dimensiuni, dar impresionantă în duh, s-a alcătuit. Aici sunt toate cele necesare unei Biserici Ortodoxe, dar cumva mai mici, în miniatură. Ceea ce ajută enorm pe cel care se roagă acolo. Faptul că va trebui, cel care se roagă, să coboare câteva trepte şi să intre într-o penumbră solemnă şi tăcere impunătoare, va spori atmosfera de evlavie. În plus, icoanele capelei, făcute de „amatori” credincioşi, sunt de o frumuseţe şi eleganţă efectiv sfâşietoar... mai mult


Theologica
--- pagina: 3

„Bolnav am fost şi M-aţi cercetat” (Matei 25, 36)

de Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ

A* avea grijă de cei bolnavi este o mare virtute. În Teologia Morală este considerată una din faptele milei trupeşti. Impulsul interior pentru această lucrare ar trebui să fie dragostea creştină, dar, dacă din punct de vedere duhovnicesc n-am ajuns la această măsură, să fim măcar pragmatici: slujindu-i pe bolnavi Îl slujim pe Domnul Hristos şi ajungem în paradis. Gândindu-ne că omul bolnav are şi suflet şi trup, realizăm că suferinţa este şi spirituală şi trupească. De aceea, pe lângă doctorul trupurilor este importantă în spital şi prezenţa preotului. La urma urmei, Doctorul cel Mare, care vindecă şi sufletele şi trupurile, este Mântuitorul. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune în acest sens un lucru important: „În limba ebraică Iisus înseamnă Mântuitor, iar în limba greacă Cel care vindecă. Căci El este doctorul sufletelor şi al trupurilor şi tămăduitorul celor ţinuţi de duhuri rele. El vindecă şi ochii orbilor, dar, în acelaşi timp, luminează şi minţile. El este doctorul şchiopilor, dar îndreaptă şi picioarele păcătoşilor spre pocăinţă. Spune paraliticului să nu mai păcătuieşti; dar spune şi ia-ţi patul tău şi umblă. Pentru că trupul lui se paralizase din pricina păcatului sufletului, a ... mai mult


Ştiri
--- pagina: 3

Simpozion de Medicină şi Teologie (Bistriţa, ediţia a XII-a)

de Andreea Pâgleşan

La Bistriţa s-a desfăşurat, în perioada 13-14 mai, cea de a XII-a ediție a Simpozionului ortodox de medicină şi teologie organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Protopopiatul Bistriţa, Societatea Română de Bioetică, Uniunea Medicală Balcanică din România, Asociaţia Medicală Română filiala Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa. Coordonatorul principal al activităţilor organizatorice pregătioare ale simpozionului a fost şi în acest an d-ul prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta. Simpozionul a fost găzduit de saloanele hotelului Metropolis din municipiu și în cadrul său au avut loc comunicări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri și discuții pe cele două teme ale secţiunilor principale: „Creştinul în faţa suferinţei şi a morţii“ şi „Biserica în spital (Diaconie, Taumaturgie)“. Au participat zeci de teologi, medici, psihologi din majoritatea centrelor universitare din ţară, precum şi oaspeţi din străinătate. În prima parte a Simpozionului de Medicină și Teologie de la Bistrița a fost abordată de către participanți tema: „Comunicarea cu pacientul în fază terminală și familia acestui... mai mult


Ştiri
--- pagina: 4

Părintele Rafail Noica a conferenţiat la Cluj-Napoca

de Andreea Pâgleşan

Mii de credincioşi au participat joi, 30 mai 2013, la conferința „S-a dus să-L vadă precum este”, susținută de Părintele Rafail Noica în sala Auditorium Maximum a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Datorită numărului foarte mare de oameni veniţi din alte judeţe ale ţării şi chiar din străinătate, sala a devenit neîncăpătoare. Astfel, organizatorii au instalat în foaierul Colegiului Academic un videoproiector, pe care a fost transmisă conferința susținută de părintele Rafail Noica. Evenimentul a avut loc la iniţiativa Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi cu participarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din municipiu, şi a fost prilejuit de împlinirea a 20 de ani de la mutarea la Domnul a Arhimandritului Sofronie Saharov. În debutul întâlnirii duhovnicești, ÎPS Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei i-a mulțumit părintelui Rafail că a acceptat invitația de a veni la Cluj și de a vorbi despre virtuțile marelui părinte duhovnicesc, Sofronie Saharov. Părintele Rafail Noica, un adevărat trăitor al Ortodoxiei şi un vieţuitor al unei sihăstrii din zona Lăzeşti, Munţii Apuseni, a elogiat personalitatea marelui părinte duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe Sofronie Saharov și a arătat viața plină d... mai mult


Evocare
--- pagina: 4

„S-a dus să-L vadă precum este” Douăzeci de ani de la trecerea întru cele veşnice a Părintelui Sofronie Saharov (1896-1993)

de Ierom. Rafail Noica

Fragment din conferinţa părintelui Rafail Noica, 30 iunie 2013, Sala Auditorium Maximum, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. IPS Andrei: Astăzi, pentru noi este o zi de sărbătoare. Părintele Rafail a venit la Cluj… pentru ca împreună să punctăm acest moment important din viaţa spirituală a Bisericii Ortodoxe: trecerea a douăzeci de ani de la plecarea în eternitate a părintelui Sofronie Saharov [11 iulie, 1993]. Pr. Rafail: Mulţumesc Înalt Preasfinţite! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toţi! Mă bucur să văd atâta căutare, până la urmă, către părintele Sofronie... Treizeci de ani am fost lângă părintele Sofronie, treizeci de ani în care îl auzeam vorbind sau citeam din scrierile lui şi aş fi dorit ca lumea întreagă să audă cuvintele acelea. Dar bineînţeles că, născut pe pământurile acestea şi în neamul acesta românesc, mai întâi de toate mă gândeam: „O, de s-ar auzi în România cuvintele astea!”. De ce?, nu ştiu. Eu nu ştiam prea multe despre Biserică atunci când am plecat din România, dar simţeam că ce auzeam noi de la părintele era ceva rar, era ceva de calitate, care convingea sufletul şi, parcă, convingea până şi oasele, ceva ce nu auzisem de la alţii, cerea ce nu auzisem nicăieri. Aveam douăz... mai mult


Breviter
--- pagina: 5

Eroii nu au dreptul să plângă

de Aurel Sasu

Încet, încet, Mitropolitul Bartolomeu Anania începe să fie uitat. Nu e o constatare, este un fapt. Porunca divină, cum se ştie, reclamă iubirea aproapelui. Or, iată, după numai doi ani, Mitropolitul e prea departe de noi să mai poată fi iubit. De ce? Din multe motive, despre care voi vorbi cu alt prilej! Să ne amintim, totuşi! La 1 iunie 1946, preşedinte delegat al Centrului studenţesc „Petru Maior”, tânărul student la medicină declară greva de protest şi revendicare a studenţilor din Universitatea Daciei Superioare. Doar cu câteva zile înainte, fusese devastat Căminul „Avram Iancu” şi fuseseră arestaţi patrusprezece martori nevinovaţi, din ordinul abia instalatei administraţii comuniste. Călugărul sărac, venit să studieze medicina, s-a trezit, deodată, în postura de erou naţional, furat de vâltoarea evenimentelor şi de ieftine orgolii regretate mai târziu. La 25 de ani, apărase, plin de curaj, onoarea studenţilor în faţa teribilului Ministru de Interne, Teohari Georgescu, vorbise revoltat din balconul Prefecturii şi ţinuse, în amfiteatrul Colegiului Academic, un discurs de patru ore şi jumătate în delirul admirativ al tinerilor insurgenţi. Acolo îl surprinde vestea exmatriculării din Universitate, la iniţiativa duplic... mai mult


Teologie şi Filosofie
--- pagina: 5

Paradoxul înstrăinării

de Nicolae Turcan

S-a vorbit mult despre conceptul de înstrăinare sau de alienare, în special în legătură cu filosofia marxistă. Pretențiile discursului marxist sunt mai mult decât punerea unui diagnostic: odată stabilită definiția înstrăinării muncitorului, nevoia unei soluții devine atât de urgentă, încât marxismul consideră că trebuie impusă cu forța. Omul se înstrăinează de adevărata sa natură prin muncă, spune Marx, dar faptul acesta va dispărea de la sine odată cu evoluția societății și abolirea capitalismului. Violența revoluționară apare în acest punct al necesității abolirii capitalismului și e justificată de faptul că „evoluția” către comunism trebuie forțată să vină, pentru că e pe cât de științifică, pe atât de logică, de vreme ce materialismul dialectic și istoric o explică atât de convingător. Nu este locul aici pentru detalii și pentru critica acestei teorii. Am dorit doar să subliniem caracterul alienat al omului și să ne întrebăm dacă acesta nu e cumva o trăsătură definitorie, care depășește cu mult raporturile muncitorului cu capitalul, cu munca sa, cu propria-i natură și cu ceilalți, cum consideră Marx. Este omul, așadar, un animal rațional înstrăinat? Dacă răspunsul este afirmativ, atunci ... mai mult


Evocare
--- pagina: 5

Mărturia de credinţă a unui cântăreţ de operă

de Mircea Gelu Buta

Oamenii încearcă să-şi exprime credinţa în diverse forme şi locuri. Unii o descoperă în suferinţă, alţii în pietate şi smerenie, iar alţii, ce-i drept puţini, o întrevăd în starea de voioşie, urmând sfatul Mântuitorului care ne spune: „Bucuraţi-vă!” În Jurnalul fericirii, părintele Nicolae de la Rohia îi îndeamnă pe credincioşi să caute „isihia”, adică fericirea, pretutindeni, nu numai la Sfântul Munte. Probabil că la acest lucru s-a gândit şi maestrul Constantin Pavel când, în toamna anului 1926, regiza pe scena Operei Naţionale Române din Cluj spectacolul „Le jongleur de Notre Dame”, transpunerea scenică a unei binecunoscute nuvele a lui Anatole France, inspirate din Pateric. Măscăriciul, admirabil interpretat de Constantin Pavel, face ce ştie mai bine şi ce poate, în faţa icoanei Maicii Domnului cu Pruncul, aducându-şi prinosul pe singurul drum ce-i stă deschis, cel al giumbuşlucurilor, adică saltimbancul nu voia să ofere alt cult Fecioarei decât dansul său în faţa icoanei, exprimându-şi astfel iubirea-i plină de viaţă. Priorul, ascuns după un stâlp, priveşte îngrozit spectacolul, însă, spre surprinderea tuturor, Pruncul începe să râdă şi să bată din palme, iar Maica Sa şterge cu maram... mai mult


Cronica
--- pagina: 6

Conferinţa Internaţională Poate teologia ortodoxă să fie contextuală? Abordări concrete din Tradiţia ortodoxă (23-28 mai 2013, Cluj-Napoca)

de Pr. Florin-Cătălin Ghiţ

Conferința Internaţională organizată în perioada 23-28 mai la Cluj-Napoca a fost găzduită de Facultatea de Studii Europene şi a reunit teologi ortodocşi din numeroase ţări, pentru a lua în discuţie abordarea unor subiecte fierbinţi şi provocări de anvergură de pe agenda lumii şi societăţii contemporane, din perspectiva Tradiţiei bisericeşti şi a potenţialului patristic al teologiei ortodoxe. Manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat sub auspiciile Academiei de Studii Teologice din Volos, ale Institutului Român de Studii Inter-ortodoxe, Inter-confesionale și Inter-religioase / INTER (Cluj-Napoca), Orthodox Christian Studies Center of Fordham University (New York), Chair of Orthodox Theology de la Universitatea din Münster, Christian Cultural Center / Institute for the Study of Culture and Christianity (Belgrade), St Andrews Biblical Theological Institute (Moscow) și European Forum of Orthodox Schools of Theology/ EFOST (Bruxelles), în colaborare cu Mitropolia Clujului și Facultatea de Teologie a Universității Babeș-Bolyai/UBB (Cluj-Napoca). Conferința a fost finanțată de Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria Cluj, Consiliul Județean Cluj și de diferite mânăstiri și companii. Printre participanții la conferinţă s-au numărat: p... mai mult


Tinerii în Biserică
--- pagina: 7

Consolidarea învăţământului confesional la Cluj-Napoca

de Pr. Liviu Vidican-Manci

În perioada interbelică școlile ocrotite și stimulate de Biserica Ortodoxă au fost numeroase, iar în urbea noastră două erau foarte cunoscute: Școala de fete „Doamna Stanca” și Liceul de băieți „Simion Ștefan”. De aceea, unul dintre marii pedagogi ortodocși din anii ‘30 spunea că „învățământul religios, în școala românească a făcut reale progrese. Căci deși greutățile școalei de după războiu au fost mai mari, atmosfera școalei i-a solicitat mai mult progres în direcția aceasta. După cum am văzut la ameliorarea stării învățământului religios a contribuit atât stăruința preoțimei ortodoxe române din întreaga țară, cât mai ales și organizarea școalelor minoritare din Ardeal, unde învățământul religios n-a putu fi atins, pe motiv de respect confesional, din partea Statului român”(pr. prof. dr. Mihail Bulacu, Pedagogia Creștină, 1935, ediție anastatică Școala Brâncovenească, Constanța, 2009, p. 85). Din nefericire, anul 1948, prin deciziile luate de conducerea vremii, a lovit puternic în școlile pomenite de pr. Bulacu, acestea fiind închise. După căderea cortinei comuniste și instaurarea regimurile democratice românești au început și marile transformări în sectorul românesc de învățămâ... mai mult


Tinerii în Biserică
--- pagina: 7

Centrul Misionar pentru Tineret „Preot Profesor Ioan Bunea” (Sângeorz-Băi) Un an de la punerea pietrei de temelie

de Pr. Tudor Mudure

În data de 26 aprilie 2012, Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoţi, a pus piatra de temelie la Centrul Misionar pentru Tineret „Preot Profesor Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi. În decursul acestui an, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei sale, s-au desfăşurat diverse campanii de informare şi strângere de fonduri pentru a putea demara lucrările de la viitorul centru. În acest sens amintim dineul şi spectacolul caritabil organizate de către Arhiepiscopia Vadului Feleacului şi Clujului în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud. Construcţia propriu-zisă a început în luna noiembrie a anului trecut, iar stadiul curent al lucrărilor este la nivel de parter. Ansamblul va cuprinde două corpuri unite printr-o pasarelă la al doilea nivel, parterul fiind compartimentat astfel: în corpul A- zona de primire, bucătăria cu spaţiile anexe, depozite, sală de mese, grupuri sanitare şi circulaţii verticale, iar în corpul B-sală multifuncţională cu foaier, grupuri sanitare şi spaţii anexe. Mansardele vor fi constituite exclusiv din locuri de cazare, în camere cu grupuri sanitare proprii, însumând un total de 64 de locuri de cazare. Menirea acestui centru este de a oferi un climat co... mai mult


Patristica
--- pagina: 8

1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Milano

de Pr. Lucian Greabu

Omagierea Sfinţilor Împăraţi întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena, are loc în acest an, când se împlinesc 1700 de ani de la Edictul de la Milan, prin care se legifera libertatea religioasă a creştinismului, încetând astfel persecuţiile împotriva creştinilor, derulate pe o perioadă de aproape trei secole. Împăratul Constantin cel Mare este una din personalităţile marcante care au trăit de-a lungul timpului, fiind primul care a dat, prin Decretul de la Milan din 313, deplina libertate de manifestare a cultului creştin, care devine „religio licita”, adică religie oficială pe întreg cuprinsul Imperiului roman[1]. Creştinii au fost întotdeauna obiectul unor discriminări locale în imperiu însă împăraţii mai timpurii au avut o atitudine mai rezervată în privinţa acestora, motiv pentru care nu au emis legi împotriva lor. Această stare de lucruri s-a perpetuat până prin anul 250 când, sub conducerea lui Deciu şi Valerian s-au emis legi contra creştinilor, prin care li se cerea să aducă sacrificii zeilor, sub ameninţarea cu închisoarea, iar dacă nu cedau li se aplica pedeapsa cu moartea. După ascensiunea la putere a lui Gallienus în anul 260, aceste legi au fost suspendate, însă, după venirea la conducerea imperiulu... mai mult


Patristica
--- pagina: 8

Sfântul Niceta de Remesiana (366-414)

de Vasile Rojneac

Alături de praznicul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la data de 24 iunie, Biserica mai face pomenirea „celui între Sfinți Părintele nostru Niceta, Episcop de Remesiana”. Acest prestigios ierarh al Bisericii primare a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, fiind originar din Dacia Mediterranea și a păstorit în calitate de episcop Eparhia Remesiana (astăzi localitatea Bela Palanka din Serbia) între anii 366 și 414. Prima parte a vieții sale a rămas necunoscută, urmând ca din anul 366 să-l întâlnim menționat în izvoarele de specialitate de către episcopul Paulinus de Nola (353-431), de preotul Ghenadie de Marsilia (492-505), de istoricul bisericesc Cassiodorus (490-583) și de papa Inocențiu I (402-417). De la Paulin de Nola aflăm că Sfântul Niceta era episcopul daco-romanilor din Remesiana și că a propovăduit Evanghelia lui Hristos în limba latină, printre popoarele barbare din dreapta și stânga Dunării, în ținuturile dacilor, bessilor, sciților și goților, fiind un izvor nesecat de ortodoxie și contribuind prin misiunea sa la încreștinarea și romanizarea acelor popoare. În anii 398 și 402, Sfântul Niceta va face două vizite Sfântului Paulin, la Nola, oraș situat în Italia. ... mai mult


Arta Sacra
--- pagina: 9

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel: Icoana comuniunii creştine

de Marcel Muntean

Corifei ai Sfinţilor Apostoli şi urmaşi ai lui Hristos, prin sacrificiul lor, Sfinţii Petru şi Pavel sunt prăznuiţi în aceeaşi zi de 29 iunie, atât în Biserica Ortodoxă cât şi în cea Romano-Catolică. Contemporani cu Mesia, au propovăduit Evanghelia în părţi diferite ale lumii antice, fiind martirizaţi la Roma în anul 67, în timpul împăratului Nero. Sfântul Apostol Petru, fiul lui Iona, era pescar din Betsaida, localitate de lângă Marea Galileii. Numele său era Simon, dar Hristos îl va numi Chefa (adică Petru, ce se traduce piatră). Pescar la lacul Ghenizaret, el va fi chemat de Mântuitorul spre a deveni pescar de oameni. Apostolul Petru L-a propovăduit pe Domnul în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică, Babilon şi la Roma. Conform tradiţiei, fost răstignit cu capul în jos. Sfântul Apostol Pavel a fost un iudeu foarte învăţat, originar din Tarsul Ciliciei şi se numea Saul. A ucenicit lângă marele Gamaliel, unul dintre cei mai înţelepţi dascăli din vremea sa. Dacă la început a fost unul dintre cei mai înfocaţi persecutori ai creştinilor, după întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului şi convertirea sa la dreapta credinţă, el a devenit unul dintre cei mai înfocaţi propovăduitori ai Împărăţiei lui Hristos. Apost... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Mai 2013

de PS Vasile Someşanul

1 Mai: Oficiează Sfântul Maslu în biserica „Sfântul Dimitrie Basarabov” din Cluj-Napoca. 2 Mai: Oficiază Denia celor 12 Evanghelii în „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca. 3 Mai: Oficiază Slujba Prohodului Domnului în biserica din parohia Măguri, prot. Huedin. 5 Mai: Oficiază Slujba Sfintei Învieri și Sfânta Liturghie în parohia „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca. 6 Mai: Slujește Sfânta Liturghie la Mânăstirea Nicula și participă la agapa cu membrii Comitetului de Inițiativă pentru restituirea mânăstirii. Oficiază Vecernia în biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Cluj-Napoca. 7 Mai: Slujește Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca. Oficiază slujba Vecerniei la paraclisul Căminului de Bătrâni din Bistrița. 8 Mai: Asistă la Te Deumul oficiat în Paraclisul Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din Cluj-Napoca de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei la inaugurarea primilor bolnavi. 9 Mai: Oficiază slujba Vecerniei la hramul Mânăstirii „Izvorul Tămădurii” de la Salva, prot. Năsăud. 10Mai: Slujește Sfânta Liturghie la hramul Mânăstirii „Izvorul Tămăduirii” de la Salva în sobor d... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 10

Circuit în Franţa 17 – 30 iulie 2013

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

ZIUA I: 17 iulie Cluj – Napoca ( ora 10.00) – Oradea – Budapesta – Viena: Primăria, Parlamentul, Teatrul Naţional, Domul Sf. Şefan, Palatul Hofburg (exterior) Cazare ZIUA II: 18 iulie Abaţia de la Melk – Salzburg: Cetatea Hohensalzburg şi Domul. Cazare. ZIUA III: 19 iulie Lacul Chiemsee (Castelul Herrenchiemsee) – Munchen: piaţa centrală şi Domul – Strasbourg. Cazare ZIUA IV: 20 iulie Strasbourg: Catedrala Gotică, ceasornicul – Paris: tur de oraş. Cazare ZIUA V: 21 iulie Versailles – Paris: Muzeul Louvru, timp liber în oraş. ZIUA VI: 22 iulie Deplasarea cu transport public în Paris: Biserica Notre Dame, Turnul Eiffel, Champ de Mars, Champs Elisee, Arcul de Triumf, Domul Invalizilor, Catedrala Sacre Coeur (cazare); ZIUA VII: 23 iulie Valea Loarei – Castelul Cheverny – Castelul Chennonceau – Bourges. Cazare. ZIUA VIII: 24 iulie Comunitatea de la Taize – Abaţia de la Cluny - Lyon Cazare ZIUA IX: 25 iulie Lyon: centrul vechi – Avignion: Palatul Papal, podul din Avignion – Aix en Provence: centrul vechi – Marsillia: Portul din Marsilia, Catedrala Notre Dame de la Garde, centrul oraşului. Cazare. ZIUA X: 26 iulie Coasta de Azur: Cannes, Nice – cazare zona Savona ZIUA XI: 27 iulie Milano: Domul, Opera “SCALA”, Galeri... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 10

Pelerinaj în Italia 26 iunie – 9 iulie 2013

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

ZIUA I: 26 iunieCluj – Napoca(ora 10.00) – Budapesta – Zagreb. Cazare ZIUA II: 27 iunie Mic dejun. Veneţia: Palatul Dogilor (exterior), Bazilica şi Piaţa San Marco – Padova. Cazare ZIUA III: 28 iunie Mic dejun. Ravenna (Baptisteriul, Biserica San Vitale şi Biserica San Apolinare). Cazare în zona Rimini. ZIUA IV: 29 iunie Mic dejun. Bari: Catedrala Sfântul Nicolae. Cazare ZIUA V: 30 iunieMic dejun. Coasta Amalfi – Amalfi: Domul – Insula Capri. Cazare ZIUA VI: 1 iulie Insula Capri. Timp liber. Cazare ZIUA VII: 2 iulie Mic dejun. Roma: Bisericile Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano şi San Pietro in Vincoli, Colloseum-ul, Forumul Roman, Capitoliul şi Columna lui Traian. Cazare ZIUA VIII: 3 iulie Mic dejun. Deplasare cu transport public la Vatican: Muzeul Vaticanului, Capela Sixtină şi Bazilica Sfântul Petru. După-amiaza, timp liber în oraş. Cazare ZIUA IX: 4 iulie Mic dejun. Assisi: Basilica Sf. Francisc – Florența: Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi (exterior), Biserica Santa Trinità, Catredrala Santa Croce. Cazare ZIUA X: 5 iulie Mic dejun. Pisa: Campo dei Miracoli (catedrala, baptiseriul, turn înclinat) – Parma – Milano: Domul, Opera “SCALA” , Galeriile Vittorio Emanuele. Cazare ZIUA XI: 6 iulie Mic dejun. Verona:... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 10

Pelerinaj la Mănăstirile din Oltenia 12 – 14 aprilie 2013

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

(vineri - duminică)

Ziua 1: Cluj-Napoca(ora 6.20) – Măn. Turnu - Măn. Cozia – Schitul Ostrov – Rm. Vâlcea(Catedrală) – Măn. Hurezi – Măn. Polovraci;(cazare pensiune Hurezi)

Ziua 2: Mic.dejun. Măn. Dintr-un Lemn – Măn. Surpatele – Măn. Govora – Măn. Bistriţa – Măn.Arnota – Măn. Clocociov - Măn.Jitianu – Măn. Coşuna-Bucovăţ – Măn. Strâmba(cazare și cină);

Ziua 3: Mănăstirea Strâmba(Sfânta Liturghie și prânz) - Tg. Jiu – Măn. Tismana – Măn. Lainici - Petroşani – Cluj-Napoca.

Preț: 355 lei

• Transport cu microbus

• 1 noapte cazare la pensiune și 1 noapte cazare la mănăstire

• Mic dejun,cină, prânz.

• Ghidaj şi asistenţă religioasăAgenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Mai 2013

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 mai: Face o vizită în parohia Osoi, protopopiatul Dej. Vizitează şantierul de construcţie a noii biserici şi biserica monument istoric din localitate. În capela provizorie a parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, din cartierul clujean Zorilor, oficiază slujba Deniei din Sfânta şi Marea zi de Joi. Hiroteseşte întru duhovnic pe P.C. Pr. Tudor Alexandru Petrovici din parohia Păniceni, protopopiatul Huedin şi pe P.C. Pr. Daniel Andrei Misaroş din parohia Sărata, protopopiatul Dej. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Este însoţit de P.C. Pr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca şi de domnul Valentin Vesa, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. 2 mai: În Catedrala Mitropolitană, săvârşeşte Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia şi sfinţirea pâinii şi a vinului pentru Sfintele Paşti. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Primeşte la Reşedinţa Mitropolitană pe P.S. Părinte Florentin, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla. Săvârşeşte Denia celor 12 Evanghelii în Catedrala Mitropolitană. Rosteşte cuvântul de învăţătură. 3 mai: Face o vizită pastorală în parohia Săcel, protopopiatul Turda. Săvârşeşte Denia Prohodului Domnului în Cate... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11

Agenda săptămânală

de Redacţia

În fiecare luni, între orele 8.00 şi 10.00, conduce şedinţa Consiliului Permanenţei Eparhiale.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 8.00 şi 10.00, predă cursul de Spiritualitate pentru studenţii din anii III şi IV de la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 16.00 şi 18.00, predă cursul de Spiritualitate pentru masteranzii Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.

În fiecare miercuri, între orele 20.30 şi 21.00, realizează emisiunea „Cuvântul Ierarhuluispiritualitate creştină pe unde hertziene”, pentru postul de radio „Renaşterea”.

În fiecare miercuri şi vineri, între orele 10.00 şi 15.00, acordă audienţe clerului şi credincioşilor.Ştiri
--- pagina: 12

O nouă biserică în Bistriţa

de Andreea Pâgleşan

Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a pus luni, 6 mai 2013, în a doua zi de Paști, piatra de temelie pentru o nouă biserică în municipiul Bistriţa. Slujba a avut loc de la ora 16, în parohia „Buna Vestire” din oraș și a fost oficiată de un numeros sobor de preoți și diaconi. De la Centrul Eparhial, Mitropolitul Clujului a fost însoțit de Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhimandritul Dumitru Cobzaru și de Consilierul de misiune și protocol, pr. Arhidiacon Claudiu Grama. Au fost prezenți la punerea pietrei de temelie a noii biserici din municipiul Bistrița şi alţi preoţi din parohiile învecinate, precum şi pr. protopop de Bistriţa, Alexandru Vidican. În cuvântului de învățătură Mitropolitul Andrei a vorbit despre Biserică ca și casă a lui Dumnezeu. La finalul slujbei Mitropolitul Clujului l-a ridicat pe părintele Florin Moldovan, de la parohia „Buna Vestire” din Bistrița, la rangul de iconom. Noul locaș de cult va fi ridicat pe strada Ghinzii nr. 116, pe un teren cumpărat anul acesta de credincioșii parohiei. Potrivit părintelui Florin Moldovan noua biserică va avea hramul „Buna Vestire” și va fi construită în formă de cruce greacă.


Ştiri
--- pagina: 12

Manifestări dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

de Andreea Pâgleşan

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca a derulat în această o serie de activități culturale dedicate Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena. Manifestările au debutat marți, 28 mai 2013, cu un concert ce a avut loc de la ora 19 la Academia de muzică „Gheorghe Dima” din municipiu. Au susținut recitaluri Corul de cameră Psalmodia Transylvanica, al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și Corul Catedralei Mitropolitane. Ambele coruri dirijate de pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu, au interpretat cinci melodii din Oratoriul Bizantin de Paști numit „Patimile Domnului” de Paul Constantinescu, precum și creații populare de Tudor Jarda. La moment au luat parte oameni de cultură și artiști clujeni, profesori și studenți de la cele două instituții de învățământ partenere, precum și ÎPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Ierarhul a evidențiat în cuvântul său că atât arta, cât și muzica sunt mijloace de misiune în cadrul Bisericii Ortodoxe. Manifestările organizate de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au continuat miercuri, 29 mai, cu o sesiune de comunicări științifice, ce a avut loc de la ora 11 în sala „Nicolae Colan” a Facul... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Copiii, bomboanele şi scara de salvare
Editorial
de Gabriela Bulgaru

Cred că ziua de 1 Iunie aduce în mintea fiecărui om chipul vesel şi frumos al unui copil, în chenare de efect, vehiculând mesaje care antrenează conştiinţa, maternitatea, compasiunea, protestul în numele binelui. Sau poate unii încearcă nostalgic un sentiment de regret că nu mai sunt copii, ci, din contră, au schimbat câteva decenii. Sau poate alţii, părinţi fiind, reuşesc să-şi ia concediu o zi pentru a-şi petrece timpul cu copilul lor: nu două, ci douăsprezece ore. Oricum ar fi, parcă nimic nu ne umanizează mai mult decât inocenţa, veselia, zâmbetul unui copil. Mergeam cu troleibuzul acum câteva săptămâni şi la o staţie oarecare, zbughind-o înaintea mamei pe scări, a urcat o fetiţa de vreo 3-4 ani. S-a aşezat pe scaunul etajat din spatele meu. Nu m-am întors spre ea, dar îi prinsesem în treacăt privirea voioasă. După nici un minut, o aud exclamând cu o voce suficient de tare şi de cristalină încât să antreneze privirile tuturor călătorilor: „uite, mamă, bomboana!”. Şi am înţeles de la ceilalţi călători că fetiţa arătase cu degetul spre părul meu şi era mai să sară de pe scaun ca să intre în posesia „bomboanei”. Aveam părul lung, prins în coadă cu un elastic negru şi subţire, care avea legată o s... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

ASCOR pentru Copii

de Tatiana Onilov

Anul acesta, Ziua Copilului a fost sărbătorită de către ASCOR Cluj timp de trei zile. De pe 31 mai până pe 2 iunie, la Biserica Studenţilor din Campusul Haşdeu s-au desfăşurat evenimente atât pentru toţi copiii acestei comunităţi, cât şi pentru maturii ce s-au bucurat de atmosfera dătătoare de vigoare. Pentru a păstra tradiţia, de 1 iunie ASCOR Cluj a dedicat câteva acţiuni campaniei Pro Viaţă, militând, în măsura posibilităţilor, pentru naşterea de prunci şi atrăgând încă o dată atenţia asupra creşterii continue a numărului de avorturi care se produc zilnic în România. Pentru a sensibiliza tinerii asupra gravităţii intervenţiei chirurgicale în urma căreia copiii sunt omorâţi în pântecele mamei lor şi asupra consecinţelor distrugătoare ale avortului, ASCOR a proiectat în seara zilei de 31 mai filmul intitulat October Baby. Pelicula bazată pe fapte reale, face cunoscută viaţa unei tinere care a supravieţuit încercării de a fi avortată. Măcinată de întrebări şi nedumeriri, protagonista filmului porneşte într-un periplu, finalitatea căruia se dovedeşte a fi descoperirea mamei sale biologice. În fond, ecranizarea scoate în evidenţă durerile şi sechelele produse de tentativa unei mame de a-şi omorî pruncul.... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13-14

Copiii şi Liturghia

de Romina Sopoian

De câţiva ani, pentru că numărul copiilor care vin la Biserica din Complexul Studenţesc Haşdeu a crescut considerabil, la demisolul locaşului sfânt se organizează o grădiniţă pentru micuţii comunităţii. Educatoarele, tinere voluntare, alături de studenţii iubitori de copii care oferă o mână de ajutor pentru buna desfăşurare a tuturor activităţilor din timpul Liturghiei de duminică, înconjoară copiii cu multă dragoste, atenţie şi pregătire. Romina Sopoian: Marcela, spune-mi, te rog, cum s-a conturat ideea organizării unei grădiniţe la demisolul Bisericuţei Studenţilor, cum a început totul¬? Marcela Mihalca: Ideea a venit de la nişte părinţi, probabil obosiţi, care ar fi dorit să ajungă şi ei la slujbele de duminică. RS: Poate şi din cauza faptului că această comunitate s-a tot mărit, sunt mulţi copii, studenţii au devenit părinţi, familiile lor au tot crescut... MM: Da, aşa este. Ca urmare, atunci când copiii asistau la Liturghie în Biserică, nu la demisol, era foarte mare gălăgie în timpul slujbelor. Părintele Ciprian a auzit nişte propuneri din partea părinţilor şi aşa au demarat încet lucrurile. La început am fost destul de reticentă, mă gândeam „grădiniţă la Biserică...”, „parcă mai bine reu... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

La sfârşit de an universitar, ASCOR Cluj a bucurat tinerii cu multe evenimente
Eveniment
de Iulia Anamaria Mureşan

În perioada luminată de după Sfintele Sărbători de Paşti, ASCOR Cluj a antrenat tinerii în mai multe activităţi. S-au redeschis atelierele, s-a mers în pelerinaje, au fost organizate ieşiri la Grădina Botanică, pe Cetăţuie şi în Parcul Mare. De asemenea, tinerii nu au uitat de copiii nevăzători şi de micuţii din spitale ţintuiţi la pat. Împreuna petrecere a timpului liber oferă posibilitatea şi bucuria de închegare a unor prietenii noi şi de sudare a celor mai vechi. Unii preferă activităţi mai antrenante, cum ar fi, de exemplu, organizarea competiţiilor sportive, aşa cum s-a întâmplat la mijloc de florar, când aproape 20 de tineri au mers pe Cetăţuie pentru a juca fotbal, volei, badminton sau tenis. „A fost frumos pentru că noii veniţi sau începătorii au avut parte de un tratament aparte, fiind avantajaţi în cursul jocului”, a menţionat Alexandru Coman, organizatorul întâlnirii. Alţii se bucură de întâlnirile mai artistice organizate de ASCOR, venind cu drag la atelierele de toacă, de chitară sau la cel de litografii. La iniţiativa Oanei Raluca, vice-preşedinta ASCOR, la sfârşitul lunii mai s-au organizat 3 întâlniri pentru atelierul de litografii, care a avut drept scop realizarea mai multor icoane ce urmează a... mai mult