--- Ediţia online --- SUMAR: Numărul Iulie 2014, nr. 7 (291), an XXV (serie nouă)


Cuvântul Ierarhului
--- pagina: 1-2

ORTODOXIA TRANSILVANĂ ÎN CONFRUNTARE CU SECULARISMUL DE AZI

de Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, întrunit la Mănăstirea Bârsana, pe 29 iunie 2014, și-a însușit proiectele de viitor ale Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, întrunită în ședință la Cluj-Napoca pe 14 iunie 2014 Proiectele de perspectivă ale acestui for deliberativ al Eparhiei vizează o seamă de probleme importante legate de viaţa spirituală, filantropică, culturală şi socială a credincioşilor, pe care le luăm pe rând: Cu toate realizările frumoase, atât pe tărâm duhovnicesc, cât şi edilitar, filantropic şi cultural, se constată nevoia dinamizării activităţii preoţilor şi consiliilor parohiale în multe parohii. Dinamica vieţii sociale fiind una alertă, nu ne putem limita la o slujire liturgică în biserică, ci trebuie să ieşim întru întâmpinarea nevoilor oamenilor. Mijloacele de misiune să fie cele adecvate vremurilor, folosindu-ne de tehnica modernă. Nu ne mai putem permite o activitate anemică. În ultima vreme, la adresa Bisericii Ortodoxe, apar tot mai dese atacuri generate de parteneriatul cu statul român în domeniul educaţiei. Este un domeniu în care nu trebuie să cedăm deoarece colaborarea și cooperarea dintre Biserică și celelalte instituţii ale societăţii civile, în domeniul activităților sociale și culturale ori educative, devine un gest indispensabil pentru crearea de buni cetăţeni și buni români. În mass-media, Biserica este atacată cu scopul marginalizării spiritualităţii, dar mai ales pentru a se zădărnici educarea tinerilor în spiritul cunoașterii și trăirii acesteia, preconizându-se laicizarea forţată și promovarea secularismului sau nașterea unor noi idolatrii, separate de Biserică, cea a starurilor sau a reușitei materiale. Ţinând cont de faptul că societatea românească, orientată tot mai mult spre profit, face să crească numărul celor care au nevoie de ajutor și protecţie socială, milităm pentru o mai intensă implicare a Bisericii, alături de stat, pentru rezolvarea unor probleme sociale importante și, mai ales, pentru asigurarea unei asistenţe spirituale pentru cei sărăci sau deznădăjduiţi. Considerăm că ajutorul material primit din partea statului sau prin solidaritatea comunitară trebuie să fie mereu însoţit de asistență duhovnicească și practici de consiliere care să ajute la echilibru sufletesc și r... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A ADUNĂRII EPARHIALE

de Pr. Cristian Baciu

În sala „Nicolae Ivan” a Centrului Eparhial din Cluj-Napoca s-a desfăşurat sâmbătă, 14 iunie 2014, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, pentru perioada 2014-2018. Şedinţa a fost precedată de o slujbă de Te-Deum oficiată în Paraclisul Seminarului Teologic Ortodox de către Preasfinţitul Episcop Vicar Vasile Someşanul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. La slujbă au asistat, pe lângă Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, membrii Adunării Eparhiale, invitați și angajați din administrația bisericească. Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei şi are în componenţă 30 de membri, 10 preoţi şi 20 de mireni, aleşi ai clerului şi ai credincioşilor (cf. art. 90 şi 91 din Statutul pentru Organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române). Alegerile pentru Adunarea eparhială au avut loc joi, 8 mai 2014, la nivelul celor 10 circumscripţii electorale bisericeşti (Cluj I, Cluj II, Cluj III, Turda, Dej, Gherla, Huedin, Bistriţa, Năsăud şi... mai mult


Actualitate
--- pagina: 2

Sărbătoarea Soborului Sfinţilor Apostoli, la Bârsana

de Pr. Florin-Cătălin Ghiţ

Duminica, 29 Iunie, de la ora 19.00, în nordul ţării, la Mănăstirea Bârsana (Protopopiatul Sighet), o încântătoare oază de frumuseţe şi spiritualitate românească şi ortodoxă, s-a reunit Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, sub Preşedinţia IPS Mitropolit Andrei, cu participarea tuturor ierarhilor din sinodul mitropolitan: IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, IPS Arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, PS Petroniu, Episcopul Salajului, PS Vasile Someşanu, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, şi PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei a făcut cunoscute membrilor Sinodului proiectele de viitor ale Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, adoptate în cadrul Consiliului Eparhial reunit în data de 14 iunie la Cluj-Napoca, şi s-a hotărât asumarea la nivelul întregii Mitropolii a Clujului, Maramureşului şi Sălajului a acestor proiecte care vizează amplificarea impactului activităţilor şi prezenţei Bisericii Ortodoxe în realităţile contemporane ale Transilvaniei, printr-o intensificare a dinamicii past... mai mult


Eseu
--- pagina: 3

Promovarea elitelor

de Mircea Gelu Buta

Într-un articol de fond al Revistei Rena şterea, din anul 1940, regretatul Pr. Prof. Ioan Bunea îndemna societatea românească să facă un apel la elitele neamului, care, „înzestrate de Dumnezeu cu un mănunchi de daruri excepţional şi cu pasiunea muncii persistente”, ar putea să o ajute ca să revină la „primatul spiritului”[1], factor decisiv al progresului. Discuţia a revenit în actualitate în ziua de 14 iunie 2014, cu ocazia şedinţei de constituire a Adunării Eparhiale de la Cluj, patronate de vrednicul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. Evocându-se atmosfera primilor ani de după Marea Unire, atunci când Clujul se afla într-o situaţie paradoxală, devenind un miracol al culturii, învăţământului şi civilizaţiei române şti, în mijlocul unei populaţii majoritar ungurească, s-a subliniat că, de şi rămas în continuare un ora ş pestriţ şi cosmopolit, capitala Ardealului s-a păstrat organică, cu o comunitate coerentă, cu atmosfera şi cu tradiţiile lui central-europene, în care intruziunea sudului încă nu a ajuns să-i corupă omogenitatea, aceasta dându-i abia o pată de culoare. În anul 1923, începe construirea Catedralei Ortodoxe, după un proiect al arhitecţilor George Cristinel şi Constantin Pomponiu... mai mult


Eseu
--- pagina: 3

Tu eşti Adam!

de Paul Siladi

Destul de frecvent creștinismului i se reproșează întemeierea pe o Scriptură care se contrazice. Un loc clasic în acest sens este pasajul din Cartea Facerii, când Dumnezeu Atotștiutorul, Care Se plimba în răcoarea serii prin Eden, îl întreabă pe Adam: „Unde ești?”. La o privire superficială și pretins obiectivă, interogația Domnului e lipsită de sens. De ce ar avea nevoie un Dumnezeu atotputernic și omniscient să îl caute pe primul om și să îl întrebe unde e? Dilema aceasta e veche și a cunoscut diferite răspunsuri. Unul dintre ele vine pe filieră iudaică și este comentat de Martin Buber în cartea sa „Drumul omului”. Pe scurt, e vorba de o povestire în care personajul central este un rabin încarcerat la Petersburg, căruia această întrebare îi este adresată de comandantul gărzilor. „Credeți – răspunse Rav-ul – că Scriptura este eternă și cuprinde toate timpurile, toate generațiile și toți oamenii?”, iar apoi continuă: „Ei bine […] în orice moment Dumnezeu îl întreabă pe fiecare om: «Unde ești în lumea ta? Din zilele și din anii care ți-au fost dați, au trecut deja mulți: între timp, tu până unde ai ajuns în lumea ta?»”. Buber observă că răspunsul este dat pe un cu totul alt plan,... mai mult


Spiritualitate
--- pagina: 3

Pocăinţă şi Spovedanie

de Protos. Simeon Pintea

Viața creștină începe prin Taina Sfântului Botez și are ca țintă unirea omului cu Dumnezeu. Acest scop corespunde cu desăvârșirea personală a fiecăruia prin punerea în lucrare a darurilor primite la Botez. Viața creștină se prezintă, astfel, ca un efort permanent al voinței și libertății omului, susținut de harul lui Dumnezeu. Sfântul Marcu Ascetul afirmă în acest sens: „Sfântul Botez este desăvârșit, dar nu desăvârșește pe cel ce nu împlinește poruncile”[1]. Mântuirea și desăvârșirea omului în creștinism este, așadar, o conlucrare cu Dumnezeu, o sinergie. Toată viața, creștinul se va strădui să trăiască bineplăcut lui Dumnezeu, privind spre El și făcând totul să-L dobândească și să se unească cu El. Mediul în care se desfășoară această lucrare este Biserica. De aceea, printre responsabilitățile misionare ale Bisericii se numără și grija ei de a impulsiona pe creștinii care zac în indiferentism și lâncezeală și de a le oferi mijloace de întoarcere la credință și creștere duhovnicească. Începutul întoarcerii la credință și la viața cea adevărată trăită în Hristos și în Biserică se face prin pocăință și spovedanie. Fiindcă numărul celor care păstrează darurile duhovniceș... mai mult


Ştiri
--- pagina: 4

A patra ediţie a Procesiunii de Rusalii la Cluj-Napoca

de Andreea Pâgleşan

Din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, duminică, 8 iunie 2014, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat pentru al patrulea an consecutiv Procesiunea de Rusalii, o manifestare devenită deja tradiție în Arhiepiscopie, care îşi propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoţii şi credincioşii ortodocși din oraş, la marele praznic al Cincizecimii. Evenimentul a debutat la ora 17:00 cu săvârşirea Vecerniei plecării genunchilor, pe scena special amenajată în fața Catedralei Mitropolitane. Slujba Vecerniei a fost oficiată de ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei înconjurat de un sobor din care au făcut parte Episcopul-vicar Vasile Someşanul şi numeroşi preoţi şi diaconi . Au luat parte la slujbă, precum și la procesiune, preoţi clujeni de la parohiile din municipiu și din vecinătatea Clujului, elevi ai Seminarului Teologic și studenți ai Facultății de Teologie ortodoxă, precum și numeroşi credincioși din oraș. În încheierea slujbei, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Andrei a adresat celor prezenţi un cuvânt duhovnicesc, în care a vorbit despre faptul că, la Rusalii, Duhul Sfânt, Care Se pogoară, înnoieşte omul, dar şi întregul univers: ... mai mult


Ştiri
--- pagina: 4

Sărbătoare la ctitoria de la Vad a Sfântului Ștefan cel Mare

de Andreea Pâgleşan

Miercuri, 2 iulie 2014, la mănăstirea din localitatea clujeană Vad a fost cinstit în mod deosebit Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ctitorul acestui așezământ monahal. În acest an, de sărbătoarea hramului a fost prezent aici Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care a oficiat Sfânta Liturghie pe altarul de vară din vecinătatea bisericii voievodale. Înaltpreasfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți şi diaconi, din care a făcut parte exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru. Au luat parte la liturghia arhierească și stareți, starețe și duhovnici de la mănăstirile din Eparhie, dar și credincioși din localitățile învecinate. În cadrul Sfintei Liturghii ÎPS Părinte Andrei l-a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Vlad Rareș Murgoi. În cadrul cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit a vorbit despre Sfântul Ștefan ca icoană a sufletului românesc: „Am venit la Vad pentru ca, după porunca Sfântului Apostol Pavel, să ne aducem aminte, în ziua sărbătorii sale, de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ctitorul acestei minunate biserici. Ștefan cel Mare este o «icoană deplină și curată a suflet... mai mult


Eseu
--- pagina: 4

Ion Agârbiceanu – Scriitor şi preot în Ţara Moţilor

de Pr. Eugen Goia

Dintre oamenii de seamă, care au ilustrat Biserica şi spiritualitatea românească din Ţara Moţilor, la loc de cinste, prin întreaga operă a vieţii sale, este şi scriitorul academician şi preotul Ion Agârbiceanu. S-a născut în localitatea Cenade, lângă Blaj, la 19 septembrie 1882. Bunicul dinspre tată, Vasile Boariu, de loc din Agârbiciu, sat de lângă Copşa Mică, s-a aşezat cu soţia în Cenade, continuându-şi acolo viaţa de pădurar. Oamenii l-au poreclit “Agârbiceanu” după satul de unde a venit. Fiul său Nicolae, tatăl scriitorului, este înscris în documentele săteşti cu numele de Agârbiceanu şi poartă mai departe îndeletnicirea de “vigil silvic” (pădurar). Căsătorit cu Ana Olariu, al doilea din cei opt copii ai lor, Ion, cu harul cu care Dumnezeu l-a dăruit, înscrie faima numelui “Agârbiceanu” în istoria culturii româneşti. De la tatăl său, Nicolae, abonat la diverse ziare şi reviste „poporale” ale vremii, scriitorul moşteneşte dragostea pentru frumuseţile naturii, în care vedea puterea Creatorului ei, a lui Dumnezeu, dragostea de carte, în care a găsit o altă lume, aceea a sufletului şi vieţii omeneşti. Mama nu ştia carte, dar ştia o mulţime de rugăciuni. De la ea a deprins darul pove... mai mult


Theologica
--- pagina: 5

Nu poţi şti niciodată! - pentru o abordare unitară a vieții – (II)

de Pr. Dan Popovici

Un mod în care poți aborda unitar realitatea constă în „A nu judeca pe nimeni” (Mt 7, 1). Obișnuiți să aplicăm acest precept doar celor pe care îi considerăm păcătoși, suntem surprinși când e aplicat celor pe care îi vedem virtuoși. În Talmud, un rabin i se adresează fiului său: “Ce prost e redactat actul acesta!” Fiul răspunde imediat: “Nu eu l-am scris, ci Iuda croi­torul.” “Nu calomnia!” îi spune atunci tatăl. Altădată, citind un capitol din Psalmi, același rabin exclamă: “Ce bine e scris acest exemplar!” “Nu eu l-am scris, ci Iuda croitorul” spune fiul. “Nu calomnia!” i-o reteză din nou tatăl[1]. Explicația care se dă este că nu trebuie să-l vorbești niciodată de bine pe aproapele tău căci prin aceasta ajungi să-l vorbești de rău. Chiar dacă ai făcut-o într-un moment de sinceritate, de entuziasm, ulterior orgoliul va demola statuia, făcând-o țăndări. Datorită stării de boală a actualei firi omenești “orice elogiu poartă în el iminența propriei sale răsturnări. Omul fiind ceea ce este, explică Alain Finkielkraut, iar invidia tronând asupra multiplicității pasiunilor umane, nu putem exalta valoarea cuiva fără a ne bucura dinainte de perfidiile care îl vor face să cadă de pe piedesta... mai mult


Eveniment
--- pagina: 6

Carte în beneficiul copiilor orfani

de Redacţia

Joi, 12 iunie 2014, a avut loc lansarea de carte: Lacrimi la Poarta Cerului a doamnei profesoare Eugenia-Mariana Ilea, în vederea susţinerii proiectului „Toţi copiii au nevoie de iubire”, derulat în bisericile şi şcolile din cuprinsul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. Acest proiect se desfăşoară pentru a sprijini concret realizarea Aşezământului „Sfântul Onufrie”, pentru copii orfani, de către Mănăstirea Floreşti de lângă Cluj. Cartea se vinde la preţul de 10 lei în beneficiul Asociaţiei filantropice „Sfântul Onufrie” din Floreşti. Cei interesaţi o pot achiziţiona luând legătura cu reprezentanţii Asociaţiei, la următoarea adresă: Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie” str. Mănăstirii, nr. 1, cod 407280 com. Floreşti, jud. Cluj-Napoca office@afso.ro; www.afso.ro tel. 0741.527.074 Eugenia-Mariana Ilea S-a născut în anul 1970, din părinţi credincioşi: Gheorghe şi Maria, în Satu-Mare. Cea mai mare parte a copilăriei şi-a petrecut-o în satul natal al părinţilor, Pişcari, ocrotit de Măicuţa Domnului, aşezată într-o frumoasă icoană făcătoare de minuni în bisericuţa satului, unde Măicuţa Domnului a plâns în 1952. După clasele primare şi gimnaziale, a absolvit Li... mai mult


Eveniment
--- pagina: 6

„Dacă putem, să ştergem lacrimi!”

de Eugenia-Mariana Ilea

Mai întâi de toate doresc să mulţumesc Bunului Dumnezeu că, prin Sfântul Onufrie mi-a dat şi mie prilejul de a mă alătura proiectului „Toţi copiii au nevoie de iubire”, proiect venit în sprijinul copiilor orfani. Vă mărturisesc că, văzând numele meu pe afişul care a mediatizat evenimentul, m-am simţit stânjenită pentru că nu am merite deosebite, nu sunt o autoare cunoscută şi nici nu am această aspiraţie. Părintele şi soţul meu, văzându-mi starea, mi-a spus un cuvânt de care m-am folosit mult: „Stai liniştită! Dacă cineva vine la acest eveniment, nu vine pentru tine, ci pentru Sfântul Onufrie”. Şi acum sunt liniştită şi pe deplin încredinţată că ne aflăm aici cu toţii la chemarea Sfântului Onufrie. Cu mult timp în urmă am aflat povestea unui băieţel crescut într-o mănăstire unde s-a făcut repede remarcat prin faptul că, după ce mânca, lua deoparte o bucată de pâine, o ducea în biserica mănăstirii şi punând-o în faţa icoanei Măicuţei Domnului cu Pruncul în braţe spunea: „Ia micuţule, ţi-am adus şi Ţie puţină pâine”. Intrigat de gestul copilului părintele stareţ, crezând că e o joacă a decis să nu i se mai dea de mâncare băieţelului. Băieţelul a flămânzit şi s-a dus în bis... mai mult


Cronica
--- pagina: 7

Sfinţirea Bisericii “Sfântul Apostol Andrei” din Cluj-Napoca

de Pr. Petru Stanciu

Duminica Tuturor Sfinților din data de 15 iunie a acestui an va rămâne pentru totdeauna în memoria credincioșilor Parohiei “Sfântul Apostol Andrei”, pentru că în această zi, biserica a fost târnosită de către IPS Părinte Mitropolit Andrei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Prin actul sfințirii, biserica iese din proprietatea credincioșilor și intră în proprietatea lui Dumnezeu, împlinind cuvintele sfinte ale Liturghiei, “Alte Tale dintru ale Tale…”. Parohia “Sfântul Apostol Andrei” are un istoric cu o binecuvântată încărcătură emoțională marcată de implicația directă a mai multor ierarhi: - Episcopul Nicolae Ivan înzestrează parohia în devenire, încă din prima jumătate a secolului al XX-lea cu un loc (teren) cu destinație precisă: construirea unei biserici; - Arhiepiscopul Teofil Herineanu binecuvintează înființarea parohiei și începutul lucrărilor; - Arhiepiscopul Irineu Pop (pe atunci episcop-vicar cu titulatura Bistriţeanul), pune piatra de temelie a bisericii și a clopotniței participând apoi de mai multe ori la hramul parohiei; - Episcopul vicar Vasile Someșanul a fost prezent în mijlocul credincioșilor de aici mediind și aducând pace și binecuvântare într-o comu... mai mult


Recenzie
--- pagina: 7

Mircea Păcurariu, Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică, Editura Basilica, Bucureşti, 2011, 311 p.

de Mircea-Gheorghe Abrudan

Anul comemorativ 2014 al Sfinţilor Martiri Brâncoveni oferă o foarte bună ocazie pentru a ne reaminti nu numai de bogata moştenire culturală, spirituală şi bisericească a sfântului voievod, care a dat istoriei şi culturii româneşti un stil şi o epocă ce-i poartă numele, ci şi de întregul patrimoniu al culturii teologice româneşti. Susţin această idee deoarece în sfertul de veac trecut de la evenimentele din decembrie 1989, literatura teologică din ţara noastră, fie că vorbim de cea academică sau de cea duhovnicească, s-a îmbogăţit prin publicaţiile apărute pe piaţa cărţii într-un ritm şi o manieră fără precedent în istoria noastră. O simplă radiografie a acestui material bibliografic ne descoperă că cea mai mare parte a cărţilor tipărite este constituită din traduceri ale operelor Sfinţilor Părinţi, ale personalităţilor duhovniceşti şi teologice din secolul XX, material livresc care surclasează şi eclipsează numeric producţiile autohtone, contribuind uneori la uitarea completă a contribuţiilor teologice româneşti de ieri şi de azi. Or, cultura noastră bisericească merită şi trebuie să fie redescoperită, deoarece patrimoniul ei secular este unul deosebit de bogat, variat şi relevant nu numai ... mai mult


In memoriam
--- pagina: 8

In memoriam: Părintele Florin Cătălişan (1958-2014)

de Dacian But-Căpuşan

În perioada binecuvântată dintre Înviere şi Înălţare a fost chemat la Domnul, după o suferinţă îndelungată şi din ce în ce mai grea, asumată cu multă răbdare, părintele Florinel-Cornel Cătălişan. S-a născut în 26 martie 1958 în satul Pruneni, com. Aluniş, jud. Cluj, ca fiu al lui Gherasim şi Eugenia Cătălişan. Şcoala primară a urmat-o în satul natal, iar clasele V-VIII la Şcoala Generală Nr. 3 din Cluj-Napoca unde se mută împreună cu familia. Se înscrie apoi la şcoala profesională „Unirea”, iar după absolvire este angajat ca lăcătuş mecanic la Întreprinderea „Unirea”, a muncit 6 luni şi la Şantierul naval din Constanţa fiind detaşat. A absolvit cursurile Liceului Industrial „Traian Vuia” (azi Anghel Saligni) din Cluj-Napoca, cu examen de bacalaureat. A satisfăcit stagiul militar la Roman, Sibiu şi Mârşa Răspunzând unei vocaţii târzii, după ce este timp de un an frate de mânăstire la Sâmbăta de Sus, susţine examen de admitere la Institutul Teologic Ortodox Universitar din Sibiu, ale cărui cursuri le urmează între anii 1985-1989, fiind declarat licenţiat în sesiunea iunie 1989, susţinând teza cu titlul: Sfânta Taină a Mărturisirii în lumina sfintelor canoane, la catedra de Drept biserice... mai mult


In memoriam
--- pagina: 8

In memoriam: Părintele Peştina Ioan (1949-2014)

de Pr. Doru Vicenţiu Zimveliu

,,Există o altă lume, dar se află în cea de aici” (Paul Eluard) Cuvintele poetului francez Eluard dau seama de dimensiunea existenţei noastre întru devenire într-o altă lume, a fericirii veşnice oferite nouă de iubirea nesfârşită a lui Dumnezeu. Spre naşterea întru acea lume s-a îndreptat cel care a fost Preotul Peştina Ioan, din Corvineşti, păstor ales de suflete, cititor neostoit, cu o educaţie şi o cultură formată prin studii şi cunoştinţe vaste în toate domeniile. Era o enciclopedie ambulantă, astfel că venea cu un răspuns clar, concis şi explicit la orice întrebare, indiferent de domeniul care trebuia elucidat. Născut la data de 02.11.1949, pe Valea Meleşului, în satul Bozieş, comuna Chiochiş, urmează cursurile Şcolii Generale între anii 1956-1963. Înclinaţia spre cele sfinte şi deosebita evlavie a tânărului dimpreună cu dorinţa părinţilor duc la înscrierea la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, pe care îl termină în 1964 urmând ca în acelaşi an să se înscrie şi să reuşească la examenul de admitere la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, pe care îl absolvă ca licenţiat în anul 1968. În anul 1971 se căsătoreşte cu educatoarea Otilia Lucăcean din Săsarm şi este hirotonit pe seama p... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

PELERINAJ în ŢARA SFÂNTĂ – ISRAEL Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele TABOR (17-23 august 2014)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

Ziua I Plecare din Cluj-Napoca cu autocarul la ora 23.00(16 august 2014) Decolare de pe aeroportul Henri Coandă din Bucureşti la ora 10.45 şi sosirea la Tel Aviv ora 13.20. Ne îndreptăm spre HAIFA, splendid oraş – port la Mediterană, aflat într-un mare golf la poalele Muntelui Carmel. Vom privi Templul cultului Bahai, cu grădinile pe terase-etajate, superioare grădinilor de la Versailles. Vom vizita Biserica Stela Maris (Steaua Mării), cu grota Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul. Cazare şi cină în oraşul Tiberias la hotel de 4*. Ziua II Mic dejun. Deplasare la Cana Galileii – vizitarea bisericii ortodoxe, aflată pe locul casei lui Simon Cananitul unde a avut loc prima minune a Domnului: transformarea apei în vin. Nazaret, vizitarea Bisericii Catolice Buna Vestire, ridicată pe locul casei Sf. Ioachim şi Ana şi a Bisericii Ortodoxe Sf. Gavriil, ridicată pe locul izvorului Mariei, biserică pictată de fraţii Moroșanu în anul 1977. Deplasare la Capernaum, supranumit „Oraşul Domnului”, Tabgha unde Iisus a săvârşit minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor, Muntele Fericirilor – locul unde Mântuitorul a rostit Fericirile. Opţional şi în funcţie de timp şi de starea atmosferică, plimbare cu o copie a „bărcii lui Iisus... mai mult


Pelerinaje
--- pagina: 9

21 august – 5 septembrie 2014, Pelerinaj la TAIZE (pentru tineri până la 29 de ani)

de Centrul de Pelerinaje Renaşterea

ZIUA I: 21 august Cluj-Napoca(ORA 16.00 din fața Catedralei Ortodoxe) – Oradea; ZIUA II: 22 august Începem ziua cu un tur de oraş al capitalei Cehiei – PRAGA urmat de vizitarea următoarelor obiective-reper: Piaţa Vaclav, Vechea Primărie (secolul XI), Piaţa veche, Turnul Stare Mesto, Turnul Mala Strana, Cartierul, Podul Carol, Castelul Hradcany – una din cele mai mari fortăreţe din lume; ZIUA III: 23 august A treia zi este dedicată oraşului luminilor – PARIS, unde vom vizita: Biserica Notre Dame, Turnul Eiffel, Champ de Mars, Champs Elisee, Arcul de Triumf, Domul Invalizilor (cazare); ZIUA IV – XI: 24 – august – 31 august Duminică în jurul amiezii vom ajunge la Centrul Mondial de Pelerinaj pentru tineri de la TAIZE, unde, pentru 7 zile, mii de tineri din lumea întreagă se vor ruga, vor lega prietenii şi vor transmite un mesaj de încredere, de dragoste şi de bucurie tinerească pentru lumea întregă. (cazare şi trei mese pe zi); ZIUA XI: 31 august Duminică, 31 august, vom părăsi Comunitatea de la Taize, plecând spre Coasta de Azur: Cannes – Nice – Monaco; ZIUA XII: 1 septembrie PISA – ansamblul arhitectural Campo dei Miracoli (catedrala, baptiseriul, cimitirul şi Turn Înclinat). Deplasarea la ROMA. Se viziteaz... mai mult


Agenda PS Vasile Someşanul
--- pagina: 10

Iunie 2014

de PS Vasile Someşanul

1 iunie: slujeşte Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană şi rosteşte un cuvânt de învăţătură. 2 iunie: în biserica Mănăstirii "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la Turda, oficiază slujba Vecerniei şi Sfântul Maslu. 5 iunie: în Aula Facultăţii de Teologie "Episcop Nicolae Ivan" din Cluj-Napoca asistă la susţinerea publică a Tezei de Doctorat în Teologie a doctorandului Victor Măruţoiu. Oficiază Sfântul Maslu în biserica "Sfântul Mina" din Cluj-Napoca. 7 iunie:: în biserica Turda Oprişani II oficiază botezul pruncului David Mihai Moldovan. 8 iunie: slujeşte Sfânta Liturghie în biserica "Sfânta Treime" din Cluj-Napoca. Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei oficiază slujba Vecerniei şi ia parte la pelerinajul de Rusalii. 9 iunie: împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei slujeşte la sfinţirea bisericii cu hramul "Sfânta Treime" din Cluj-Napoca şi la Sfânta Liturghie. 10 iunie: oficiază Te Deum la Şcoala Horea din Cluj-Napoca şi asistă la deschiderea concursului şcolar: "Cuvântul lui Dumnezeu - Lumina minţii şi bucuria sufletului". 11 iunie: oficiază o scurtă slujbă în Paraclisul "Sfântul Nectarie" din C.I.P... mai mult


Historia
--- pagina: 10

Renaşterea Ortodoxiei în Sângeorz la începutul secolului XX

de Alexandru Dărăban

Eveniment de-o importanţă covârşitoare pentru istoria neamului românesc, actul de la 1 Decembrie 1918 de la Alba-Iulia este rezultatul luptelor de secole şi al eforturilor necontenite ale românilor în vederea realizării unităţii statale şi politice. Identificată cu năzuinţele spre mai bine ale credincioşilor ei, Biserica Ortodoxă Română, prin slujitorii ei, s-a aflat de-a lungul istoriei mereu alături de cei ce luptau pentru propăşirea tuturor românilor. În Transilvania, unde situaţia românilor aflaţi sub stăpânirea austro-ungară era deosebit de grea, Biserica Ortodoxă Română a fost în primele rânduri ale luptătorilor pentru obţinerea de drepturi pe seama păstoriţilor săi[1]. Unirea românilor din Transilvania cu Biserica Romei a avut o vie frământare în sânul maselor populare româneşti. Unirea s-a făcut prin forţă şi teroare, prin înşelăciuni şi minciuni. Credincioşii au continuat să rămână în inumana condiţie de iobagi, fiind nevoiţi să robotească chiar la proprii lor „păstori sufleteşti”[2]. În mare parte s-a ajuns ca la 1918, după „Unirea cea mare”, pe Valea Rodnei (partea superioară a Someşului Mare) cât şi pe Valea Ilvei să nu mai existe nicio parohie ortodoxă, implicit niciun preot o... mai mult


Agenda IPS Andrei Andreicuţ
--- pagina: 11-12

Iunie 2014

de Arhid. Claudiu Ioan Grama

1 iunie În Biserica „Sfântul Nicolae” din Huedin (parohi: Pr. Dorel Puşcaş şi Pr. Ioan Morcan) săvârşeşte Sfânta Liturghie cu prilejul împlinirii a 5 ani de funcţionare a Cantinei Sociale din cadrul Fundaţiei „Protopop Aurel Munteanu”. Rosteşte cuvântul de învăţătură. Hirotoneşte întru preot pe diaconul Robert Anton Kovacs, pe seama parohiei „Sfântul Antonie cel Mare” din Colonia Sopor, protopopiatul Cluj II. Este însoţit de PC Pr. Bogdan Ivanov, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În Catedrala Mitropolitană, slujeşte Vecernia, Paraclisul Maicii Domnului şi rosteşte o cateheză. 2 iunie În Biserica „Sfânta Treime” din Cluj-Napoca (parohi: Prot. Ioan Jeler şi Pr. Cons. Cristian Baciu), participă la programul susţinut de elevii din clasele primare ale şcolilor de pe raza parohiei cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. La Muzeul Mitropolitan, participă la manifestarea organizată pentru copii, cu prilejul zilei de 1 Iunie. Rosteşte un cuvânt de binecuvântare. În Aula Facultăţii de Teologie, participă la Sesiunea de comunicări, secţia practică, prilejuită de împlinirea a 90 de ani de la înfiinţarea învăţ... mai mult


Cronica
--- pagina: 12

Activităţi ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă (Iunie 2014)

de Dacian But-Căpuşan

Luni, 2 iunie 2014 a avut loc, sub egida 90 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox din Cluj-Napoca (1924-2014), sesiunea de comunicări a secţiei practice. În cadrul acesteia au fost prezentate următoarele referate: Episcopul Nicolae Ivan şi Prof. Dr. Vasile Petraşcu sau roadele unei colaborări de excepţie (Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu), Teologul şi martirul Florea Mureşanu de la Institutul Teologic Ortodox din Cluj (Pr. conf. univ. dr. Dorel Man), Catedra de „Duhovnicie” la Teologia clujeană interbelică (şi postbelică) (Arhim. conf. univ. dr. Teofil Tia), Începuturile Teologiei liturgice la Academia/Institutul Teologic din Cluj 1924-1953 (Pr. lect. univ. dr. Ioan Bizău), Înnoire şi tradiţie în scrisul liturgic al Pr. Prof. Dumitru Bodea (Pr. lect. univ. dr. Mircea Oros), Vocaţia catehetică şi omiletică a Pr. Prof. Dr. Andrei Buzdug (Pr. dr. Liviu Vidican-Manci). Moderatorul manifestării a fost Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii. A participat ÎPS Sa Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei. Marţi, 3 iunie 2014, Aula Magna a Universităţii „Babeş-Bolyai” a găzduit ceremonia de deschidere a Zilelor Academice Clujene. Au rostit cuvinte de salut şi alocuţiuni: Preşedintele Academiei R... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Seminţele martirajului

de Bogdan Herţeg

interviu filmat cu doamna Aspazia Oţel Petrescu şi proiectat în cadrul comunităţii Bisericii Studenţilor La sfârşit de iunie, înainte ca studenţii să plece în vacanţă, câţiva membri ai redacţiei revistei Arthos, în colaborare cu ASCOR Cluj-Napoca şi cu alţi tineri ai comunităţii Bisericilor Studenţilor, au organizat un eveniment special, un eveniment de aducere aminte şi de cinstire a celor care au suferit cumplit, dar care au biruit suferinţa şi umilinţa trăite în închisorile comuniste. Tinerii au invitat publicul să vizioneze un film documentar, un interviu-filmat cu doamna Aspazia Oţel Petrescu, una dintre femeile dârze ale neamului românesc care a îndurat umilinţele din penitenciarele ororii ai secolului trecut. Prezenţa numeroasă a spectatorilor, peste o sută de persoane dornice să se adape de la izvoarele adevărate ale poporului român, a confirmat faptul că mai există dorinţa de a nu da uitării şi de a nu călca în picioare jertfa celor care şi-au asumat suferinţa pentru acest neam şi pentru această ţară. Deseori ajungem la concluzia că nu prea mai suntem în stare să recunoaştem valorile şi să ne raportăm firesc la oamenii adevăraţi de printre noi. E ca şi cum inconsistenţa acestei lumi a int... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 13

Cununa Secerişului – obicei din străbuni evocat de tinerii din comunitatea Bisericii Studenţilor

de Iulia Anamaria Mureşan

După Liturghia praznicului Pogorârii Sfântului Duh, tinerii comunităţii Bisericii Studenţilor din Haşdeu, îmbrăcaţi în straie populare, au prezentat o serie de obiceiuri sin străbuni legate de perioada secerişului, atunci când lanurile de grâu sunt doldora de roade multe. În această zi, mai ales în comunităţile rurale, preotul ieşea cu toţi credincioşii în câmp şi sfinţea holdele mănoase. Un crâmpei din această tradiţie a fost prezentat de către tinerii comunităţii Bisericii Studenţilor în cadrul spectacolului Cununa Secerişului. Tinerii s-au pregătit din timp pentru acest eveniment. După o documentare minuţioasă în prealabil şi după întâlniri zilnice pentru repetiţii, grupul de iubitori ai datinilor străbune au încercat să refacă ceremonialul agrar, întâlnit în majoritatea satelor din Transilvania, numit Cununa Secerişului. Acest ceremonial se făcea în mod tradiţional în perioada dintre Pogorârea Sfântului Duh şi sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, atunci când grâul era gata de secerat. Cei mai harnici gospodari invitau consătenii la secerat. Invitaţia se lansa, de obicei, duminică, după Liturghie, iar cei mai vizaţi şi mai aşteptaţi ajutători erau fetele şi feciorii satul... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Matematica frumuseţii. O doxologie în formule şi ecuaţii

de Tatiana Onilov

La începutul lunii iunie, Biserica Studenţilor din Cluj-Napoca a găzduit o conferinţă ad-hoc susţinută de unul din foştii ascorişti şi membri ai acestei comunităţi din Campusul Universitar Hşdeu. Evenimentul a fost o frumoasă reîntâlnire cu Ovidiu Bagdasar, matematician cu formare clujeană, în prezent lector universitar la Nottingham şi Liverpool, în Marea Britanie şi membru activ al comunităţii româneşti din Anglia, fiind cântăreţ la două dintre parohiile ortodoxe din Regatul Unit. Matematica frumuseţii. O doxologie în formule şi ecuaţii a fost tema centrală a discursului matematicianului Ovidiu Bagdasar, care timp de două ore şi jumătate a ţinut publicul cu respiraţia la gură, demonstrând o teoremă a frumuseţii matematicii. Despre matematică se spune că este „ştiinţa ştiinţelor” sau că este „regina ştiinţelor”. Afirmaţia poate fi lesne de înţeles pentru iubitorii de logaritmi, sinusuri şi cosinusuri, asimptote şi limite. De fapt, în cazul acestor experţi, creierul lor nu are limite în a vedea soluţiile şi rezolvările unor probleme mult prea complicate. Dar, pentru ceilalţi, majoritari în a nu înţelege tainele radicalilor, matricelor sau a elementelor ce ţin de fractar, matematica este, d... mai mult


Filocalia - supliment
--- pagina: 14

Un nou Daniel Turcea. O nouă poezie

de Ana-Maria Neag

Daniel Turcea ilustrează prin opera sa două modalităţi diferite de a scrie poezie. Studierea operei sale devine atractivă tocmai prin sesizarea mutaţiilor ce s-au produs la nivelul conştiinţei creatoare, în funcţie de aceste modalităţi. Primul volum, Entropia (1970), reflectă preocuparea pentru construcţia poetică, pentru natura creării poeziei. Afiliindu-se onirismului estetic, va miza pe configurarea geometrică a unui univers interior dezmembrat, pe proiectarea unei stării menite să-i confere conştiinţei creatoare siguranţa formulării totalizatoare; de altfel, în concepţia sa, „onirismul nu e supus hazardului, fiind o poezie-dicteu a ideii”. Această dorinţă de control asupra propriului text, cunoaşte însă un efect contrar, întrucât conştiinţa poetică nu reuşeşte niciodată să cuprindă cuvântul în dimensiunea sa revelatoare. Se instituie astfel o luptă pe două planuri în ceea ce priveşte fuziunea ideatică, dar şi relativismul limbajului. Odată cu revelaţia, ca salt ontologic, preocupările se modifică: se caută substanţa poetică, nu poetizarea. Aceasta din urmă nu mai este necesară de vreme ce revelaţia însăşi este poezie şi are structură poetică. Intervenind în existenţa lui Daniel Turcea, car... mai mult